This post is available in: In English

Arvostamme ammattilaisiamme

Me arvostamme osaavia varhaiskasvattajiamme, lastenhoidon ja perhetyön ammattilaisiamme, ja haluamme olla heille hyvä työnantaja. Arvojemme ohella meidän toimintaamme työyhteisönä ohjaavat vahvasti laatu, yhdessä tekeminen ja kannustaminen.

Palkkaus ja työsuhde-edut Pilkkeellä

Tarjoamme useita etuja työntekijöillemme. Pilkkeellä osaavat ihmiset etenevät halutessaan urallaan nopeasti. Annamme aktiivisesti tunnustusta, palautetta ja palkitsemme hyvistä suorituksista.

Tarjoamme työnohjausta työntekijöille ja tiimeille, ja tuemme siten hyvinvointia, kehittymistä ja luottamuksen rakentumista työyhteisöissä.

Pilkkeellä maksamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, sekä sen päälle erilaisia osaamiseen ja työsuoritukseen perustuvia lisiä sekä palvelusvuosipalkkioita.

Pilkkeen työntekijöiden etuja liiketoiminnasta riippuen ovat muun muassa (alla on kuvattu tiivistetysti edut ja tarkemmat yksityiskohdat etuihin liittyen kuvataan Pilkkeen henkilöstöohjeissa):

Terveystalon työterveyspalvelut

Terveystalon kattavat työterveyspalvelut.

Palvelusvuosi- palkkiot

Pilkkeellä saa palvelusvuosipalkkiot 10v. 15v. 20v. 30v. 40v. Pilkkeellä työskennelleet.

Virikesetelit

Pilke tarjoaa työntekijöilleen virikeseteleitä kannustaakseen liikunnan ja kulttuurin pariin.

Hierontaa työajalla

Paikat jumissa? Pilkkeellä on mahdollisuus hierontaan työajalla.

1000 € Rekrytointi-palkkio

Palkitsemme opettajien ja johtajien rekrytointiin johtaneista vinkeistä.

300 € Valmistumis-bonus

Kannustamme suorittamaan opinnot loppuun. Meiltä saat 300 euron valmistumisbonuksen.

1500 € Muuttoavustus

Myönnämme muuttoavustuksen kauempaa muuttaville uusille työntekijöillemme.

Edullinen lounas

Työpaikkalounas hintaan 4,29 euroa.

HALTI

30 % ale Halti- ja Raiski-tuotteista Haltin omissa myymälöissä.

25 % Alennus hoitopaikasta

Tarjoamme 25 prosentin alennuksen kokoaikaisesta asiakasmaksusta työntekijöidemme lapsille Pilke-päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa.

SCANDIC

Scandic-alennukset ja Scandic Friends-jäsenedut

0
Henkilöstömme yleinen työtyytyväisyys (asteikko 1–5, jossa 5 on paras, Pilke päiväkotien henkilöstökysely 2021).

Työhyvinvointi ja laatu

Me tuemme hyvän päivän tekijöidemme kehittymistä ja hyvinvointia työssä monin erilaisin tavoin. Laadimme esimerkiksi vuosittaisen työhyvinvointisuunnitelman, joka tukee henkilöstön työssä jaksamista.

Seuraamme säännöllisillä tutkimuksilla henkilöstömme työtyytyväisyyttä. Viimeisimmän henkilöstökyselymme mukaan Pilke yrityksenä saa arvosanaksi 3,9/5. Tyytyväiset ja hyvinvoivat työntekijät luovat laatua asiakasperheille ja lapsille, mikä näkyy erinomaisesti myös asiakastyytyväisyystutkimuksissamme.

Pilkkeelle on myönnetty laatusertifikaatti, jonka mukaan laatujärjestelmämme täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset. Pilkkeen tarjoama lapsen hyvä päivä on siis tutkitusti laadukas!

Pilkkeellä tehdään maailman tärkeintä työtä, sydämellä sitoutuen.

Pilke-Akatemia mahdollistaa hyvän päivän tekijöiden perehdytyksen ja osaamisen kehittymisen

Pilke-Akatemia on pilkeläisten oma koulutus- ja kehittämisohjelma. Meillä on tärkeää, että Pilkkeellä jokaisella aikuisella ja lapsella on vapaus toteuttaa itseään. Pilke-akatemia haastaa pohtimaan omia urahaaveita ja tekee niiden toteuttamisen mahdolliseksi. Kuuntelemme, annamme aikaa, ratkaisemme ongelmia yhdessä ja kasvamme ammattilaisina joka päivä.

Uusien hyvän päivän tekijöiden perehdytys

Perehdytämme uudet Pilkkeen hyvän päivän tekijät työtehtäväänsä huolella, aina paikallisesti oman työn arjessa. Lisäksi järjestämme perehdyttämiseen keskittyviä webinaareja. Tässä muutamia esimerkkejä Pilke-Akatemian toiminnasta:

  • Kaikki Pilke-päiväkotien työntekijät suorittavat turvallisuuteen ja varhaiskasvatukseen liittyvät E-learning -materiaalit
  • Päiväkotiemme ammattihuoltajille on oma perehdytys ja koulutus, samoin kuin iltapäiväkerhojen sekä lastenhoidon työntekijöille.

