Pilke Aftonstjärnan

Svenskt språk, lycklig vy!

Pilke Aftonstjärnan

Svenskt språk, lycklig vy!

Öppettider

Må–Fr kl. 6.30-18 (enligt behov)

Grupper

  • Tfn. 050 381 9893
  • Små björnar
  • Stora björnar

Priser

Vårt daghem använder Esbo stads servicesedel Läs mer här!

Från och med 1.8.2022 är klientavgiften som högst 295 €/månad med Esbos servicesedel. Servicesedelns värde och den avtalade vårdtiden påverkar avgiften.

Daghemmet deltar i Esbo stads experiment med 20 kostnadsfria timmars småbarnspedagogik i veckan för 5-åriga barn. Be om mer information av daghemschefen.

Daisy Family

Vår kommunikations- och informationskanal mellan hemmet och daghemmet är Daisy. Via Daisy informerar vi bl.a. om vad som händer på daghemmet. Familjerna lämnar via Daisy bl.a. vårdtidsreserveringar och frånvaroanmälningar. Logga här in på Pilkes Daisy Family!

Pilke Aftonstjärnan är ett hemtrevligt svenskspråkigt daghem i Esbo

Pilke Aftonstjärnan är ett litet och hemtrevligt svenskspråkigt daghem i Alberga. Aftonstjärnan har över 20 års erfarenhet av svenskspråkig småbarnspedagogik i Esbo. Daghemmet erbjuder småbarnspedagogik för barn i åldern 1–5 år.

Daghemmet har som mål att hjälpa barnen att utvecklas till självständiga och kunniga individer som tar ansvar för sina gärningar och för miljön. Barnen bör få en djupare medvetenhet om sina färdigheter och en möjlighet att utveckla dem individuellt.

Aftonstjärnans verksamhet äger rum i små grupper så varje barn får vara en individ och lära sig på sitt eget sätt. Indelningen i smågrupper görs baserat på ålder och kunskaper. På Aftonstjärnan har var och en rätt till en trygg famn och närhet.

Kom och bekanta sig med oss och upplev vår trevliga atmosfär!

Ta dig en titt på alla Pilkes privata daghem i Esbo.

 

Pilke Aftonstjärnan - Fokus

Pilke Aftonstjärnan - Plats

Konstapelsgatan 3, 02650 Esbo

Ta kontakt och kom till besök!

Kontaktuppgifter

Jag svarar gärna på alla angelägenheter och frågor som gäller vårt daghem: introduktionsbesök, lediga platser, daghemsansökningar, klientavtal och ändringar i dem, faktureringsfrågor, klientfeedback osv.

Föreståndare

Camilla Hilden-Pinola
camilla.hilden-pinola@pilkepaivakodit.fi
tfl. 040-660 7248

Daghemmet tfl. 040 457 0131
aftonstjarnan@pilkepaivakodit.fi

Konstapelsgatan 3
02650 Esbo

This post is available in: Suomi In English