This post is available in: In English

Taide ja ilmaisu

Pilke päiväkotien taide- ja ilmaisupainotteisuus

Taide- ja ilmaisupainotteisuuden tarkoituksena on vahvistaa lapsen luovuutta, uteliaisuutta ja kokeilumieltä. Leikin ja ilon kautta lapsen ilmaisu ja oppiminen voivat puhjeta kukkaan. Ilmaisun monet muodot toteutuvat päiväkodin arjessa kuvallisena, sanallisena ja kehollisena ilmaisuna.

Taide- ja ilmaisupainotteisten päiväkotien toimintaan kuuluvat luonnollisesti myös muut monipuoliset aktiviteetit kuten lauluhetket, retkeilyt ja kädentaidot – lepohetkiä unohtamatta. Arjen pedagogiikka on läsnä päiväkodin joka hetkessä.

Miten taide ja ilmaisu näkyvät päiväkodin arjessa?

Taide- ja ilmaisupainotteisuuden tarkoituksena on vahvistaa lapsen luovuutta, uteliaisuutta ja kokeilumieltä. Toiminnassamme monipuolinen ilmaisu tuo lapsen ajattelua sekä omia kokemuksia näkyväksi ja sen avulla lapsi käsittelee ja ymmärtää maailmaa, jossa elää.

Erilaisten ilmaisumuotojen avulla lapsi tutustuu itseensä syventäen tunne-elämää rikastuttaen myös mielikuvitusta. Ilmaisun monet muodot toteutuvat päiväkodin arjessa kuvallisena, sanallisena ja kehollisena ilmaisuna. Mukana ovat myös musiikki ja draama sekä mahdollisuuksien mukaan tehdään retkiä museoihin ja näyttelyihin.

Tarjoamme lapsille iloa ja onnistumisen kokemuksia, aistielämyksiä sekä oivalluksia itsestään ja oppimisestaan. Oppimisympäristö luodaan yhdessä lasten kanssa.

Taide- ja ilmaisupainotteiset päiväkodit kartalla

      ”Mitään ei tehdä ilman iloa.” – Loris Malaguzzi