Tiesithän, että ykkös- ja kakkosluokkalaisille koululaisille on tarjolla turvallista ja ohjattua iltapäivätoimintaa arkipäivisin koulutuntien jälkeen! 

Iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää ja kodin kasvatustyötä tasapainottamalla pienten koululaisten iltapäivää. Toiminnassa toteutuu lapsen oikeus vapaa-aikaan, leikkiin, ohjattuun toimintaan, rauhoittumiseen sekä ohjaajan huolenpitoon.

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla lapsen eettistä kasvua sekä kannustamalla lasta monipuoliseen ja aktiiviseen osallistumiseen. Toiminnan rungon muodostavat koulun kanssa yhteiset käytännöt, jotka ohjaavat lasta ottamaan vastuuta omasta itsestään ja huomioimaan muita.

Pilkkeen iltapäiväkerhon ohjaajat ovat luotettavia, turvallisia aikuisia, joiden kanssa lapsilla on aina mahdollisuus hyvään päivään. Pilkkeen iltapäiväkerhojen toimintaa ohjaavat meille tärkeät arvot: turvallisuus, suvaitsevaisuus, myönteisyys, osallisuus ja innovatiivisuus. Lue tästä lisää arvoistamme.

Mitä ja kenelle iltapäiväkerhot ovat?

Perusopetuslain mukaan kunnat vastaavat pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Se on tarkoitettu 1- ja 2-luokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Kunnat voivat järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa, tai hankkia tämän palveluna muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

Lähde: Opetushallitus, perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta.

Iltapäiväkerhon maksut ja hakeminen

Pilkkeen iltapäivätoiminnan kuukausimaksu vaihtelee kunnittain ja sovitun toiminta-ajan (klo 16/17 saakka) mukaisesti, n. 100–140 eur / kk. Kerhokohtaiset hinta- ja hakutiedot löydät jokaisen iltapäiväkerhon sivuilta.

Pilke iltapäiväkerho 29 koululla

Pilkkeen iltapäivätoiminta alkoi vuonna 1998, ja tällä hetkellä meillä on iltapäiväkerhoja 29 koululla Espoossa, Helsingissä, Porissa, Porvoossa ja Vantaalla.

Kerhomme toimivat koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin klo 12.00–17.00 pääsääntöisesti koulun tiloissa. Kerhotoimintamme on valvottua ja ohjattua, turvallista toimintaa lapsille.

”Pilke-iltapäiväkerhoilla on yksi tavoite: tarjota lapselle hyvä päivä – joka päivä. Ja koska hyvään päivään ei ole yhtä kaavaa, tärkeintä on luoda turvallinen ja ilmapiiriltään kannustava kerhopaikka, jonne lapsen on kiva mennä ja jossa on hyvä olla. Loppu tuleekin sitten luonnostaan – kunhan on pilkettä silmäkulmassa!”

Millainen on iltapäiväkerhon ohjelma – mitä kaikkea Pilkkeen iltapäiväkerhoissa tehdään?

Iltapäivätoimintaa suunnitellessa painotamme leikkiä, luovaa toimintaa ja myönteisiä elämyksiä. Otamme myös lapset mukaan iltapäivätoiminnan sisällön suunnitteluun.

Iltapäiväkerhojemme ohjaajat ovat reippaita ja kekseliäitä, lasta motivoivia ja kannustavia aikuisia. Kokeneella ohjaajalla on aina takataskussaan puuhavinkkejä ja taito pysyä rauhallisena, vaikka lasten tunteet välillä kuumenisivat.

Pilkkeen iltapäiväkerhojen ohjelmaan kuuluu reilusti ulkoilua, leikkimistä, välipala, harrastekerhotuokioita, ja tietenkin läksyjen tekemistä ja rauhoittumista koulupäivän jälkeen. Katso tästä esimerkki iltapäiväkerhon ohjelmasta, jokaisella iltapäiväkerholla on oma päivärytminsä ja viikko-ohjelmansa, johon vaikuttavat muun muassa koulun tilat ja aikataulut sekä lasten lukujärjestykset.

