This post is available in: In English

Koululaisten iltapäivätoiminta Pilkkeen iltapäiväkerhoissa

Pilke päiväkodit Oy järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa 24 koululla Espoossa, Vantaalla, Porissa, Hämeenkyrössä, Helsingissä ja Kirkkonummella ensisijaisesti 1.-2.-luokkalaisille sekä muiden vuosiluokkien erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Toimintaa on järjestetty vuodesta 1998 lähtien. Toimintaa järjestetään koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin klo 12.00-17.00 pääsääntöisesti koulun tiloissa. Kerhotoiminta on valvottua ja ohjattua.

Pilkkeen iltapäivätoiminta perustuu iltapäiväkerhon, koulun ja kodin väliseen kasvatusyhteistyöhön. Iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää ja kodin kasvatustyötä luoden lapselle eheän ja tasapainoisen päivän, jossa toteutuu lapsen oikeus vapaa-aikaan, lepoon, leikkiin sekä huolenpitoon.

Tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla lapsen eettistä kasvua sekä kannustamalla lasta monipuoliseen liikuntaan ja hyvinvointiin. Toiminnan runkona on koulun kanssa yhtenevä arvopohja ja käytänteet, jotka ohjaavat lasta ottamaan vastuuta omasta itsestään ja muista. Pilkkeen Iltapäivätoiminnassa laadukasta perusopetusta tuetaan kannustamalla jokaista lasta läksyjen tekoon sekä tukemalla lapsen henkilökohtaista oppimista. Pilkkeen iltapäivätoiminnassa tärkeänä pidetään turvallisuutta, suvaitsevaisuutta, myönteisyyttä, osallisuutta ja innovatiivisuutta. Lisäksi toiminnassamme näkyy kestävän kehityksen arvostaminen sekä mediataitojen edistäminen.

 

Kerhotoimintaan kuuluu ohjattua toimintaa, vapaata leikkiä ja läksyjen tekemistä

Iltapäivätoiminnan sisältöjä suunnitellessa kiinnitetään huomiota leikkiin sekä luovan toiminnan ja myönteisten elämysten mahdollistamiseen. Toimintamme pitää sisällään muun muassa välipala- ja läksyjentekohetken, ulkoilua ja liikuntaa, ohjattua toimintaa sekä vapaata leikkiä. Nämä ryhmittyvät kussakin kerhossa omaan päivärytmiinsä, johon vaikuttavat muun muassa koulun tilat ja aikataulut sekä lasten lukujärjestykset.

Välipalalla harjoitellaan hyviä pöytätapoja, kuten ”kiitos” ja ”ole hyvä”. Lisäksi kiinnitämme huomiota kestävän kehityksen ajatuksen mukaisesti jätteiden ja roskien lajitteluun. Aikuinen ohjaa ja valvoo läksyjen tekoa, mutta lukuläksyt sekä vastuu läksyjen tarkistamisesta jäävät tietysti vanhemmille. Tavoitteena on, että lapsi oppii ottamaan vastuuta omista läksyistään ja tekemään ne mahdollisimman hyvin omien taitojensa mukaan.

Iltapäivätoiminnassa ohjattu toiminta voi sisältää kerhosta riippuen esimeriksi liikuntaa, kädentaitoja, ilmaisua, satutuokioita tai retkiä. Ohjatuissa tuokioissa tutustutaan vuoden teemoihin. Lapsilla on päivittäin aikaa myös vapaaseen leikkiin niin sisällä kuin ulkona. Vapaaseen leikkiin voi kuulua esimerkiksi askartelua, muovailua, hamahelmi-töitä, legoleikkejä, piirtämistä, kirjojen lukemista tai lautapelien pelaamista.

 

Iltapäiväkerhossa ulkoillaan päivittäin

Lasten kanssa ulkoillaan päivittäin iltapäiväkerhopäivän alussa sekä lopussa. Ulkoilu tapahtuu kerhosta riippuen koulun pihalla, lähipuistossa tai koulun viereisessä metsässä. Ulkona liikutaan monipuolisesti, esimerkiksi kiipeillään, leikitään pihaleikkejä ja pelataan erilaisia pelejä. Metsässä voidaan tutkia luonnon monimuotoisuutta luontokasvatuksen keinoin tai lapset voivat esimerkiksi rakennella majoja, leikkiä taisteluleikkejä tai pitää omia askartelukerhoja. Ulkoilu tapahtuu säässä kuin säässä, joten lapsilla on hyvä olla asianmukainen varustus ulkoilua varten.

