This post is available in: In English

Hyvän päivän tekijöiden työyhteisö

Pilkkeen varhaiskasvatuksen, lastenhoidon ja iltapäiväkerhotoiminnan sydämen muodostavat sen hyvän päivän tekijät, yli 2 000 varhaiskasvatuksen ja lastenhoidon ammattilaista, jotka haluavat tehdä lapsen päivästä hyvän päivän, joka päivä.

Työyhteisö, joka tukee lapsen oppimista ja kasvua parhaalla mahdollisella tavalla, luodaan aktiivisuudella, ammatillisuudella, pedagogisella osaamisella, lapsen osallisuudesta huolehtimisella, muokkautuvilla oppimisympäristöillä sekä kannustavalla ja motivoivalla ilmapiirillä.

Lapsen hyvän päivän tekevät Pilkkeen ammattilaiset – joka päivä.

Pilke tiedepäiväkoti Pikkukarhu_varhaiskasvattaja 2

Katso avoimet työpaikkamme

Avoimet työpaikat

Kysy lisää!

Haluaisitko kysyä jotain Pilkkeellä työskentelystä? Me kerromme mielellämme lisää siitä, miten teemme hyviä päiviä lapsille. Ole ilomielin yhteydessä! Voit olla yhteydessä oman alueesi Pilke-päiväkotien johtajiin, aluejohtajiin tai iltapäivätoiminnan aluekoordinaattoreihin.

Henkilöstöjohtajamme Reija Ketoja työskentelee Vantaan-toimistollamme, ja häneen voit olla yhteydessä sähköpostitse.

Henkilöstöjohtaja
Reija Ketoja
reija.ketoja@pilkepaivakodit.fi

Huolehdimme työntekijöistämme

Pilkkeen työntekijät eli hyvän päivän tekijät pitävät hyvää huolta lapsista, ja meidän tehtävämme yrityksenä on pitää hyvää huolta työntekijöistämme. Pilkkeellä päiväkotien työt on jaettu varhaiskasvattajien, päiväkotihuoltajien ja johtajien kesken niin, että kaikilla on aikaa keskittyä omaan työhönsä ja tehdä se niin hyvin kuin mahdollista.

Meillä saa tehdä työtä luovasti, vapaasti ja itseohjautuvasti, rakentaen unelmien työpaikkaa.

Pilke uskoo omiin hyvän päivän tekijöihinsä. Pilke seisoo työntekijöidensä takana, sillä tiedämme, että Pilkkeen aktiiviset aikuiset tekevät lasten hyviä päiviä.

Millaista on yksityinen varhaiskasvatus? Lue myytit ja tutustu alaan. 

Lataa tästä julkaisu yksityisestä varhaiskasvatuksesta (pdf).

Pilke tiedepäiväkoti Pikkukarhu_keinukuva
Pilke tiedepäiväkoti Pikkukarhu_ruokailutila

Pilkkeellä tehdään maailman tärkeintä työtä, sydämellä sitoutuen. 

Työhyvinvointi ja laatu

Me Pilkkeellä tuemme tekijöidemme kehittymistä ja hyvinvointia työssä monin erilaisin tavoin. Laadimme esimerkiksi vuosittaisen työhyvinvointisuunnitelman, joka tukee henkilöstön työssä jaksamista.

Seuraamme sitä, miten tyytyväisiä työntekijämme ovat. Viimeisimmässä henkilöstökyselyssä Pilke yrityksenä sai arvosanaksi 4.02/5. Tyytyväiset ja hyvinvoinvat työntekijät luovat myös laatua lapsille. Asiakasperheidemme mukaan Pilkkeen suositteluindeksi vuonna 2019 oli 4,32 (asteikolla 1–5).

Pilkkeelle on myönnetty laatusertifikaatti, jonka mukaan laatujärjestelmämme täyttää ISO 9001:2015 -standardin vaatimukset. Pilkkeen tarjoama lapsen hyvä päivä on siis tutkitusti laadukas!

Pilke työnantajana

Me arvostamme osaavia varhaiskasvattajiamme, ja haluamme olla hyvä työnantaja. Siksi olemme kiteyttäneet kolme hyvän päivän tekijän teesiä toimintamme ohjenuoraksi.

