Blogit

Lasten turvallisuus päiväkodissa – miten siitä huolehditaan?

Tiedämme, että asiakasperheillemme on erityisen tärkeää kokea, että lapsi on turvallista jättää päiväkotiin aamulla. Kysymykset turvallisuudesta päiväkodissa nousevat esiin etenkin silloin, kun lapsi on aloittamassa päiväkotitaivalta. Turvallisuus on yksi Pilkkeen työtä ohjaavista arvoista, olipa kyse sitten valvotusta ympäristöstä tai lapsen turvallisuuden tunteen varmistamisesta. Kysyimme Pilkkeen varhaiskasvatusjohtaja Mirka Laaksoselta, mitä kaikkea päiväkodin turvallisuus pitää sisällään.

Kokonaisvaltainen näkökulma: Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus

Turvallisuuden eri ulottuvuudet on monin tavoin huomioitu Pilkkeen toiminnassa. Kokonaisuus muodostuu fyysisen ja sosiaalisen ympäristön turvallisuuden varmistamisen lisäksi myös psyykkisestä turvallisuudesta päiväkodissa. Pilkkeellä se tarkoittaa muun muassa säännöllisesti tarkastettuja, valvottuja tiloja ja turvallisia materiaaleja, yhteisesti sovittuja sääntöjä sekä kasvattajien aitoa vuorovaikutusta ja läsnäoloa.

”Lasten turvallisuus on Pilke-päiväkodeissa ykkösasia, joka menee kaiken muun edelle.”

Tietyt turvallisuusnormit tulevat laista, mutta Pilkkeellä turvallisuusajattelu menee vielä syvemmälle, se on ykkösasia, joka menee kaiken muun edelle. Meille on tärkeää, että lapsella on Pilkkeellä turvallinen olo, ja että kaikki tuntevat olonsa arvokkaaksi, saavat osallisuuden kokemuksen ja tuntevat olevansa tervetulleita.

Henkilökunnan laadukas vuorovaikutus lasten ja perheiden kanssa rakentaa osaltaan turvallisuuden tunnetta. Pilkkeellä nähdään, että henkilöstö on toiminnassa ensisijainen voimavaratekijä. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö takaa lapselle turvallisen psykososiaalisen ympäristön. Lisäksi myös vanhemmilla pitää olla turvallinen olo lähteä töihin, että he voivat jättää tärkeimpänsä koko päiväksi meidän huolehdittavaksemme.

Lasten tarpeisiin suunnitellut, tarkastetut ja valvotut tilat

Käytännössä moni tilojen turvallisuuteen liittyvä asia huomioidaan jo päiväkotitiloja suunnitellessa. Oppimisympäristöistä, ulkotiloista ja leikkivälineistä ja -materiaaleista suunnitellaan turvallisia. Oppimisympäristöt suunnitellaan aina ikätasoa vastaavaksi. Tilojen on oltava myös riittävän suuret – aluehallintovirastolta tulee tieto, montako neliötä tiloissa on oltava lasta kohti.

Tilojen turvallisuuteen liittyy myös jatkuva valvonta, varautuminen ja ennakointi, joka on iso, vaikka ulospäin ehkä näkymättömämpi osa päivittäistä toimintaamme. Viranomainen tekee meille säännölliset palotarkastukset.

Jokaisessa yksikössämme tehdään oma pihavalvonta- ja lähietsintäsuunnitelma ja lisäksi niin kutsuttuja turvallisuuskävelyjä, joissa henkilöstö käy läpi muun muassa päiväkodin poistumistiet, sähkö- ja vesipääkytkimet ja sammuttimet. Päiväkodin piha tarkistetaan aina ennen kuin lapsia päästetään pihalle: portit on oltava kiinni ja piha muutenkin siistissä kunnossa.

Poistumista ja mahdollisia etsintätilanteita harjoittelemme myös säännöllisesti. Pihavalvontaa suunniteltaessa pitää aina huomioida sääolosuhteet syysmyrskyistä vesilätäköihin ja talven lumikasoihin. Pihavalvontasuunnitelmaan merkitään aikuisille määritellyt paikat pihalla, ettei mihinkään kohtaan jää sokeita pisteitä.

