This post is available in: In English

Tiede

Pilke päiväkotien tiedepainotteisuus

Tiedepäiväkodissa ihmetellään ja tutkitaan lapsia kiinnostavia asioita ja ilmiöitä pienryhmässä yhdessä kavereiden ja varhaiskasvattajan kanssa. Tiedetoiminnassa huomioidaan lapsen ikä, mielenkiinnon kohteet ja turvalliset toimintatavat.

Tiedepainotteisessa päiväkodissa keskitytään lasten ajatuksista ja kiinnostuksesta nousseiden ilmiöiden tutkimiseen ja ihmettelyyn yhdessä. Lasten iästä riippuen se voi olla vaikka veden olomuotojen tarkastelua, aurinkokunnan tutkimista, sateenkaaren ihmettelyä tai kolmiulotteisten kappaleiden rakentelua. Ilmiöiden ja asioiden tutkiminen on lapsille luontaista. Tutkimisen kautta opitaan uutta ja koetaan onnistumisen elämyksiä. Päiväkotiin rakennetaan leikkitilat siten, että ne houkuttelevat ja kannustavat tutkimiseen, uuden oppimiseen ja kokeiluun.

Tiedepäiväkotien toimintaan kuuluvat luonnollisesti myös muut monipuoliset aktiviteetit kuten lauluhetket, teatteriesitykset, askartelu- ja maalaustuokiot lepohetkiä unohtamatta.

Miksi valita tiedepäiväkoti?

Tutkiminen ja aistien käyttäminen ovat lapselle syntymästä saakka luontaista toimintaa. Päiväkodin tiedepainotteisuus toteutuu lapsiryhmässä kokonaisvaltaisena lapsen lähiympäristön ja erilaisten ilmiöiden tutkimisena ja uuden oppimisena. Pilke-päiväkodeissa tiedekasvatus on osa laaja-alaista oppimista, jossa mm. ajattelun, ilmaisun, vuorovaikutuksen, monilukutaidon, osallistumisen ja vaikuttamisen taidot kehittyvät.

Leikin, luovuuden ja liikkumisen kautta tuetaan lapsen tieteellistä ajattelua, joka on omien kysymysten ja mielipiteiden ilmaisua, vertailua, kokeilemista ja kriittisyyttä. Lapset oppivat tiedepäiväkodissa leikin ja toiminnan kautta oivaltamaan, kokeilemaan ja saavat onnistumisen kokemuksia.

Tiede näkyy kaikessa arjen toiminnoissa – pienemmillä lapsilla se on aistien (kosketus, kuuleminen, näkeminen, haistaminen, maistaminen) kautta tutkimista ja ihmettelyä, isommilla lapsilla käydään jo keskustelua ja johdatellaan päättelyyn ja ongelmaratkaisuun kokeilemisen ja tekemisen lisäksi.

Tiedepäiväkodin oppimisympäristö kannustaa ja houkuttelee lasta tutkimiseen ja kokeiluun. Lapsilla on päiväkodissa käytössään tiloja, joissa on tutkivassa toiminnassa käytettäviä välineitä kuten luuppeja, suurennuslaseja, pipettejä, mikroskooppi ja valopöytä. Päiväkodin piha, lähiympäristö ja erilaiset retkikohteet toimivat hyvinä tutkimuspaikkoina.

Tiedepainotteiset päiväkodit kartalla

      ”Kun likka tulee päiväkodista kotiin, kertoo hän innoissaan, kuinka hän on tänään esimerkiksi oppinut, miten avaruus toimii ja maapallo pyöriikin auringon ympäri eikä aurinko liiku. Tämä on ollut mielenkiintoista koko perheelle ja olemme puhuneet samoista asioista myös kotona.”