Pilkkeen hyvän päivän tekijän teesit:

  1. Laatu. Pilkkeen aktiivisen aikuisen työympäristö tekee laadusta totta joka päivä. Hyvän päivän tekijä osaa ja haluaa kohdata lapsen herkästi kuunnellen, perheen toiveita kunnioittaen, yhdessä kasvattaen. Hän luo lapselle ympäristön, jossa on hyvä oppia, ihmetellä, kysellä, leikkiä ja kasvaa. 
  1. Kannustus ja yhdessä tekeminen. Vastuullista ja vaativaa työtä ei tarvitse tehdä yksin. Pilkkeellä vallitsee avoin ilmapiiri ja vahva sparrauksen kulttuuri. Työtapamme on ratkaisukeskeinen, ja kannustamme työntekijöitä hyödyntämään juuri omia vahvuuksiaan. Palaute ja palkitseminen hyvistä suorituksista on meille tärkeää. 
  1. Työn rikastuttaminen. Hyvän päivän tekijä on aktiivinen ja ammattimainen pedagogi, joka tekee työtään kehittäen sitä kunnianhimoisesti. Pilkkeellä oman uraunelman voi rakentaa luovasti uusimman varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti ja kehittää itseään esimerkiksi työnohjauksen avulla. Meillä urakehitys on halutessa nopeaa.

Palkkaus ja työsuhde-edut

Tarjoamme useita etuja työntekijöillemme. Pilkkeellä osaavat ihmiset etenevät halutessaan urallaan nopeasti, ja tunnustuksen antaminen, palaute ja palkitseminen hyvistä suorituksista on proaktiivisesti reagoivaa ja oikea-aikaista.

Tarjoamme työnohjausta työntekijöille ja tiimeille, ja tuemme siten hyvinvointia, kehittymistä ja luottamuksen rakentumista työyhteisöissä.

Pilkkeellä maksamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ja sen päälle erilaisia osaamiseen ja työsuoritukseen perustuvia lisiä sekä palvelusvuosipalkkioita. 

Pilkkeen työntekijöiden etuja ovat muun muassa: 

1500 € Muuttoraha

Myönnämme muuttorahan kauempaa muuttaville uusille työntekijöillemme, ja autamme uuden asunnon löytämisessä.

Palvelusvuosi- palkkiot

Pilkkeellä saa palvelusvuosipalkkiot 10v. 15v. 20v. 30v. 40v. Pilkkeellä työskennelleet.

Virikesetelit

Pilke tarjoaa työntekijöilleen virikeseteleitä kannustaakseen liikunnan ja kulttuurin pariin.

Hierontaa työajalla

Paikat jumissa? Pilkkeellä on mahdollisuus hierontaan työajalla.

1000 € Rekrytointi-palkkio

Palkitsemme rekrytointiin johtaneista vinkeistä.

300 € Valmistumis-bonus

Kannustamme suorittamaan opinnot loppuun. Meiltä saat 300 euron valmistumisbonuksen.

Edullinen lounas

Työpaikkalounas hintaan 4,08 euroa.

25 % Alennus hoitopaikasta

Tarjoamme 25 prosentin alennuksen asiakasmaksusta työntekijöidemme lapsille Pilke-päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa.

HALTI

30 % ale Halti- ja Raiski-tuotteista Haltin omissa myymälöissä.

HOPLOP

Synttärisankari juhlii ilmaiseksi HopLopissa.

SCANDIC

Scandic-alennukset ja Scandic Friends-jäsenedut

HOLIDAY CLUB

Pilkeläiset saavat vähintään 15 %
alennuksen Holiday Club -kylpylähotellien, Villas-huoneistojen
sekä loma-asuntojen päivän hinnoista.

Pilkkeen arvot kertovat työmme tarkoituksen

Pilkkeen arvot kertovat siitä, miten teemme työtämme ja keitä varten olemme olemassa. Elämme arvojamme todeksi päivittäin leikin, oppimisen, kurahousujen pukemisen ja kadonneiden tumppujen etsimisen ohessa, lämmintä syliä unohtamatta.

TURVALLISUUS
”Kuunnellaan aikuista.” Nuutti 6v.
Turvallisuus muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kasvu-, oppimis- ja työympäristöstä. Ne käsittävät tarkastetut ja valvotut tilat ja materiaalit, yhteisesti sovitut säännöt sekä kasvattajien aidon vuorovaikutuksen ja läsnäolon.