Ylipäätään toimintaympäristön turvallisuudesta päiväkodissa huolehtiminen vaatii jatkuvaa seuraamista ja arjen käytäntöjen päivittämistä. Päiväkodin henkilökunnalla on joka elokuussa turvallisuusilta, jossa kaikki nämä asiat käydään läpi. Turvallisuuteen liittyvät suunnitelmamme ovat esillä päiväkodin tiloissa ja helposti myös sijaisten löydettävissä.

”Laadukkaalla vuorovaikutuksella luomme päiväkotiin tunnelman, jossa on hyvä olla ja jossa voi tuntea kuuluvansa porukkaan – siitä tulee hyvä ja turvallinen olo!”

Turvallisuus päiväkodissa tarkoittaa myös lapsen turvallista oloa

Aikuisten tehtävä on luoda lapsille turvallinen olo päiväkodissa. Olemme tarkkoja siitä, että meillä on tarpeeksi aikuisia suhteessa lapsiin. Aikuisten määrä ryhmässä on lakisääteinen asia.

Henkilökunnalla on myös aina tietyt kelpoisuusvaatimukset. Olipa toimenkuva mikä tahansa, koulutus auttaa ymmärtämään, miten arvokkaita juuri varhaiset vuodet kaiken tulevan kasvun ja kehityksen osalta ovat.

Täydennyskoulutamme henkilökuntaamme jatkuvasti, tarjoamme lisää työkaluja omaan ammattitaitoon ja eväitä luoda turvaa oppimiselle. Meillä on esimerkiksi turvallisuudesta varhaiskasvatuksessa erillinen eLearning-materiaali, jonka jokainen henkilöstöstämme suorittaa. Panostamme koulutuksessa myös asiakaspalveluun ja ihmisten kohtaamiseen – että laadukas vuorovaikutus näkyisi arjessa suhteessa lapsiin, huoltajiin ja työkavereihin.

Lasten osalta turvalliseen oloon kuuluu myös se, että opettelemme päiväkodissa tunnetaitoja pienestä pitäen – sitähän koko varhaiskasvatus oikeastaan on. Opitaan, miten muut ympärillä toimivat, millaisia tunteita heillä on, ja opitaan ilmaisemaan ja säätelemään omia tunteita. Opetellaan alusta lähtien, että kiusaaminen tai vaikkapa toisen lyöminen ei ole oikein.

Jokaisessa yksikössämme on oma kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Päiväkodeissa esiintyy kuitenkin hyvin harvoin varsinaista kiusaamista. Kärhämää vaikkapa leluista ja impulsiivista kiukunpuuskaa saattaa olla, mutta systemaattiseen, tarkoituksen mukaiseen kiusaamiseen näin pienillä törmää vain hyvin harvoin. Näissä tilanteissa juuri opetellaan ihmisenä olemisen taitoja, sitä mikä on oikein ja mikä on väärin. Varhaiskasvatuksessa vahvistamme myönteisiä tuntemuksia ja käytöstä. Leikki-ikäisen elämä on päivittäistä itsensä ilmaisemisen opettelua ja pyrimme sitä tukemaan ja vahvistamaan positiivisia tunteita.

Turvallisesti myös päiväkodin retkillä

Päiväkodin ulkopuoliset retket vaativat aina oman, yksityiskohtaisen turvallisuussuunnitelman. Punnitsemme retkien riskit, mahdolliset vaaranpaikat ja hyödyt tarkasti etukäteen. Vähintään kaksi aikuista on retkillä mukana, yleensä useampikin.

Retkisuunnitelmaan kuvataan tarkasti kaikki: minne mennään, koska, keitä on mukana ja muut perustiedot, ja suunnitelma jää päiväkotiin tiedoksi. Henkilökunnalla on mukana ensiapulaukku ja puhelin, josta löytyy myös vanhempien yhteystiedot. Lapsille puetaan huomioliivit, jonojärjestys mietitään ja usein sekin, kuka on vaikkapa aikuisen kädessä kiinni. Retken hyvä suunnittelu vie joskus kauemmin kuin itse retki. Retkelle ei tarvitse lähteä kauas: usein lähimetsä on hyvä retkikohde ja ehkä helpompi järjestää turvallisesti kuin esim. bussimatkaa vaativa reissu. Retkielämys syntyy jo siitä, että on vähän erilaista kuin yleensä ja syödään eväitä ulkona.

