Pilke tiedottaa

Pilke on korjannut toimintaansa Joensuun Niittylahdenrannan päiväkodissa aluehallintovirastolle tehdyn epäkohtailmoituksen perusteella

Pilke on saanut Itä-Suomen aluehallintovirastolta huomautuksen toiminnastaan. Sen mukaan Joensuun Pilke päiväkoti Niittylahdenrannassa ei ole ollut tarpeeksi henkilöstöä paikalla yhtenä päivänä maaliskuussa 2023. Lisäksi päiväkodin henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset eivät ole täyttyneet.

Epäkohtailmoitus päiväkodin toiminnasta tehtiin 30.3. Työskentelimme aktiivisesti päiväkodin toiminnan kehittämiseksi jo ennen ilmoitusta, ja myös ilmoituksen jälkeen olemme korjanneet toimintaa.

  • Varhaiskasvatuksen maanlaajuisesta vakavasta henkilöstöpulasta huolimatta päiväkotiin saatiin rekrytoitua vakituinen johtaja 1.2. alkaen.
  • Päiväkotiin on laadittu johtajan ja kasvattajien kanssa yksikön pedagoginen toimintasuunnitelma tammikuussa 2023. Se on ollut huoltajille esillä päiväkodin ilmoitustaululla sekä Pilkkeen käyttämässä Daisy-viestintäjärjestelmässä. Suunnitelmaa arvioidaan kaksi kertaa vuodessa.
  • Päiväkodin sijaiskäytäntöjä on entisestään kehitetty ja parannettu. Niittylahdenrannan päiväkoti pyytää sijaisia tarvittaessa Joensuun Pilke päiväkotien omasta sijaisryhmästä ja paikallisista vuokratyövoimaa tarjoavista yrityksistä, joiden kanssa Pilkkeellä on yhteistyösopimus.
  • Pilkkeellä on käynnissä rekrytointi Joensuun alueen kiertäväksi sijaiseksi.

Silloin kun toiminnassamme on ollut väliaikaisesti tilanteita, jolloin aikuisten ja lasten mitoitus on poikennut säännöistä, kyseessä on ollut poikkeustilanne. Pilke on vuonna 2022 ottanut käyttöön samat ja yhdenmukaiset toimintatavat kaikkiin päiväkoteihimme ympäri Suomen, jotta voidaan olla varmoja siitä, että sijaisia on ja että heitä käytetään silloin kun heille on aidosti tarvetta.  Talvikausi 2022–2023 on ollut erityisen paha flunssa- ja koronakausi, ja aikuisia ja lapsia on ollut paljon pois kaikista päiväkodeistamme.

Niittylahdenranta on pieni päiväkoti, jossa on yhteensä töissä 6 henkilöä. Emme valitettavasti kovasta yrityksestämme huolimatta ole saaneet päiväkodin toimintaa kannattavaksi, ja siksi olemme jo viime vuonna sopineet sen siirrosta Joensuun kaupungille kesäkuun 2023 lopussa.

Varhaiskasvatuksen tilanne niin kunnallisesti kuin yksityisissä yrityksissä on erittäin suurissa vaikeuksissa. Koko alalta puuttuu tuhansia työntekijöitä ja rekrytointihaasteet koskettavat meitä kaikkia alan toimijoita.

Työvoimapula ja sairauspoissaolot ovat vaikuttaneet toimintaamme myös Joensuussa. Olemme tästä hyvin pahoillamme.

Lisätietoja:

Itä-Suomen aluejohtaja
Johanna Naakka
044 4938 287
johanna.naakka@pilkepaivakodit.fi