SUVAITSEVAISUUS
”Että on sumua.” Dani 6v
Jokainen lapsi hyväksytään omana itsenään. Vanhempia, lapsia ja työkavereita kunnioitetaan ja kohdellaan tasa-arvoisesti. Myös itsensä kunnioittaminen on tärkeää. Oleellista on ammatillinen ja luottamuksellinen vuorovaikutus henkilöstön, vanhempien ja lasten välillä.

MYÖNTEISYYS
”Hyönteinen.” Luka 6v
Kasvattajan tehtävänä on kuunnella, antaa aikaa ja kannustaa. Huumorin ja ilon avulla lapsi saa kokemuksen hyvästä päivästä. Työtapamme on ratkaisukeskeinen, jossa haasteet ovat mahdollisuus.

OSALLISUUS
”Että osaa asioita.” Ella 6v
Lapsi nähdään aktiivisena toimijana ja oppijana. Kokemus osallisuudesta ja omaan ympäristöön vaikuttamisesta sitouttaa niin lasta kuin aikuistakin arjen toimintaan.

INNOVATIIVISUUS
”Että innostuu jostain yllätyksestä.” Scarlett 6v
Innovatiivisuus syntyy innostuksesta ja rohkeudesta kokeilla ja tehdä asioita uudella tavalla. Arviointi ja omien toimintatapojen muokkaus on osa työkulttuuria.

Pedagogiikka ja oppimiskäsitys: miten me kasvatamme

Pilkkeen päiväkodeissa varhaiskasvatus perustuu aina varhaiskasvatuslakiin ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin. Lisäksi työtämme ohjaa oman kunnan varhaiskasvatussuunnitelma. 

Pilkkeen varhaiskasvatuksen päälinjaukset:

  • LAADUKAS VUOROVAIKUTUS
  • OSALLISUUS
  • PIENRYHMÄTOIMINTA
  • JOUSTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT
  • ARJEN PEDAGOGIIKKA
  • PROJEKTITYÖSKENTELY
  • PEDAGOGINEN DOKUMENTOINTI
Mirka Laaksonen - Pilke päiväkodit Oy

”Pilke päiväkodeissa lapsi nähdään aktiivisena tiedon rakentaja, joka valikoi ja tulkitsee saadun informaation itse. Lapsen aktiivinen osallisuus on oleellisen tärkeä osa oppimisprosessia. Oppiminen rakentuu prosessina ja vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Oppiminen on lapsen oman toiminnan tulosta. Lapsi jäsentää uutta informaatiota aikaisempiin kokemuksiinsa, tietoonsa ja näkemyksiinsä. Opittava aines tulee liittää lapsen omaan kokemusmaailmaan ja lasta kiinnostaviin asioihin.

Oppiakseen lapsella on oltava turvallinen, hyvä olo ja iloinen mieli. Laadukkaat vuorovaikutussuhteet ja myönteiset tunnekokemukset luovat lapselle mahdollisuuden toimia hänelle ominaisella tavalla. Luontaisesti lapsi on utelias, luova ja aktiivinen, joka jäsentää ympäröivää maailmaansa leikin kautta. Myönteinen palaute pitää yllä oppimismotivaatiota ja lapsen kuvaa itsestään oppijana. Oppimisen tulee olla hauskaa ja herättää lapsessa halu oppia lisää. Lapset ovat aktiivisesti mukana oppimisprosessissa alusta lähtien ja muokkaavat sitä omalla toiminnallaan sekä ajatuksillaan.”

Pilke päiväkotien varhaiskasvatusjohtaja Mirka Laaksonen

Hyvä perehdytys työhön

Perehdytämme uudet Pilkkeen hyvän päivän tekijät sekä työtehtävään että kunkin päiväkodin painotteisuuteen. Perehdytys tapahtuu koulutuspäivillä ja oman webinaarimme avulla. Kaikki Pilkkeen työntekijät suorittavat turvallisuuteen ja varhaiskasvatukseen liittyvät webinaarit. Päiväkotiemme ammattihuoltajille on oma perehdytys ja koulutus.

