This post is available in: Suomi In English

Pilke Kolibridalen

Glatt och hemtrevligt, svenskspråkigt daghem!

Grupper

Trollsländorna 
tfl. 040 457 0653

Fjärilarna 
tfl. 040 457 1638

Priser

Daghemsavgiften är den samma som i kommunal dagvård.

Oppettider

Må–Fr kl. 7–17 (enligt behov)

Ansökan

Man ansöker om dagvårdsplatserna från Vasa stad.

Kolibridalens daghem är ett litet daghem I Vasa

Kolibridalens daghem är ett svenskspråkigt daghem som övergick till Pilke päiväkodit i december 2017. Kolibridalen är ett litet, hemtrevligt daghem med 35 platser och med över 20 åriga traditioner inom småbarnspedagogiken i Vasa. Kolibridalen erbjuder småbarnspedagogik för barn i åldern 1–5 år.

Daghemmets målsättning är att alla barn ska få utvecklas och lära sig nya saker i sin egen takt i en trygg, positiv, accepterande och stressfri atmosfär. Vi tycker även att det är viktigt att barnen lär sig att ta hänsyn till alla på daghemmet. Bäst åstadkommer vi detta genom att vi under en stor del av dagen är uppdelade i smågrupper, så att vi som pedagoger bättre kan finnas till för varje barns behov. Barnen ska få känna att vi bryr oss om, och finns till för dem. Närhet och en trygg famn att krypa upp i kryddad med glädje över att få både leka, lära och vara tillsammans under dagen. Det goda samarbetet mellan familjerna och personalen skapar en stabil grund för verksamheten där alla har barnets bästa i åtanke.

Sex personer med ansvar för pedagogiken sköter om barnen. Rondo Catering tillreder den smakfulla maten och mellanmål. Frukost görs på daghemmet.

Kom gärna in och bekanta dig med vår trivsamma atmosfär!

Fokus

Ett Svenskspråkigt daghem

Plats

Kontaktuppgifter

Annica Kolibridalen

Föreståndare

Annica Ljungars

Tfl. 050 541 7384
annica.ljungars@pilkepaivakodit.fi

Daghem tfl. 040 457 0653

Gerbyvägen 16
65230 Vasa

Ansöker om dagvårdsplatserna

Frågor och svar

I allmänhet är daghemmen öppna under sommarlovet. Be daghemschefen om mer exakta öppethållningstider under sommarlovet.

Man behöver inte sova men alla får en liten vilostund under dagen.

Ett gemensamt möte avtalas innan småbarnspedagogiken startar. De dagliga träffarna i samband med att barnet lämnas och hämtas är en viktig del av kontakten. Vi upprätthåller kontakten på telefon, med SMS och med e-post. Varje daghem har även informationstavlor som det är värt att hålla ett öga på. Daghemmen arrangerar föräldrakvällar och andra evenemang regelbundet och diskussioner om småbarnspedagogiken arrangeras varje år. Systemet för verksamhetsstyrning, Daisy, fungerar också som en informationskanal mellan hemmet och daghemmet och vi använder det till att bl.a. boka vårdtider och till att berätta om daghemmets verksamhet. Många daghem har även en föräldrakommitté.

Språkbad startas i regel då barnet är 3–5 år. Språkbadet är avsett för barn som har något annat modersmål än språkbadsspråket. Med beaktande av barnets språkliga färdigheter tar barnet till sig språket genom lek, sång, barnramsor, temaarbeten och vardagssysslor. Genom språkbadet får barnet förmåga att studera andra språk. Barnet får använda sitt modersmål men uppmuntras att använda språkbarnsspråket. Det finns inget krav på att barnets föräldrar ska ha färdigheter i språkbarnsspråket. Deras uppgift är att främja utvecklingen av barnets modersmål.

Tidigare kallades den språkberikade småbarnspedagogiken för språkdusch. Inom den språkberikade småbarnspedagogiken får barnen lära sig ett språk genom vardagliga sysslor och dessutom särskilt genom sång, lek, barnramsor och vardagliga fraser. Målet med den språkberikade småbarnspedagogiken är att stödja språkinlärningen, motivera barnen och göra språkvalen mer mångsidiga.

I de tvåspråkiga daghemmen används det främmande språket så mycket som möjligt. Målet med den tvåspråkiga småbarnspedagogiken är att utnyttja den känsliga perioden under barnets tidiga språkinlärning genom att erbjuda barnet en mer mångsidig språkpedagogik än vanligt. Barnen får möjlighet att ta till sig olika språk och att använda dem funktionellt och lekfullt. Samtidigt skapas en grund för språkinlärning som varar hela livet. Målet är att verksamheten i en mångspråkig omgivning ska väcka barnets språkliga nyfikenhet och experimentlusta. Genom den här sortens organiserade småbarnspedagogik möts även många olika kulturer på ett naturligt sätt.

Exempeldag

Daghemmets vardag byggs alltid upp enligt enhetens storlek och mål, så det här schemat är bara en allmän översikt av dagen. Det gällande schemat finns framme på gruppens anslagstavla.

7:00 Daghemmet öppnar sina dörrar. Välkommen! Vi börjar dagen med kramar och småprat om ditt och datt. Därefter börjar leken småningom.
8:00-8:30 Morgonmål
8:30 Förskoleundervisningen börjar
9:00-10:00 Inom- och utomhusaktiviteter i små grupper
10:00–11:00 Inom- och utomhusaktiviteter i små grupper
11:15 Lunchen

Efter lunch är det dags att sova middag. En del av barnen sover och de andra vilar eller är ute. Efter vilan är det tid för tyst lek och pyssel fram till mellanmålet.

12:30 Förskoleundervisningen slutar
14:00 Mellanmål
14:30 Lekar, aktiviteter i små grupper och utomhusvistelse
15:30 Småningom går vi ut
17:00 Daghemmet stänger dörrarna och vi säger hej då tills i morgon