Pilke Kolibridalen

Glatt och hemtrevligt, svenskspråkigt daghem!

Pilke Kolibridalen

Glatt och hemtrevligt, svenskspråkigt daghem!

Öppettider

Må–Fr kl. 7–17 (enligt behov)

Grupper

  • Trollsländorna tfl. 040 457 0653
  • Fjärilarna tfl. 040 457 1638

Priser

Daghemsavgiften är den samma som i kommunal dagvård.

Ansökan

Man ansöker om dagvårdsplatserna från Vasa stad.

Fyll i Pilke-daghemmens dagvårdsansökan!

Pilke dagvårdsansökan

Daisy Family

Vår kommunikations- och informationskanal mellan hemmet och daghemmet är Daisy. Via Daisy informerar vi bl.a. om vad som händer på daghemmet. Familjerna lämnar via Daisy bl.a. vårdtidsreserveringar och frånvaroanmälningar. Logga här in på Pilkes Daisy Family!

Kolibridalens daghem är ett litet daghem I Vasa

Kolibridalens daghem är ett svenskspråkigt daghem som övergick till Pilke päiväkodit i december 2017. Kolibridalen är ett litet, hemtrevligt daghem med 35 platser och med över 20 åriga traditioner inom småbarnspedagogiken i Vasa. Kolibridalen erbjuder småbarnspedagogik för barn i åldern 1–5 år.

Daghemmets målsättning är att alla barn ska få utvecklas och lära sig nya saker i sin egen takt i en trygg, positiv, accepterande och stressfri atmosfär. Vi tycker även att det är viktigt att barnen lär sig att ta hänsyn till alla på daghemmet. Bäst åstadkommer vi detta genom att vi under en stor del av dagen är uppdelade i smågrupper, så att vi som pedagoger bättre kan finnas till för varje barns behov. Barnen ska få känna att vi bryr oss om, och finns till för dem. Närhet och en trygg famn att krypa upp i kryddad med glädje över att få både leka, lära och vara tillsammans under dagen. Det goda samarbetet mellan familjerna och personalen skapar en stabil grund för verksamheten där alla har barnets bästa i åtanke.

Sex personer med ansvar för pedagogiken sköter om barnen. Rondo Catering tillreder den smakfulla maten och mellanmål. Frukost görs på daghemmet.

Kom gärna in och bekanta dig med vår trivsamma atmosfär!

Pilke Kolibridalen - Fokus

Pilke Kolibridalen - Plats

Gerbyvägen 16, 65230 Vasa

Ta kontakt och kom till besök!

Pilke Kolibridalen - Våra klientfamiljers erfarenheter

We want to create a good day for the children, every day. In addition to daily meetings and discussions, we investigate the experiences of our customer families annually in an anonymous online survey. We also ask feedback from children.

”Inventiveness, finding new ways of doing things, resolution of issues, looking for the best for the customer are matters of the heart for Pilke and myself”
- Chief Account Manager

Vårt daghems klientfamiljer betygsätter oss

4,9

Pilke-daghemmens klienttillfredsställelseenkät 2022:
"Jag är nöjd med den småbarnspedagogik som mitt barn får” (skalan 1–5, där 5 är bäst).

Kontaktuppgifter

Jag svarar gärna på alla angelägenheter och frågor som gäller vårt daghem: introduktionsbesök, lediga platser, daghemsansökningar, klientavtal och ändringar i dem, faktureringsfrågor, klientfeedback osv.

Föreståndare Jonna Tonberg
Puh.  040 482 4416
jonna.tonberg@pilkepaivakodit.fi

Daghem tfl. 040 457 0653

Gerbyvägen 16
65230 Vasa

Ansöker om dagvårdsplatserna

Fyll i Pilke-daghemmens dagvårdsansökan!

Ansöker om dagvårdsplatserna från Vasa stad.

Fyll i Pilke-daghemmens dagvårdsansökan!

This post is available in: Suomi In English