Päiväkotien johtajat perehdytetään omassa johtajavalmennuksessamme Pilke-Akatemiassa, ja he saavat lähipäiväkodin johtajan ja aluejohtajan tukea työhönsä.

Koulutus ja osaamisen kehittäminen

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaaminen on meille arvokasta. Järjestämme säännöllisesti pilkeläisille ammatillista täydennyskoulutusta. Lisäksi painotuspäiväkodeissa tarjotaan syventävää koulutusta painotuksen aloihin, kuten tieteeseen tai musiikkiin.

Tuemme osaamisen ylläpitämistä ja kannustamme opiskeluun ja ammatilliseen kehittymiseen vuosittaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmamme mukaisesti. Palkitsemme valmistumisesta. Pilke tekee yhteistyötä muun muassa Tampereen ja Joensuun yliopistojen sekä Laurea- ja Metropolia-ammattikorkeakoulujen kanssa.

Uratarinoita: Pilkkeellä saa kehittyä ja edetä vaativampiin tehtäviin

Me uskomme siihen, että taitavien tekijöiden kuuluu niin halutessaan pystyä edetä urallaan vauhdikkaastikin. Jos sinua kiinnostaa kehittyminen, innovatiivinen työskentely, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhösi, Pilke tarjoaa tähän mahdollisuuden.

Tutustu Pilkkeen ammattilaisiin, hyvän päivän tekijöihin!

Pilke tiedepäiväkoti Pikkukarhu_lapsi ulkona
Mira Nurmi_työnkierto_Sotkamo

Uratarina: Mira Nurmi, päiväkodin johtaja, Järvenpää ja Mäntsälä

Miran vaihtoreissu Sotkamoon – pilkeläistä ajattelua jakamassa

Lue Miran tarina

This post is available in:
In English

Mira Nurmi on pitkän linjan varhaiskasvattaja, jonka ura Pilkkeellä alkoi 2014, kun silloinen työpaikka siirtyi Pilkkeen omistukseen. Nykyään Mira toimii päiväkodin johtajana sekä Mäntsälän Pilke liikuntapäiväkoti Voltissa että Järvenpäässä Pilke-päiväkoti Hilmassa. Opiskeluaikoina moni lähtee opiskelijavaihtoon, mutta työelämässä harvemmin pääsee hetkeksi kurkistamaan uusiin ympyröihin. Pilke päiväkodit Oy päätti hyödyntää konkarijohtajan vankkaa pedagogista osaamista ja lähettää Miran Kainuun Sotkamoon uuden päiväkodin vakiinnuttamista tukemaan. Samalla syntyi osaamisvaihtokonsepti, jota aiotaan toteuttaa jatkossakin.

Kolmen kuukauden vaihtoprojekti jakautui kahteen osaan siten, että marras-joulukuussa 2019 Mira vietti Sotkamon musiikki- ja luontopainotteisessa Pilke-päiväkoti Pajupillissä viisi viikkoa tutustuen päiväkotiin, sen tilanteeseen ja henkilökuntaan. Samalla hän ideoi keinoja ja muutosehdotuksia, joita käynnisteltiin yhdessä hiljalleen. Tammikuussa 2020 Mira palasi vielä kahdeksi viikoksi Sotkamoon katsomaan, miten hommat rullaavat.

lue koko teksti »

Hanna Salonen - Pilke päiväkodit Oy

Uratarina: Hanna Salonen, päiväkodin johtaja, Tornio

Pilkkeen matkassa pohjoisesta etelään ja takaisin

Lue Hannan tarina

This post is available in:
In English

Päiväkodin johtaja Hanna Salonen katselee työhuoneensa ikkunasta lumessa telmiviä lapsia ja muistelee vajaan 10 vuoden uraansa mahtuneita vauhdikkaita käänteitä.

Varhaiskasvatus on ollut pienestä pitäen Hannan kutsumusala, ja sosionomiksi valmistuminen Torniossa vuonna 2010 olikin jo pitkään suunniteltu juttu. Pilke päiväkotien työpaikkailmoitus, jossa kerrottiin muun muassa yrityksen arvoista, herätti kiinnostuksen, ja niinpä hän päätyi aloittamaan lastentarhanopettajana Pilkkeellä Espoossa.

