Artikkelit

Vinkkejä päiväkodin aloitukseen

Päiväkodin aloitus: Uusi elämänvaihe vaikuttaa koko perheeseen – näin siitä selvitään

Varhaiskasvattaja kohtaa monia uusia lapsia joka syksyn alussa. Uusiin ihmisiin, vanhemmista erossa oloon ja uuteen päivärytmiin tottuminen ei Elinan mukaan riipu iästä, vaan se voi olla hyvin yksilöllistä.

Vanhempia monesti mietityttää, minkä ikäisenä päiväkoti kannattaisi aloittaa. Yhtä oikeaa vastausta ei ole, sillä jokainen lapsi on yksilö ja perheiden tarpeet ovat erilaisia.

”Meillä aloittaa joka syksy monen ikäisiä lapsia. Joku saattaa olla itsenäinen jo taaperosta pitäen, toisaalta isompaakin lasta voi uusi ympäristö aluksi jopa pelottaa. Vanhemmillekin erossaolo lapsesta voi aluksi olla vaikeampaa, kuin he olisivat uskoneetkaan. Näistä kaikista selvitään kyllä. Monia perheitä jännittävät ihan samantyyppiset asiat.” Hiljalleen lapset tutustuvat toisiinsa ja saavat leikkikavereita. Pilkkeen varhaiskasvatuksen ammattilaiset tukevat lasten ystävystymistä ja kaveritaitojen kehittymistä.

 

Tutustutaan rauhassa  

Kun perhe ottaa ensimmäisen kerran yhteyttä päiväkotiin, aletaan hyvää vuorovaikutusta Pilkkeen henkilökunnan ja perheen kanssa rakentaa heti ensikohtaamisella. Sopimus- ja hallinnolliset asiat hoidetaan yhteistyössä, mutta näiden ohella Elina pitää erityisen tärkeänä, että perhe ja pilkeläiset ovat alusta lähtien avoimin mielin ja luottamuksellisesti yhteydessä.

”Tutustutaan rauhassa puolin ja toisin. Ensimmäisessä tapaamisessa kerron Pilkkeen arvoista, toiminnastamme, käymme läpi aloituslomakkeita ja muita vuosien saatossa tärkeiksi nousseita asioita. Jo pelkästään tutustuminen saa usein aloittamisen tuntumaan mieluisammalta. Lisäksi perhe pääsee tapaamaan tulevaa ryhmää ja päiväkodin muita aikuisia.”

”Koska Ilveslinna on liikuntapäiväkoti, meidän tapauksessamme moni on kiinnostunut myös kuulemaan lisää eri tavoista, joilla liikunnallisuus näkyy arjessamme. Monessa Pilke-päiväkodissa on jokin erityinen painotteisuus, joka jo sinänsä voi olla syy juuri meille hakeutumiseen. On musiikkipäiväkoteja, kielikylpyä, luontopäiväkoteja… Meidän päiväkodissamme liikunta on tavoitteellista ja sisältyy kaikkiin arkisiin toimiin. Toisaalta se on myös sitä, että ei rajoiteta, vaan sallitaan lapselle luonteva liikkuminen: saa juosta, kiipeillä ja kieppua, jos siltä tuntuu, ja se sopii hetkeen.”

 

Käytännön kysymyksiä kysytään eniten

Millaisia kysymyksiä aloittavilla perheillä on mielessään? Elinan kokemuksen mukaan eniten kysytään konkreettisia, käytännön asioita päiväkodin arjesta. Yksi usein esiin nouseva asia on päiväkodin päivärytmi. Halutaan tietää, minkälaisia uusia asioita perheen kannattaa opetella etukäteen, ennen kuin lapsi aloittaa päiväkodissa.

”Päivärytmi ja siihen valmistautuminen tuntuu kiinnostavan selvästi eniten. Miten usein ja mitä syödään, miten nukutaan, paljonko ollaan ulkona? Joku lapsi ei ole tottunut nukkumaan päiväunia, toinen saattaa nukkua jopa kahdet, onnistuuko se? Päiväkodin päivärytmiin asettuminen muuttaa koko perheen rytmiä jonkin verran, ja se saattaa mietityttää etukäteen.”