Ulkoilu ja vapaa-aika

Ulkoilemme yhdessä lasten kanssa päivittäin säässä kuin säässä, joten lapsilla on hyvä olla asianmukainen varustus ulkoilua varten. Ulkoilu tapahtuu kerhon mukaan koulun pihalla, lähipuistossa tai koulun viereisessä metsässä. Järjestämme ulkona monipuolisesti toimintaa, esimerkiksi leikkimällä pihaleikkejä ja pelaamalla erilaisia pihapelejä. Pidämme lisäksi tärkeänä antaa lapsille vapaata aikaa omille leikeille koulupäivän jälkeen.

Välipala

Iltapäiväkerhossa tarjoillaan ravitseva välipala. Välipalan aikana harjoitellaan hyviä pöytätapoja sekä tutustutaan uusiin välipaloihin. Välipalahetkissä huomioidaan vuositeeman mukaiset juhlapyhät sekä muut juhlat. Lisäksi kiinnitämme paljon huomiota kestävän kehityksen ajatuksen mukaisesti jätteiden ja roskien lajitteluun.

Läksyjen teko

Iltapäiväkerhossa järjestetään rauhallinen läksytuokio. Iltapäiväkerhon ohjaaja valvoo ja on apuna läksyjen tekemisessä, mutta lukuläksyt sekä vastuu läksyjen tarkistamisesta jäävät huoltajille. Tavoitteena on, että lapsi oppii ottamaan vastuuta omista läksyistään ja tekemään ne mahdollisimman hyvin omien taitojensa mukaan.

Harrastekerho

Iltapäivätoiminnassa järjestetään päivittäin harraskerhoja, esimeriksi liikuntakerho, askartelukerho, luontokerho, mediakerho ja palloilukerho. Lapsilla on päivittäin aina aikaa myös vapaaseen leikkiin niin sisällä kuin ulkona.

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteet

Aamu- ja iltapäivätoiminta jatkaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kasvatustehtävää. Iltapäiväkerhojen toimintaa ohjaavat perusopetuksen yleiset kasvatustavoitteet, joiden tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Tämä tavoite velvoittaa kaikkia aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisessä ja tuottamisessa mukana olevia.

Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen • Lapsen hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen • Eettisen kasvun tukeminen • Osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen.

Pilke iltapäiväkerhojen ohjaajat, lapsen hyvän päivän tekijät huolehtivat lasten turvallisesta ja osallistavasta toiminnasta iltapäivisin koulupäivän jälkeen. Meille on tärkeää, että

  • Lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Läsnä on koulutettu aikuinen, jolla on kykyä kuunnella lasta ja hänen toiveitaan sekä tarvittaessa lohduttaa ja pitää sylissä.
  • Lapsi viihtyy iltapäivätoiminnassa sekä pystyy luomaan uusia kaverisuhteita. Periaatteemme on, ettei ketään jätetä leikin ulkopuolelle.
  • Lapsi oppii kerhovuoden aikana aikuisen tukemana ottamaan vastuuta läksyjen teosta ja itsestään sekä huolehtimaan omista tavaroistaan.
  • Lapsi oppii hyviä tapoja, kuten kiitos, ole hyvä, anteeksi. Lapsi oppii ottamaan toiset lapset ja aikuiset huomioon sekä tervehtimään.
  • Ohjaajat toimivat osallistuvina esimerkkeinä lapsille läpi iltapäivätoiminnan.
  • Lapsia osallistetaan monipuoliseen toimintaan ja sen suunnitteluun.
  • Lapsi tervehtii aikuisen kerhosta pois lähtiessä ja kiitetään yhdessä päivästä.

Usein kysyttyä Pilkkeen iltapäiväkerhoista

Iltapäiväkerhot - Usein kysyttyä

Vanhempien / huoltajien tulee ilmoittaa kaikista lapsen poissaoloista kerhoon, jotta kerho-ohjaaja ei huolestu turhaan.

Vanhemmat / huoltajat ilmoittavat toimintakauden alussa kerho-ohjaajalle lapsen koulupäivien loppumisajat, jotta kerhossa osataan odottaa lasta oikeaan aikaan. Mikäli lapsi ei tule kerhoon, ohjaaja on yhteydessä vanhempiin.

Vastaavasti, jotta ohjaaja ei huolestu turhaan, tulee vanhempien ilmoittaa kaikista lapsen poissaoloista kerhoon.

Kotiinlähtöajoista sopiminen tapahtuu aina aikuisten kesken, joten lapsi ei voi tulla kerhoon ja ilmoittaa esim. kaverille kotiinlähdöstä. Lasten kännykät pidetään kerhoaikana suljettuina ja viestittäminen tapahtuu kerhopuhelimen kautta ohjaajille.