–Jo puolen vuoden päästä minua pyydettiin päiväkoti Hiirulaisen varajohtajaksi, ja siirryinkin työni ohessa hoitamaan hallinnollisia asioita. Keravalle muutettuani Pilkkeeltä löytyi töitä Vantaan Käpälämäestä, jossa toimin vastaavana päiväkodinopettajana ja vastasin myös pienen päiväkodin hallinnosta. Vuonna 2014 minut nimitettiin päiväkodin johtajaksi, kertoo Hanna.

Kun Hannan puoliso sai töitä Tampereelta, haki Hanna uutta paikkaa samalta paikkakunnalta. Pian hän pääsikin toteuttamaan yhtä ammatillista haavettaan ja rakentamaan Pilke musiikkipäiväkoti Nuottisiltaa Tampereelle.

Ympyrän sulkeutuminen ja paluu kotiseudulle

Hanna kertoo vitsailleensa, että heti kun Pilke laajenee Lappiin, hän muuttaa mukana. Toisen lapsen syntymän myötä Hannaa perheineen alkoikin houkutella paluu Tornioon, lähiverkostojen äärelle. Sinne oltiin kuin oltiinkin suunnittelemassa Pilkettä, ja Hannan sutkautuksesta lähtenyt haave toteutui. Niinpä vuodesta 2019 Hanna on luotsannut kahta päiväkotia: Tornion musiikkipäiväkoti Huvikumpua ja Keminmaan luontopäiväkoti Virtaa, jota on saanut olla myös perustamassa.

–Olen enemmän kuin tyytyväinen ympyrän sulkeutumiseen ja siihen, että Pilkkeen matkassa tehty Suomen-kierros on nyt päättynyt kotikonnuilleni Tornioon. Ammatillisten haaveiden täyttymisen osalta olen kiitollinen saamistani mahdollisuuksista ja kaikesta minulle osoitetusta luottamuksesta. Juuri nyt on hyvä näin, mutta tulevaisuudessa haluaisin vielä kehittää omaa ammattitaitoani syventämällä opintojani, pohtii Hanna.

Omannäköinen ja omiin arvoihin sopiva työnantaja

Pilkkeen yksi tärkeistä arvoista on myönteisyys, jonka Hanna nimeää myös omaksi arvokseen. Juuri myönteisyyden avulla Hanna uskoo päässeensä siihen missä nyt on – niin oman kuin työnantajansakin myönteisyyden ansiosta.

–Arvostan erityisesti Pilkkeen matalaa organisaatiota, jolloin on helppo olla yhteydessä asiantuntijoihin. Apua onkin aina ollut helppo pyytää ja saada, ja jokainen työntekijä pystyy vaikuttamaan asioihin. Olenkin erityisen kiitollinen siitä, että olen saanut ilmaista itseäni ja tehdä omannäköistäni työtä. Olen kokenut, että vahvuuteni on otettu huomioon, ja minua on pyydetty mukaan erilaisiin kehittämistehtäviin ja työryhmiin.

Hannan tyypillinen työpäivä alkaa toivottamalla hyvät huomenet kaikille lapsille ja aikuisille. Hanna nauttii aamupalansa ryhmässä, kunnes toimistotyö jo kutsuu. Tietokoneen ääressä Hanna suunnittelee työvuoroja ja vastailee hoitopaikoista kyseleville vanhemmille. Päiväkodin johtajan vastuulle kuuluu myös kuntayhteistyö hoitopaikkojen osalta sekä päiväkodin pedagoginen johtaminen.

Päiväkodin johtajan työ on monipuolista ja palkitsevaa

–Varhaiskasvatuksen opettajana parasta työssäni olivat ehdottomasti lapset! Tällä hetkellä kiehtovinta on työn monipuolisuus. En koe työtäni yksitoikkoiseksi, vaikka hoidankin hallinnollisia asioita – lasten pariin on aina lyhyt matka. Nautin työstäni erilaisten ihmisten parissa sekä siitä, että saan tukea muita. Upeaa on myös saada olla mukana kehittämässä varhaiskasvatusta.

Uransa kohokohdaksi Hanna nimeää päiväkodin johtajaksi pääsemisen, josta oli unelmoinut jo opiskeluaikana. Uralla eteneminen on vain ollut nopeampaa kuin hän olisi koskaan osannut haaveilla.

