This post is available in: In English

Laadukasta yksityistä varhaiskasvatusta

Pilke päiväkodit Oy on kasvava varhaiskasvatuspalveluita innovatiivisesti toteuttava yritys, jolla on suomalaiset omistajat. Varhaiskasvatusta tarjotaan 141 päiväkodissa ympäri maata. Varhaiskasvatuksen lisäksi Pilke järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa 24 koulussa, ja syksyllä 2019 Pilke laajensi toimintaansa lastenhoidon palveluihin, joita tarjotaan yrityksille henkilöstöetuna, yksityishenkilöille sekä kuntien kautta palvelusetelillä hankittavaksi.

Pilke tekee lapsen päivästä hyvän päivän, joka päivä

Pilkkeen varhaiskasvatuksen sydämen muodostavat sen hyvän päivän tekijät, yli 1500 varhaiskasvatuksen ammattilaista, jotka haluavat tehdä lapsen päivästä hyvän päivän, joka päivä. Työyhteisö, joka tukee lapsen oppimista ja kasvua parhaalla mahdollisella tavalla, luodaan aktiivisuudella, ammatillisuudella, pedagogisella osaamisella, lapsen osallisuudesta huolehtimisella, muokkautuvilla oppimisympäristöillä sekä kannustavalla ja motivoivalla ilmapiirillä.

Iltapäiväkerhotoiminnassa luodaan ensimmäisen ja toisen luokan alakoululaisille hyvä päivä, eli turvallinen ja viihtyisä ympäristö, joka tukee osaltaan kodin ja koulun tekemää kasvatustyötä. Pilkkeen iltapäiväkerhoja on 24 koululla Espoossa, Vantaalla, Porissa, Hämeenkyrössä, Helsingissä ja Kirkkonummella.

Luotettavaa lastenhoitoa

Lapsen hoito kotona tukee mahdollisuutta työn ja perheen yhteensovittamiseen sekä auttaa silloin kun lapsi on sairaana, vanhemman oma jaksaminen on koetuksella tai arjessa on joskus vaikea järjestää lapsen hoito harrastusten, matkan tai muun syyn takia. Pilkkeen ammattitaitoiset hoitajat ovat luotettavia ja turvallisia aikuisia, joiden kanssa lapsella on aina mahdollisuus hyvään päivään.

Kotimaista työtä ammattitaidolla

Pilkkeen omistajat ovat suomalaisia. Pääomistaja on kotimaisiin kasvuyrityksiin erikoistuneen Korona Investin hallinnoima Palvelurahasto I Ky, jonka taustalla on lukuisia suomalaisia institutionaalisia sijoittajia, kuten Sitra, Suomen Kulttuurirahasto ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Lisäksi mukana on joitain yksityisiä sijoittajia.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Pilkkeelle Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Pilkkeelle on myönnetty laatusertifikaatti, jonka mukaan laatujärjestelmämme täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset. Pilkkeen tarjoama lapsen hyvä päivä on siis tutkitusti laadukas!

Pilke päiväkodit Oy:lla on

141

Päiväkotia

Pilkkeellä leikkii ja kasvaa yli

10 000

Lasta

Yritys työllistää n.

1900

Ammattilaista

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa

24

Koululla

Mikä tekee päiväkotipäivästä hyvän?

  • ”Se, kun saa touhuta ja leikkiä kavereiden kanssa.”
  • ”Se, kun käydään retkillä tai tehdään jotain muuta jännää.”
  • ”Se, kun saa nukkua hyvät päikkärit.”
  • ”Se, kun saa olla ihan oma itsensä.”
  • ”Se, kun joku lohduttaa kun on paha mieli.”

”Se, kun oppii jonkun uuden leikin, jota voi leikkiä kotona perheen kanssa.”

Pilke päiväkotien tärkein tavoite on: tarjota lapselle hyvä päivä oppia – joka päivä.

Koska hyvään päivään ei ole yhtä kaavaa, turvallinen ja ilmapiiriltään kannustava ympäristö tarjoaa hyvät lähtökohdat ystävyydelle, yllätyksille ja yhdessä oppimiselle. Päiväkodin, jonne on kiva mennä ja jossa on hyvä olla.

Loppu tuleekin sitten luonnostaan –  kunhan on pilkettä silmäkulmassa.

Pilke päiväkotien arvot

TURVALLISUUS
”Kuunnellaan aikuista.” Nuutti 6v.
Turvallisuus muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kasvu-, oppimis- ja työympäristöstä. Ne käsittävät tarkastetut ja valvotut tilat ja materiaalit, yhteisesti sovitut säännöt sekä kasvattajien aidon vuorovaikutuksen ja läsnäolon.

SUVAITSEVAISUUS
”Että on sumua.” Dani 6v
Jokainen lapsi hyväksytään omana itsenään. Vanhempia, lapsia ja työkavereita kunnioitetaan ja kohdellaan tasa-arvoisesti. Myös itsensä kunnioittaminen on tärkeää. Oleellista on ammatillinen ja luottamuksellinen vuorovaikutus henkilöstön, vanhempien ja lasten välillä.

MYÖNTEISYYS
”Hyönteinen.” Luka 6v
Kasvattajan tehtävänä on kuunnella, antaa aikaa ja kannustaa. Huumorin ja ilon avulla lapsi saa kokemuksen hyvästä päivästä. Työtapamme on ratkaisukeskeinen.

OSALLISUUS
”Että osaa asioita.” Ella 6v
Lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja oppijana. Kokemus osallisuudesta ja omaan ympäristöön vaikuttamisesta sitouttaa niin lasta kuin aikuistakin arjen toimintaan.

INNOVATIIVISUUS
”Että innostuu jostain yllätyksestä.” Scarlett 6v
Innovatiivisuus syntyy innostuksesta ja rohkeudesta kokeilla ja tehdä asioita uudella tavalla. Arviointi ja omien toimintatapojen muokkaus on osa työkulttuuria.