Päivittäinen tiedonvaihto tapahtuu hakutilanteiden lisäksi lapsen reissuvihon / kerhopuhelimen välityksellä. Lisäksi lapsellenne annetaan kotiin tuotavaksi tarpeen mukaan erillisiä tiedotteita, joissa esitellään iltapäiväkerhon tulevaa toimintaa ja mahdollisia retkiä. Kerho-ohjaajalta tai koordinaattorilta voi myös tarvittaessa varata erillisen ajan keskustelua varten. Kerholaisten huoltajille järjestetään syyskauden aikana vanhempainilta, jossa on mahdollisuus keskustella ajankohtaisista asioista kerhotoimintaan liittyen sekä ohjaajien että koordinaattorin kanssa.

Lapsille tarjotaan iltapäiväkerhossa välipala, jossa huomioidaan mahdolliset ruoka-ainerajoitukset ja allergiat. Välipala ei korvaa päivän toista lämmintä ateriaa.

Toiminnassamme korostuu ulkoilu ja liikunta, koska olemme todenneet sen tärkeäksi vastapainoksi koulupäivälle. Myös vanhemmat ovat toivoneet, että kerhoissamme ulkoiltaisiin mahdollisimman paljon. Puettehan lapsenne niin, että hän voi osallistua kaikkeen toimintaan. Säänmukaiset vaatteet lapsella aina päällä/mukana (sadetakki, ulkohousut, kumisaappaat, lapaset…)

Lapsellanne tulisi olla kerhossa sisävaatteita ja lapasia varalla, varsinkin märkinä vuodenaikoina, jolloin vaatteet saattavat kastua jo koulupäivän aikana eikä kaikissa iltapäiväkerhoissa ole kuivatusmahdollisuuksia märille vaatteille.

Hakutiedot Pilkkeen iltapäivätoimintaan ja hakulomakkeiden linkit löydät jokaisen iltapäiväkerhon sivulta.

Pilkkeen iltapäiväkerhojen hinta vaihtelee kaupungin / kunnan mukaisesti, katso iltapäiväkerhokohtaiset tiedot kerhon verkkosivuilta. Esimerkiksi Helsingissä iltapäivätoiminta maksaa klo 16 saakka 100 eur/kk, ja klo 17 saakka 120 e/kk. Kunta- ja kaupunkikohtaisesti on mahdollista hakea asiakasmaksun vähennystä ja/tai perimättä jättämistä, lisätietoja iltapäiväkerhon sivulta ja oman kotikuntasi verkkosivuilta.

Iltapäivätoiminnan hakuaika on paikkakuntakohtaisesti maalis-toukokuussa seuraavana lukuvuotena alkavaan iltapäivätoimintaan. Iltapäiväkerhoihin voi hakea myös hakuaikojen ulkopuolella.

Esimerkkiaikataulu iltapäiväkerhon päiväohjelmasta

Iltapäiväkerhojen aikataulu rakentuu aina lasten lukujärjestyksen, ryhmän koon ja tavoitteiden mukaisesti. Tyypillinen esimerkkipäivän aikataulu:

12–13.30 Ulkoilua / toimintatuokio

13.30–14.30 Välipala

14.30–15.00 Läksyt

15–16 Harrastekerho / vapaa leikki

16–17 Ulkoilua ja vapaata leikkiä

Kysy lisää Pilkkeen iltapäivätoiminnasta!

Kerromme mielellämme lisää iltapäiväkerhoistamme ja niiden toiminnasta.

Mitä sinä haluaisit tietää tai kysyä? Iltapäivätoiminnanjohtajamme Nico Silenius työskentelee Vantaan toimistollamme, ja hän auttaa mielellään. Ota yhteyttä!

Perusopetuksen iltapäivätoiminnanjohtaja Nico Silenius

050 3555 655
nico.silenius@pilkepaivakodit.fi

Voit olla myös yhteydessä oman alueesi Pilke-iltapäiväkerhojen aluekoordinaattoreihin tai suoraan iltapäiväkerhoihin.

Pilkahduksia arjestamme löydät sosiaalisen median kanavistamme Facebookista ja Instagramista.

Tutustu iltapäiväkerhojen arkeen!

Pilkeen iltapäiväkerhojen arki on täynnä toimintaa. Kurkista lapsen hyvään iltapäivään sosiaalisen median kautta.