Suurimmaksi haasteeksi Hanna kokee työssään ajan rajallisuuden: kun on kaksi päiväkotia johdettavana, on aikaa läsnäololle yksiköissä vähemmän.

–Välillä tulee riittämättömyyden tunne, sillä haluaisin olla enemmän myös lasten kanssa ja nähdä ryhmien toimintaa. Suurimman osan työajastani vievät toiminnan johtaminen, henkilöstöjohtaminen, asiakastyö ja talousvastuu, kertoo Hanna.

”Päiväkodin tärkein tehtävä on luoda jokaiselle lapselle hyvä päivä”

Hannan mukaan lapsen hyvä päivä koostuu monista eri osa-alueista. Jokaisen lapsen on tärkeä saada ruoan, turvan ja sylin lisäksi mukavia oppimiskokemuksia arjen ja leikin lomassa. Päiväkodin työntekijöiden onkin osattava tarttua arjen pieniin hetkiin ja tarjota monipuolista toimintaa lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan.

Joona Jantunen_ Pilke iltapäiväkerhot

Uratarina: Joona Jantunen, iltapäiväkerhon vastuuohjaaja, Espoo

”Parasta on, kun tulee töihin ja iloinen lapsi juoksee halaamaan.”

Lue Joonan tarina

This post is available in:
In English

Joona Jantunen työskentelee Jousenkaaren iltapäiväkerhon vastuuohjaajana. Lisäksi Joona tekee kolme aamuvuoroa viikossa englanninkielisessä Pilke Playschool Tapiolassa. Paketista muodostuu hänelle kokopäivätyö. Joona on koulutukseltaan Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja. Pilkkeelle Joona tuli syksyllä 2018.

Joonan työpaikka sijaitsee Niittykummussa upeassa, juuri remontoidussa Uusikummun koulurakennuksessa, jossa Jousenkaaren koulu toimii väistötiloissa. Näin ei kuitenkaan vielä viime vuonna ollut. Edellisen toimintakauden Jousenkaaren iltapäiväkerho toimi Tapiolan urheilupuistossa. Parasta olivat hienot ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet sisällä ja ulkona, jopa jäävuoroja järjestettiin viikoittain. Muut sisätilat eivät kuitenkaan olleet iltapäivätoimintaan suunniteltuja ja muutto Uusikumpuun oli mieleinen.

”Kun aloitin vastuuohjaajana viime syksynä kesken kauden, työtiimin arkirutiinit eivät olleet vielä kehittyneet. Omat hyväksi todetut tavat ja kokemus auttoivat. Pikkuhiljaa yhdessä sovitut toimintatavat alkoivat arkipäiväistyä. Ohjaajatiimistä huomasi, että tyytyväisyys kasvoi”, kertoo Joona.

”Uusikummussa yhteistyö koulun kanssa toimii tosi hyvin, työkaverit ja tilat ovat erittäin mieleiset. Toiminta on muutosta huolimatta lähtenyt paremmin käyntiin kuin yhtenäkään syksynä. Parasta on, kun tulee töihin ja iloinen lapsi juoksee halaamaan”, hän jatkaa.

Joona muistaa työsuhteen alusta, että uudella työnantajalla vaikutti olevan ne asiat kunnossa, jotka olivat hänelle tärkeitä. Löytyi paikka, johon saattoi sitoutua ja palata takaisin ”omalle alalle”.

Joona kertoo, että on tykännyt kaikesta; ”Työtekijöistä välitetään, ohjeita ja tukea saa. Työtehtävät ovat selkeitä. Täällä välitetään lapsista. Sen huomaa esimerkiksi siitä, että saa esim. ostaa kerholaisten käyttöön uusia välineitä oman harkinnan mukaan.”

Vastuuohjaajan velvoitteiden lisäksi Joona on innostunut ohjaamaan vuoden aikana jo kolmea erilaista harrastekerhoa iltapäiväkerholaisille. Viime kevätkaudelle sijoittunut pehmomiekkailukerho on ollut näistä varmasti erityisin. Lisäksi Joona on ohjannut perinneleikkikerhoa ja partioseikkailua.

Kahden työn yhdistäminen on sujunut hyvin ja myös päiväkodista on tullut Joonasta positiivista palautetta.

