Musiikki

Pilke päiväkotien musiikkipainotteisuus

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ensisijaisena tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkia kohtaan. Musiikkipainotteisen päiväkodin tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja sekä oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Musiikkikasvatuksen rakennuspalikoina toimivat laulut, laululeikit, lorut, soittaminen, liikunta ja musiikin kuuntelu. Tavoitteena on myös antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen.

Toimintaamme kuuluvat luonnollisesti myös muut monipuoliset aktiviteetit kuten teatteriesitykset, retkeilyt, askartelu- ja maalaustuokiot lepohetkiä unohtamatta.

Musiikkipainotteiset päiväkodit kartalla

   Miten musiikkipainotteisuus näkyy päiväkodin arjessa?

   Varhaisiän musiikkikasvatuksen ensisijaisena tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkia kohtaan. Musiikki antaa lapselle keinon itseilmaisuun, tunne-elämän syventymiseen sekä mielikuvituksen rikastumiseen.

   Päiväkodin musiikillinen oppimisympäristö luodaan yhdessä lasten kanssa. Lapsille annetaan mahdollisuus musiikillisiin elämyksiin sekä oppimisen ja onnistumisen kokemuksiin. Musiikkipainotteisuus toteutuu arjessa muun muassa laulamisena, soittamisena, musiikin kuunteluna, loruiluna, improvisointina, liikkumisena ja tanssimisena. Annamme mahdollisuuden spontaaneihin musiikkihetkiin arjen toimintojen yhteydessä. Teemme myös yhteistyötä muun muassa erilaisten musiikkiopistojen ja musiikin ammattilaisten kanssa. Toimintaamme ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

   Lasten ajatuksia ja toiveita:

   ”Haluan laulaa rockia!”
   ”Munamiesmusiikkia ja Hevisaurusta”
   ”Enemmän soittamista rytmisoittimilla”