Kun lapsen päiväkodin aloitus on ajankohtaista, ovat monet vanhemmat kiinnostuneita päiväkotiin tarvittavista varusteista.

”Käytännön asioista kysellään vaikkapa tarvittavista varusteista: tarvitaanko kurahousuja, saako tuoda oman unilelun? Näistä päiväkodin henkilökunta antaa tarvittaessa listan perheelle.”

”Se lämmittää, että henkilökunnan ammatillisuuteen luotetaan jo usein valmiiksi. Meillä Suomessa on pedagogisesti päteviä ja todella laadukasta työtä tekeviä varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Tämä tunnutaan perheissä tietävän ja koen, että sitä arvostetaan. Hyvin harvoin kysytään, että ”uskaltaako lasta jättää tänne”. Tämän otan suurena luottamuksenosoituksena, ja haluamme tarjota huippulaatua jatkossakin.”

 

Eron hetken vaikeus – annetaan lupa ikävöidä

Suurimmassa osa päiväkodin aloittavista perheistä tunnetaan jonkinasteista ikävää. Alussa päiväkotiin vieminen ja sinne jättäminen voi surettaa ja itkettää – niin lasta, kuin vanhempaakin, vaikka hyvin tietäisikin lapsen jäävän hyviin käsiin. Päivän aikanakin voi tulla ikävä puolin ja toisin. Elinalta löytyy vinkkejä näiden tunteiden käsittelyyn.

”Painotan sitä, että ikävä saa olla. Sallitaan ikäväntunne. Raastavatkin eroitkut liittyvät uuteen elämäntilanteeseen, joka koskettaa koko perhettä. Jotkut lapsista ovat ensimmäisiä kertoja vieraan aikuisen kanssa. Useimmiten välitön eroikävä helpottaa, kun huomio kiinnittyy johonkin päivän touhuun tai nähdään kaverit päiväkodissa.”

”Lähestymme lasta kunnioittavasti ja ymmärtävästi, että ”nyt sinulla on ikävä äitiä, äiti on nyt töissä ja tulee sitten hakemaan.” Ei kuitenkaan jäädä vellomaan tunteeseen, vaan lähdetään siitä pikkuhiljaa päivän puuhiin.”

”Nykyajan keinoilla voi helpottaa niin lapsen kuin vanhemmankin ikävää. Me voimme vaikka lähettää viestejä ja valokuvia lapsen päivästä vanhemmille tai sopia, että jos lapsi ikävöi, hän voi katsoa vanhemman kuvaa. Toisissa perheissä uusiin rutiineihin tottuminen käy nopeastikin, toisilla se vie aikansa. Kaikki tämä sallitaan!”

Lapsen päiväkodin aloitus voi jännittää vanhempia. Elina Kutila muistuttaa, että vanhemmat voivat suhtautua uuteen elämänvaiheeseen turvallisin mielin.

”Kuten työtoverini osuvasti sanoo: päiväkoti on lapselle koti päiväksi. Eli kun lapsi tulee päiväkotiin, niin meidän, Pilkkeen hyvän päivän tekijöiden tehtävänä on tarjota lapselle turva ja rytmi, kuten perhe tarjoaa kotona. Olemme lähellä lasta, kuuntelemme lasta, varmistamme, että lapsella on hyvä olo kanssamme. Se on meidän aikuisten vastuulla.”

 

Elinan vinkit päiväkodin aloitukseen:

  • Varmista oikeat varusteet ja muut käytännön asiat ajoissa.
  • Muista, että on lupa tuntea ikävää. Kyllä se siitä!
  • Tuodessa ja viedessä huomioi lapsi positiivisesti.
  • Pidä etenkin alussa hyvästelytilanne selkeänä, älä pitkitä.
  • Kannusta, rohkaise ja innosta lasta päiväkotiin.
  • Kysy ja ajattele ääneen, jos jokin mietityttää.