”Päiväkoti on vähän niin kuin toinen maailma. Työ on hyvin erilaista. Yhteensä lapsia on päiväkodissa ja iltapäiväkerhossa todella paljon. On kuitenkin tärkeää yrittää oppia kaikki nimeltä ja tutustua jokaisen persoonaan. Pilkkeellä saa hyvän perehdytyksen ja tukea, kun aloittaa. Täällä työntekijöistä välitetään.”

Elina Inkovaara - Pilke päiväkodit Oy

Uratarina: Elina Inkovaara, päiväkodin vastuuhuoltaja, Pori

”En ole lapsille näkymätön, vaikka keittiössä puuhailenkin.”

Lue Elinan tarina

This post is available in:
In English

Elina Inkovaara, 38 vuotta, työskentelee Porin Pilke tiedepäiväkoti Välkkeessä vastuuhuoltajana. Hän on kahden kouluikäisen pojan äiti ja asuu perheensä kanssa maaseudulla. Perheellä on luomukasvinviljelytila, jonka parissa Elina työskentelee vapaa-ajallaan.

Elina aloitti työskentelyn päiväkoti Välkkeessä vastuuhuoltajana elokuussa 2018. Elina on koulutukseltaan ylioppilas ja ravintolakokki ja hän oli jo pitkään haaveillut päiväkodissa työskentelemisestä. Kun hän huomasi, että Poriin avataan uusi Pilke-päiväkoti, Elina huomasi tilaisuutensa tulleen ja otti yhteyttä ilmoituksessa olleeseen aluejohtajaan.

– Laitoin aluejohtajalle sähköpostia ja kysyin, olisiko heillä tarvetta keittiö/siivouspuolen työntekijälle. Aluejohtaja kutsui minut tapaamiseen, missä hän ja päiväkodin johtaja haastattelivat minut. Parin viikon kuluttua sain ilmoituksen, että tervetuloa töihin, Elina kertoo.

Elina viihtyy hyvin työssään. Tavanomainen päivä alkaa aamupalan laittamisella, pyykkikoneiden käynnistämisellä ja tilausten tekemisellä. Loppupäivän työtä rytmittääkin lounaskärryjen valmiiksi laitto ja lounaan tarjoilu, tiskaus ja välipalan esille laitto. Sen jälkeen on vuorossa keittiön siivousta ja lopuksi vielä välipalatiskien tiskaus ja keittiön ”sulkeminen” siltä päivältä. Työpäivään kuuluu myös vastuuhuoltajan tehtävät, kuten puhelin/sähköpostiasiat, jotka koskevat esim. ateriatoimittajaa tai siivoustuotteita.

– Tämä meidän Pilke Välke on mukava työpaikka. Täällä on hyvä ja rakentava ilmapiiri. Kasvattajat joustavat ja auttavat tarvittaessa meitä huoltajia ja me taas tarpeen mukaan autamme ryhmissä. Täällä pyritään kehittämään työyhteisöä aina toimivampaan suuntaan, yrityksen ja erehdyksen kautta.Täällä puhalletaan yhteen hiileen, huumoria unohtamatta, hän kuvailee.

Joukkoon mahtuu tietysti myös niitä päiviä, kun lapset ja henkilökunta sairastelevat ja apukäsiä tarvitaan. Mahtava työporukka auttaa kuitenkin myös kiireisinä päivinä.

– Parasta työssäni on päivien nopea kulku ja lapset. En ole lapsille näkymätön, vaikka keittiössä puuhailenkin. Hyvä työpäivä koostuu siitä, että asiat sujuvat painollaan ilman yllätyksiä ja siitä, että pysyy aikataulussa ja tietysti sosiaalisista tilanteista työkavereiden kanssa. Minulla on mahtavia työkavereita, kaikkien kanssa homma toimii, Elina iloitsee.

Elina sai viime keväänä iso tankkauksen työkavereiden äänestämänä.

– Iso tankkaus oli kyllä ihana yllätys, kiitos työkavereilleni siitä. Vietin sen sitten lasteni luokkaretken valvojana. Tässäkin huomaa, että meillä päiväkodin huoltaja kuuluu yhtä tärkeänä joukkoon kuin kuka tahansa eli meillä ei ole sellaisia rajoja ammattiryhmien kesken, Elina pohtii.