Päiväkotien johtajat perehdytetään omassa johtajavalmennuksessamme, ja he saavat lähipäiväkodin johtajan ja aluejohtajan tukea työhönsä – lue tästä lisää Pilkkeen tutortoiminnasta uusille päiväkodin johtajille.

pilke-paivakodit-laatu-ja-vastuullisuus-Sosiaalinen-vastuumme

Jatkuva kehittyminen ja työssä oppiminen

Osaamisen kehittämisen suunnitelmat tehdään pilkeläisten työroolien ja kiinnostuksen mukaisesti. Tuemme osaamisen ylläpitämistä ja kannustamme opiskeluun ja ammatilliseen kehittymiseen. Palkitsemme valmistumisesta.

Järjestämme Pilke-akatemiassa säännöllisesti erilaista koulutusta, esimerkiksi:

  • Vaka-klinikoissa perehdytään ajankohtaisiin varhaiskasvatuksen teemoihin ja ilmiöihin.
  • Varhaiskasvatuksen erityisopettajat neuvovat haastavien tilanteiden käsittelyä.
  • Painotuspäiväkodeissa tarjotaan syventävää koulutusta painotuksen aloihin, kuten tieteeseen tai musiikkiin.
  • Perhepalveluidemme ammattilaiset syventävät omaa ammatillista osaamistaan erilaisissa lisäkoulutuksissa oman erikoistumisalueensa ja niiden vaatimusten mukaisesti.
  • Päiväkotien johtajat verkostoituvat säännöllisesti koulutuspäivillä muiden pilkeläisten päiväkodinjohtajien kanssa.
  • Henkilöstöinfot, asiakkuus- ja some-klinikat sekä HR-klinikat ovat tärkeä osa aktiivista koulutustoimintaamme.

Pilke-Akatemiassa on mahdollista suorittaa työhön liittyviä tai omaa osaamista täydentäviä ammattitutkintoja. Meillä on paikallisia yhteistyösopimuksia useiden oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Parhaillaan on käynnissä mm. Lähiesimiehen ammattityötutkinto (LAT), Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto (JYET), Varhaiskasvatuksen perusteet ja Lasten kasvatus- ja ohjausalan tutkinto.

Monien mahdollisuuksien Pilke – Millaisen uraunelman ja ammatillisen kehittymisen polun sinä haluat rakentaa itsellesi?

 

Yli 2000 pilkeläisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen iltapäivätoiminnan, lastenhoidon ja perhetyön ammattilaisen joukkoon mahtuu yhtä monta omaa uraunelmaa ja -polkua. Pilkkeellä on lähes rajaton mahdollisuus oppia, kehittyä ja kasvaa – tai jopa vaihtaa suuntaa.

Hyvän päivän ainekset Pilkkeellä löytyvät erilaisista tehtävistä, erikoistumisesta, eri liiketoiminnoissamme, eri-ikäisten lasten ja nuorten parissa, eri puolella Suomea ja erilaisissa työn muodoissa.

Meillä on iltapäiväkerhojen ohjaajia, jotka ovat kouluttautuneet varhaiskasvatuksen lastenhoitajiksi tai opettajiksi. Osa ammattilaisistamme haluaa edetä esimies- ja johtajatyöhön, kun taas toiset erikoistuvat vaikkapa painotteisuuksiin tai pedagogisiin suuntauksiin. Moni pilkeläinen on löytänyt uuden työpaikan ja Pilke-yhteisön toiselta paikkakunnalta, kun perheen elämäntilanne on muuttunut.

Pilke on osa kansainvälistä organisaatiota, minkä ansiosta pilkeläisillä on mahdollisuus työn kiertoon ja vaihtoon Dibber-päiväkodeissa ympäri maailman. Tarvitsemme myös jatkuvasti sijaisia ja osa-aikaisia työntekijöitä – ja se sopii usein mainiosti eläköityneille hyvän päivän tekijöille.

Tässä vain muutama esimerkki. Meillä voit itse vaikuttaa oman urasi ja unelmiesi suunnan. Tervetuloa Pilkkeen maailmaan!

Avoimet työpaikat

Pilke on iso työnantaja ja meillä on jatkuvasti auki erilaisia työpaikkoja päiväkodeissa, iltapäiväkerhoissa, lastenhoidon palveluissa ja sosiaalihuollon avopalveluissa.

Jos et löytänyt tällä hetkellä avoinna olevista työpaikoista itsellesi kiinnostavaa tehtävää, kuulisimme silti sinusta mielellämme.

Kysy lisää!

Kerromme mielellämme lisää Pilkkeellä työskentelystä ja tavastamme toimia.
Ole yhteydessä, olisi kiva tutustua!

Henkilöstöjohtaja Elina Koivu
elina.koivu@pilkepaivakodit.fi

Voit olla myös yhteydessä oman alueesi Pilke-päiväkotien johtajiin, aluejohtajiin, iltapäivätoiminnan aluekoordinaattoreihin tai lastenhoidon asiakaspalveluun.

Pilkahduksia arjestamme löydät sosiaalisen median kanavistamme Facebookista ja Instagramista.