This post is available in: In English

Hyvän päivän tekijöiden työyhteisö

Pilkkeen varhaiskasvatuksen, lastenhoidon, iltapäiväkerhotoiminnan ja perhepalveluiden sydämen muodostavat sen hyvän päivän tekijät, yli 2 000 ammattilaista. He haluavat tehdä lapsen päivästä hyvän päivän, joka päivä. Ja me pidämme huolta työntekijöistämme!

Työyhteisö, joka tukee lapsen oppimista ja kasvua parhaalla mahdollisella tavalla, luodaan aktiivisuudella, ammatillisuudella, pedagogisella osaamisella, lapsen osallisuudesta huolehtimisella, muokkautuvilla oppimisympäristöillä sekä kannustavalla ja motivoivalla ilmapiirillä.

Pilke tiedepäiväkoti Pikkukarhu_varhaiskasvattaja 2

Pilke työnantajana

Me arvostamme osaavia varhaiskasvattajiamme, iltapäiväkerho-ohjaajiamme, lastenhoidon ammattilaisiamme sekä perhetyön ammattilaisia, ja haluamme olla heille hyvä työnantaja. Arvojemme ohella meidän toimintaamme työyhteisönä ohjaavat vahvasti laatu, yhdessä tekeminen ja kannustaminen.

Laatu

Pilkkeen hyvän päivän tekijä varmistaa, että laatu on totta – joka päivä. Aktiivinen aikuinen osaa ja haluaa kohdata lapsen herkästi kuunnellen, perheen toiveita kunnioittaen ja yhdessä kasvattaen. Hän luo lapselle ympäristön, jossa on hyvä oppia, ihmetellä, kysellä, leikkiä ja kasvaa. Laatu on meille myös turvallisuutta työsuhteessa: työntekijät voivat luottaa, että toimimme lainsäädännön mukaisesti. Lue tästä lisää Pilkkeen työhyvinvoinnista ja laadusta.

Yhdessä tekeminen

Pilkeläiset pääsevät vaikuttamaan työhönsä sekä oman yksikkönsä toimintaan, yhdessä kehittäen, eikä vastuullista ja vaativaa työtä tarvitse tehdä yksin. Pilkkeellä vallitsee avoin, suvaitsevainen ilmapiiri ja vahva sparrauksen kulttuuri. Haluamme olla yhdessä kehittämässä yhä parempaa työelämää innovatiivisilla ratkaisuilla, kuten muuttoavustuksella.

Kannustaminen

Työtapamme on ratkaisukeskeinen. Kannustamme työntekijöitä hyödyntämään omia vahvuuksiaan, sekä opiskelemaan lisää: maksamme myös valmistumisbonuksen. Palaute ja palkitseminen hyvistä suorituksista on meille arkipäivää.

Myös oman urapolun kehittäminen on meille tärkeää. Pilkkeellä oman uraunelman voi rakentaa luovasti ja kehittää itseään esimerkiksi työnohjauksen avulla. Meillä urakehitys on halutessa nopeaa. Lue tästä uratarinoitamme päiväkodeissa, iltapäiväkerhoissa ja lastenhoidossa.

Tule mukaan hyvän päivän tekijöiden joukkoon!

Hae meille töihin!

Seuraa hyvän päivän tekijöitä instagramissa!

 

Seuraa uutta Instagram-tiliämme @pilke_hyvanpaivantekijat, tutustu meihin, löydä avoimet työpaikkamme sekä tule kuuntelemaan mielenkiintoisia live-lähetyksiämme!

Pilkkeen arvot kertovat työmme tarkoituksen

Pilkkeen arvot kertovat siitä, miten teemme työtämme ja keitä varten olemme olemassa. Elämme arvojamme todeksi päivittäin leikin, oppimisen, kurahousujen pukemisen ja kadonneiden tumppujen etsimisen ohessa, lämmintä syliä unohtamatta.

TURVALLISUUS
”Kuunnellaan aikuista.” Nuutti 6v.
Turvallisuus muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kasvu-, oppimis- ja työympäristöstä. Ne käsittävät tarkastetut ja valvotut tilat ja materiaalit, yhteisesti sovitut säännöt sekä kasvattajien aidon vuorovaikutuksen ja läsnäolon.