Terveydestä huolehtiminen osana turvallisuutta

Lastentautien ja flunssatartuntojen minimoiminen on ollut aina meillä arkipäivää, mutta pandemia-aikana olemme kiinnittäneet hygieniaan ja terveysturvallisuuteen vielä normaaliakin enemmän huomiota. Siisteyttä on tehostettu entisestään ja pandemian torjuntaan liittyviä suosituksia seuraamme aina THL:n ja kuntakohtaisten suositusten mukaan.

Käsienpesukäytäntömme on ollut sama jo ennen pandemiaa: aina päiväkotiin tullessaan lapsi käy ensimmäiseksi vanhempansa kanssa käsienpesulla. Pandemian myötä ollaan vielä tarkempia: on riittävän pitkiä käsienpesulauluja ja leikinomaisia rutiineja, joilla jokainen sormi ja väli saadaan pestyä ja kuivattua, ja pöpöt juoksevat kirkuen karkuun.

Sairaana lapsi ei voi tulla päiväkotiin. Sairauden jälkeen on hyvä olla yksi oireeton päivä vielä kotona. Pandemian myötä ihmiset ovat tulleet selkeästi varovaisemmiksi, ja nyt sairaat lapset oikeasti pidetäänkin kotona. Tarkka linja on lopulta kaikille hyödyksi: erilaisia tartuntoja on vähemmän ja lopulta vanhemmatkin joutuvat aiempaa harvemmin järjestelemään lapsen kotihoitoa.

Varautuminen lisää turvallisuudentunnetta

Käytännössä turvallisuuden varmistaminen Pilkkeellä on syvällä rakenteissamme ja arjessamme: se on jatkuvaa varautumista tilanteisiin, ajan tasalla pysyttelyä ja henkilökunnan osaamisen päivittämistä. Henkilökunnassamme on esimerkiksi kattava määrä ensiapukoulutettuja.

Varautuminen lisää turvallisuuden tunnetta myös henkilökunnalle – toivottavasti myös perheille. Ennen kaikkea turvallisuuteen päiväkodissa kaiken tämän suunnitelmallisuuden ohella Pilkkeellä kuuluu se, että laadukkaalla vuorovaikutuksella luomme päiväkotiin tunnelman, jossa on hyvä olla ja jossa voi tuntea kuuluvansa porukkaan – siitä tulee hyvä ja turvallinen olo.

Mirka Laaksonen

Blog author

Mirka Laaksonen, varhaiskasvatusjohtaja

Ota yhteyttä:
puh. 040 594 0554,
e-mail mirka.laaksonen@pilkepaivakodit.fi

”Työssäni voin vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun ja kehittää sitä valtakunnallisesti. Lisäksi haluan osaltani nostaa varhaiskasvatuksen arvostusta ja ymmärrystä elinikäisen oppimisen kivijalkana. Erityisen tärkeää on korostaa lapsen oikeutta tulla sensitiivisesti kohdatuksi ja kuulluksi joka päivä.

Inspiroidun joka päivä yhdessä tekemisestä ja moniammatillisesta tiimistämme. Pilkkeellä toimimme ketterästi ja uskallamme ajatella innovatiivisesti laatikon ulkopuolelta. Ihan kaikkein parasta työssäni on lasten ja työntekijöidemme kohtaaminen, kaikki ne arjen pienet ihmeet.”

Varhaiskasvatusjohtajan työpöydällä ja vastuulla ovat Pilke-päiväkotien pedagogiikan ja osaamisen kehittäminen, laadun hallinta ja varhaiskasvatuksen turvallisuuteen liittyvät asiat.

Kysy Pilkkeeltä – Asiantuntijamme vastaa!

Tällä palstalla Pilkkeen hyvän päivän tekijät vastaavat ajankohtaisiin varhaiskasvatukseen ja lastenhoitoon liittyviin kysymyksiin ja puheenaiheisiin. Mitä sinä haluat kysyä? Täytä lomake ja lähetä kysymyksesi meille!