This post is available in: In English

Perheitä tuetaan kahdella eri tavalla yksityisen päiväkodin asiakasmaksuissa. Omasta asuinkunnasta riippuen perheelle voidaan myöntää joko kunnan palveluseteli tai Kelan yksityisen hoidon tuki.

Palvelusetelin tai yksityisen hoidon tuen avulla Pilkkeen päiväkodin asiakasmaksu perheelle ei välttämättä ole yhtään sen suurempi kuin kunnallisen päiväkodin.

Tällä sivulla esittelemme tukimuodot ja vastaamme yleisimmin meiltä kysyttyihin kysymyksiin. Eri kuntien käytännöt vaihtelevat paljon, ja Pilkkeen päiväkotien johtajat tuntevat ne hyvin. Vastaamme perheiden kysymyksiin mielellään – ole meihin yhteydessä!

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät perheen tilanteen mukaan

Kaikissa kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa varhaiskasvatuksesta peritään asiakasmaksu. Lopulliseen maksuun vaikuttavat huoltajien tulot, perheen koko ja lapsen hoitopäivän pituus.

Joissain kunnissa yksityisille päiväkodeille on annettu lupa laskuttaa tuottamastaan palvelusta säädettyä hieman suurempi maksu. Tarkista mahdollisen lisämaksun suuruus toivomastasi Pilkkeen päiväkodista.

Kysy Pilkkeen päiväkodin johtajalta lisää tietoa siitä, onko omassa kunnassasi käytössä palveluseteli vai yksityisen hoidon tuki. Saat myös tarkempaa tietoa päiväkodin asiakasmaksun suuruudesta oman perheesi kohdalla.

Tietoa varhaiskasvatuksen palvelusetelistä

 • Palveluseteli on tapa, jolla kunnat järjestävät erilaisia palveluja asukkailleen oman palvelutuotantonsa rinnalla. Varhaiskasvatuksessa palveluseteli on tapa tukea perheitä yksityisen päiväkodin palvelujen käytössä.
 • Palveluseteliä haetaan omasta kotikunnasta. Palveluseteli ei ole käytössä kaikissa kunnissa eikä kaikissa päiväkodeissa. Jos palveluseteli ei ole käytössä, perhe voi hakea yksityisen hoidon tukea Kelasta.
 • Palveluseteliä voi hakea heti, kun lapsi on saanut päiväkotipaikan ja palvelusopimus Pilkkeen kanssa on tehty.
 • Kunnat ilmoittavat suoraan perheille palvelusetelin myöntämisestä.
 • Perheen tulot, perheen koko ja mahdollisesti muut yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevat sisarukset vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja siten lopulliseen perheen maksamaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun.
 • Hakeminen: Palvelusetelin myöntää perheen asuinkunta. Kysy lisätietoja palvelusetelin hakemisesta oman kotikuntasi asiakaspalvelusta tai meiltä Pilkkeeltä.

Tietoa yksityisen hoidon tuesta

 • Yksityisen hoidon tuki on tapa korvata perheille syntyviä kustannuksia yksityisen päiväkodin palvelujen käytössä.
 • Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelasta.
 • Tukea voi hakea heti, kun lapsi on saanut päiväkotipaikan ja palvelusopimus Pilkkeen kanssa on tehty. Yksityisen hoidon tukea tulee hakea viimeistään kuuden kuukauden kuluessa yksityisen hoidon alkamisesta, ja sitä maksetaan myös takautuvasti.
 • Päätöksen tuen myöntämisestä voi tarkistaa Kelan sivuilla, ja siitä tulee myös kirje kotiin.
 • Yksityisen hoidon tuki muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta sekä tulosidonnaisesta hoitolisästä.
 • Yksityisen hoidon tuen lisäksi joissain kunnissa on käytössä niin sanottu kuntalisä. Tästä saat tarkempaa tietoa toivomastasi Pilkkeen päiväkodista tai olemalla yhteydessä omaan kotikuntaasi.
 • Hakeminen: Yksityisen hoidon tuen myöntää Kela. Lue Kelan ohjeet yksityisen hoidon tuen hakemisesta tai kysy lisää meiltä Pilkkeeltä.

Tukimuodot – Usein kysyttyä

This post is available in: In English

Perhe voi saada vain toista tukea, eli molempia ei voi saada yhtä aikaa.

This post is available in: In English

Myönnettyyn tukeen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja lapsen varhaiskasvatuksen tarve eli hoitopäivän pituus. Oman perheesi palvelusetelin tai yksityisen hoidon tuen tarkat määrät selviävät olemalla yhteydessä kotikuntaan tai Kelaan. Paikallisen Pilkkeen päiväkodin johtajat auttavat myös mielellään, sillä he tuntevat oman alueensa tilanteen tarkasti

This post is available in: In English

Perheet, joiden lapsi on yksityisessä päiväkodissa ja joilla on suomalainen henkilötunnus.

This post is available in: In English

Perheen maksaman asiakasmaksun suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja lapsen varhaiskasvatuksen tarve eli hoitopäivän pituus.