SUVAITSEVAISUUS
”Että on sumua.” Dani 6v
Jokainen lapsi hyväksytään omana itsenään. Vanhempia, lapsia ja työkavereita kunnioitetaan ja kohdellaan tasa-arvoisesti. Myös itsensä kunnioittaminen on tärkeää. Oleellista on ammatillinen ja luottamuksellinen vuorovaikutus henkilöstön, vanhempien ja lasten välillä.

MYÖNTEISYYS
”Hyönteinen.” Luka 6v
Kasvattajan tehtävänä on kuunnella, antaa aikaa ja kannustaa. Huumorin ja ilon avulla lapsi saa kokemuksen hyvästä päivästä. Työtapamme on ratkaisukeskeinen, jossa haasteet ovat mahdollisuus.

OSALLISUUS
”Että osaa asioita.” Ella 6v
Lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja oppijana. Kokemus osallisuudesta ja omaan ympäristöön vaikuttamisesta sitouttaa niin lasta kuin aikuistakin arjen toimintaan.

INNOVATIIVISUUS
”Että innostuu jostain yllätyksestä.” Scarlett 6v
Innovatiivisuus syntyy innostuksesta ja rohkeudesta kokeilla ja tehdä asioita uudella tavalla. Arviointi ja omien toimintatapojen muokkaus on osa työkulttuuria.

Pilke tarjoaa monipuolisia tehtäviä varhaiskasvatuksen, lastenhoidon ja perhetyön ammattilaisille niin päiväkodeissa, esikouluissa, iltapäiväkerhoissa kuin lastenhoidon palveluissa ja sosiaalihuollon avopalveluissa.

Pilkkeen varhaiskasvatus ja esiopetus on monipuolista, ja päiväkodeissamme on mahdollisuus valita myös eri tavoin painotettua opetusta. Noudatamme toiminnassamme aivan samoja tavoitteita, laatumittareita ja koulutusvaatimuksia kuin kunnalliset päiväkodit ja esikoulut.
Iltapäiväkerhot on tarkoitettu pienille koululaisille, yleensä ensimmäisten ja toisten luokkien oppilaille. Iltapäiväkerhot pidetään useimmiten lasten kouluilla, jotta lapset voivat jäädä kerhoon suoraan koulupäivän jälkeen.
Pilkkeen lastenhoidon palvelut tasapainottavat perheiden arkea luotettavan ja turvallisen aikuisen tuella. Yritykset tarjoavat lastenhoidon palveluja henkilöstöetuna ja yksityiset perheet voivat tilata kauttamme lastenhoitoapua.
Tuotamme kotikunnan sosiaalihuollon kautta myönnettyä yksilöllistä, räätälöityä perhepalvelua. Avohuollon sosiaalipalveluillamme tuomme hyvinvointia ja sujuvaa arkea lapsiperheille erilaisiin, haastaviinkin elämäntilanteisiin

Avoimet työpaikat

Meillä Pilkkeellä on jatkuvasti auki erilaisia työpaikkoja päiväkodeissa, iltapäiväkerhoissa, lastenhoidon palveluissa ja sosiaalihuollon avopalveluissa perheille

Jos et löytänyt tällä hetkellä avoinna olevista työpaikoista itsellesi kiinnostavaa tehtävää, kuulisimme silti sinusta mielellämme.

Kysy lisää!

Kerromme mielellämme lisää Pilkkeellä työskentelystä ja tavastamme toimia.
Ole yhteydessä, olisi kiva tutustua!

Henkilöstöjohtaja Hanna Ruuttunen
hanna.ruuttunen@pilkepaivakodit.fi 

Voit olla myös yhteydessä oman alueesi Pilke-päiväkotien johtajiin, aluejohtajiin, iltapäivätoiminnan aluekoordinaattoreihin tai lastenhoidon asiakaspalveluun.

Pilkahduksia arjestamme löydät sosiaalisen median kanavistamme Facebookista ja Instagramista.