Pilke tiedottaa

Suomen Paras Päiväkoti -tutkimus: Pilkkeen asiakkaat tyytyväisiä päiväkotien palveluun

 

Pilkkeen kevään 2022 asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan päiväkotien asiakasperheet ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Suomen Paras Päiväkoti -tutkimus tehtiin nyt viidettä kertaa, ja sen mukaan Pilkkeen suositteluindeksi NPS oli 48.

Pilke tutki päiväkotien asiakasperheiden tyytyväisyyttä viidettä kertaa. Kysely toteutettiin anonyyminä verkkokyselynä, johon vastasi hieman yli 3100 henkilöä eli noin 30 prosenttia Pilke-päiväkotien kirjoilla olevien lasten lukumäärästä. Vastausmäärä laski hieman edellisestä vuodesta, mutta vastausmäärää voidaan silti pitää erittäin hyvänä tulosten luotettavuuden suhteen.

Vastaajilta kysyttiin, suosittelisivatko he omaa päiväkotiaan muille, eli niin sanottua NPS-arviota. Tällä kertaa Pilkkeen suositteluindeksi oli 48, joka on erittäin korkea.

Pilke-päiväkotien NPS-suositteluindeksin kehitys 2018–2022

 

Pilkkeen päiväkotien palvelun laatua rakennetaan ja vahvistetaan lukuisin eri tavoin, ja yritys on tehnyt järjestelmällisesti ja pitkään työtä toiminnan ja palvelun laadun kehittämiseksi. Pilke sai laatusertifikaatin vuonna 2017, ja nykyään se kattaa sekä päiväkotien että iltapäiväkerhojen toiminnan. Lisäksi yritykselle myönnettiin ympäristösertifikaatti vuonna 2021.

Uusimman asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset on käyty läpi jokaisessa Pilkkeen päiväkodissa ja niistä on viestitty päiväkotien asiakkaille.

Tietoa tutkimuksen toteutuksesta:

Vastaajia: 3109, mukana 180 Pilkkeen päiväkotia ympäri Suomen.

Toteutustapa: Sähköisesti toteutettu anonyymi verkkokysely, joka jaeltiin Pilkkeen päiväkotien asiakasperheille Daisy-yhteysjärjestelmän kautta.

Ajankohta: Tammi–helmikuu 2022.

Toteuttaja: Suomen Paras Päiväkoti -kyselyn toteuttaa Clementia Oy. Lisätietoja: Suomen Paras Päiväkoti 2021

Lisätietoja:

Markkinointi- ja viestintäjohtaja
Kirsi Ristaniemi
040 779 3776
kirsi.ristaniemi@pilkepaivakodit.fi