This post is available in: In English

Kun haet paikkaa Pilkkeen päiväkodista, saat päiväkodin johtajalta lisää tietoa siitä, miten omassa kunnassasi tuetaan yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Saat myös tietoa siitä, miten tukia haetaan, ja missä vaiheessa hakemus kuuluu tehdä. Kuntien käytännöt vaihtelevat, mutta Pilkkeen päiväkotien johtajat tuntevat ne hyvin. Vastaamme perheiden kysymyksiin mielellämme – ole meihin yhteydessä! Löydät päiväkotiemme yhteystiedot Pilkkeen päiväkotien hausta.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli - Usein kysyttyä

This post is available in: In English

Eri kunnat ovat tehneet erilaisia päätöksiä siitä, millaista tukea lapsiperheille tarjotaan yksityisen päiväkodin asiakasmaksuihin. Palveluseteli ei ole käytössä kaikissa kunnissa. Jos palveluseteli ei ole käytössä omassa kunnassasi, voit hakea Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea.

This post is available in: In English

Varhaiskasvatuksen palveluseteliä voi hakea sellaisissa kunnissa ja sellaisten päiväkotien asiakasmaksuihin, joissa se on käytössä. Palveluseteliä ei myönnetä samaan aikaan muun tuen kuten yksityisen hoidon tuen kanssa. Kunnasta ja päiväkodista riippuen perhe voi hakea joko yksityisen hoidon tukea tai palveluseteliä.

This post is available in: In English

Palveluseteliä voi hakea heti, kun lapsi on saanut päiväkotipaikan ja palvelusopimus Pilkkeen kanssa on tehty.

This post is available in: In English

Palveluseteliä haetaan omasta kunnastasi. Kun haet paikkaa Pilkkeen päiväkodista, saat päiväkodin johtajalta lisää tietoa siitä, miten omassa kunnassasi varhaiskasvatuksen palveluseteliä haetaan, ja missä vaiheessa hakemus kuuluu tehdä.

This post is available in: In English

Palvelusetelin suuruus vaihtelee. Siihen vaikuttavat perheen tulot ja koko sekä lapsen hoitopäivän pituus. Joissain kunnissa yksityisille päiväkodeille on annettu lupa laskuttaa tuottamastaan palvelusta lisämaksua. Palvelusetelin avulla perheen maksama asiakasmaksu on useimmiten sama kuin kunnallisessa päivähoidossa. Kysy lisää toivomasi Pilkkeen päiväkodin johtajalta!

Kelan yksityisen hoidon tuki – Usein kysyttyä

This post is available in: In English

Pilkkeen päiväkotien asiakasmaksuihin voi saada joko kunnan myöntämän palvelusetelin tai Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Saat toivomasi päiväkodin johtajalta lisää tietoa siitä, miten omassa kunnassasi yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tuki on järjestetty. Neuvomme ja opastamme mielellämme tuen hakemisesta, kysy meiltä lisää!

This post is available in: In English

Yksityisen hoidon tukea voi saada, kun lapsi on yksityisessä päiväkodissa. Tukea ei voi saada samaan aikaan muun tuen kuten palvelusetelin kanssa. Kunnasta ja päiväkodista riippuen perhe voi hakea joko yksityisen hoidon tukea tai palveluseteliä. Tukea ei myönnetä, jos jommalle kummalle huoltajalle maksetaan kotihoidon tukea.

This post is available in: In English

Tukea kannattaa hakea heti, kun olet tehnyt asiakassopimuksen Pilkkeen kanssa. Tukea pitää hakea viimeistään 6 kuukauden kuluessa yksityisen hoidon alkamisesta.

This post is available in: In English

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelan sivuilta löytyvällä lomakkeella. Myönnetty tuki maksetaan suoraan päiväkodille. Lapsen huoltajille jää maksettavaksi asiakasmaksu, jonka suuruuteen vaikuttaa perheen koko, vanhempien tulot ja lapsen hoitopäivän pituus.

This post is available in: In English

Yksityisen hoidon tuki muodostuu lakisääteisestä hoitorahasta sekä tulosidonnaisesta hoitolisästä. Näiden päälle maksetaan joissain kunnissa kuntalisää. Yksityisen hoidon tuen myöntämisen jälkeen lopullinen lapsen huoltajien maksettavaksi tuleva asiakasmaksu riippuu perheen tuloista, koosta ja lapsen hoitopäivän pituudesta. Joissain kunnissa yksityisille päiväkodeille on annettu lupa laskuttaa tuottamastaan palvelusta lisämaksua. Kysy lisää toivomasi Pilkkeen päiväkodin johtajalta!

Asiakkuusjohtaja 
Riikka Mattsson
040 579 9066
riikka.mattsson@pilkepaivakodit.fi

Mitä sinä haluaisit tietää tai kysyä? Asiakkuusjohtajamme Riikka Mattsson työskentelee Vantaan toimistollamme, ja hän auttaa mielellään.

Voit olla myös yhteydessä oman alueesi Pilke-päiväkotien johtajiin tai aluejohtajaan.