Kerhotoiminnan tavoitteet

 

 • Kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen· Lapsen hyvinvoinnin, tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen
 • Eettisen kasvun tukeminen
 • Osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen
 • Vanhempien työssäkäynnin mahdollistaminen
 • Turvallisen, valvotun ja ohjatun toiminnan tarjoaminen 1.-2. lk.:n oppilaille
 • Tärkeää meille on, että:
  • Lapsi tuntee olonsa turvalliseksi. Läsnä on koulutettu aikuinen, jolla on kykyä kuunnella lasta ja hänen toiveitaan sekä tarvittaessa lohduttaa ja pitää sylissä.
  • Lapsi viihtyy iltapäivätoiminnassa sekä pystyy luomaan uusia kaverisuhteita. Periaate on, ettei ketään jätetä leikin ulkopuolelle.
  • Lapsi oppii kerhovuoden aikana aikuisen tukemana ottamaan vastuuta läksyjen teosta ja itsestään sekä huolehtimaan omista tavaroistaan kuten vaatteista ja koulurepusta.
  • Lapsi oppii hyviä tapoja, kuten kiitos, ole hyvä, anteeksi. Lapsi oppii ottamaan toiset lapset ja aikuiset huomioon sekä tervehtimään.
  • Lapsi kättelee aikuisen kerhosta pois lähtiessä. Näin lapsi oppii tervehtimään kädestä pitäen eikä pääse poistumaan kerhosta huomaamatta.

Pilke-iltapäiväkerhoilla on yksi tavoite: tarjota lapselle hyvä päivä – joka päivä. Ja koska hyvään päivään ei ole yhtä kaavaa, tärkeintä on luoda turvallinen ja ilmapiiriltään kannustava kerhopaikka, jonne lapsen on kiva mennä ja jossa on hyvä olla. Loppu tuleekin sitten luonnostaan – kunhan on pilkettä silmäkulmassa.

Liikunta

This post is available in:
In English

Liikunta pitää sisällään perinteisiä leikkejä mm. polttopalloa, Mitä kello on herra susi? Sekä ohjattuja liikunnallisia tuokioita, sählyä, jalkapalloa ym. pallopelejä. Liikuntatuokiot pidetään koulun salissa sekä syksyisin ja keväisin koulun kentällä. Tavoitteena on, että jokainen lapsi voi kokea onnistumisen iloa liikunta- ja leikkituokioista, ilman liiallisia kilpailu- ja suorituspaineita.

Kädentaidot

This post is available in:
In English

Kädentaidot tuokioissa on mukana monenlaisia käsillä tehtäviä töitä; paperiaskartelua, maalausta, taikataikina- ja hamatöitä, leipomista, ompelua jne. Tavoitteena on, että lapsi voi tutustua erilaisiin työskentelytapoihin ja materiaaleihin.

Ilmaisu

This post is available in:
In English

Ilmaisu tuokioissa tehdään ääni-, liike-, aisti- ja improvisaatioharjoituksia sekä leikitään luovia leikkejä. Tärkeintä ilmaisutuokioissa on lapsen mukanaolo omien kykyjensä mukaan ilman esiintymispakkoa.

Tarina- ja satutuokiot

This post is available in:
In English

Tarina- ja satutuokioissa lapset voivat koulupäivän jälkeen rentoutua kuuntelemaan satuja sekä tutustua vuoden tai kauden teemaan tarinoiden ja yhteisten keskusteluiden merkeissä.

Luontokerho

This post is available in:
In English

Luontokerho, ohjattu toiminta vaihtelee kerhoittain riippuen lasten kiinnostuksen kohteista, ohjaajien erityisosaamisesta sekä käytettävissä olevista tiloista.

Pilke tiedepäiväkoti Pikkukarhu_lapsi ulkona

Hae päiväkotipaikkaa
täältä

Hae päiväkotipaikkaa