Elinan mielestä päiväkodin huoltajan työ sopii sellaiselle henkilölle, joka tykkää pitää useita lankoja käsissään. Työ vaatii vauhtia ja ripeyttä, koska päivien aikana on paljon tehtävää. Pitää pystyä toimimaan nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Myös huumori on erittäin tärkeää.

– Mielestäni huumori kantaa pitkälle ikävissäkin tilanteissa esimerkiksi epidemioiden tai vastaavien aikana, Elina summaa.

Anu Volanen - Pilke päiväkodit Oy

Uratarina: Anu Volanen, varhaiskasvatuksen opettaja, Espoo

Tehtävänä sanoittaa arkea

Lue Anun tarina

This post is available in:
In English

Jos päiväkodin eteisessä iskeekin jollekin kiukku, on se hyvä hetki pysähtyä ja pohtia koko porukalla. Lastentarhanopettaja Anu Volanen kääntää kiukut voitoiksi.

“Paras hetki päivässä on, kun lapsi onnistuu ja oppii jotakin”, sanoo Anu Volanen, joka työskentelee lastentarhanopettajana Espoossa. Kyse voi olla esimerkiksi uuden sanan oppimisesta tai arjen taidosta – vaikka siitä, että lapsi oppii laittamaan kengät itse jalkaan.

“Lapselle se voi olla todella iso asia. On ihanaa iloita lapsen kanssa.”

Volanen työskentelee Kanin kolo -päiväkodissa 3–5-vuotiaiden ryhmässä, jossa on nyt 23 lasta. Arjen pyörittäminen päiväkodissa on ajan, henkilökunnan tekemien suunnitelmien ja lasten kuuntelun muodostama yhtälö. Lasten hoidon ja kasvatuksen lisäksi työhön kuuluu päivittäinen yhteistyö perheiden kanssa sekä päiväkodin ohjelman suunnittelu.

“Osittain teemme sitä mitä arki tuo tullessaan ja osittain sitä mitä on etukäteen suunniteltu.”

Vaikka päivän suunnittelisi ja tilanteita ennakoisi etukäteen hyvin, aina kaikki ei mene suunnitelmien mukaan.

“Jos joku menee pieleen, niin sitten pysähdytään. Mennään vaikka istumaan ja jutellaan. Otetaan tarvittaessa koko lapsiryhmä mukaan ja mietitään, että miksi kaikki huutavat tai miksi eteisessä on ruuhkaa”, kuvaa Volanen. “Työni on pitkälti arjen sanoittamista lapsille.”

Volanen kehuu vuolaasti työyhteisöään:

“Tässä työpaikassa ihmiset selvästi haluavat kehittyä. Kaikki haluavat kouluttautua ja joukossa on uudistumisen ilmapiiri. Se on yksi syy, miksi olen täällä töissä.” Henkilökunta on esimerkiksi tutkinut yhdessä kiinnostuneena uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Innosta kertoo sekin, että henkilökunta haluaa järjestää lasten kanssa hauskoja tapahtumia, kuten vaikka vappujuhlat.

“Ilmapiiri on iloinen ja myönteinen. Lapsiin suhtaudutaan aidon välittävästi.”

Sellaiseen paikkaan on sekä työntekijöiden että lasten aamulla hyvä tulla.

Avoimet työpaikat

Meillä Pilkkeellä on jatkuvasti auki erilaisia työpaikkoja päiväkodeissa, iltapäiväkerhossa ja lasten hoidon palveluiden parissa ympäri Suomen.

Jos et löytänyt tällä hetkellä avoinna olevista työpaikoista itsellesi kiinnostavaa tehtävää, kuulisimme silti sinusta mielellämme.

Lähetä avoin hakemus.

Kysy lisää!

Kerromme mielellämme lisää Pilkkeellä työskentelystä ja tavastamme toimia.
Ole yhteydessä, olisi kiva tutustua!

Henkilöstöjohtaja Reija Ketoja
reija.ketoja@pilkepaivakodit.fi 

Voit olla myös yhteydessä oman alueesi Pilke-päiväkotien johtajiin, aluejohtajiin tai iltapäivätoiminnan aluekoordinaattoreihin. 

Pilkahduksia arjestamme löydät sosiaalisen median kanavistamme Facebookista ja Instagramista.