This post is available in: In English

Musiikki

Pilke päiväkotien musiikkipainotteisuus

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ensisijaisena tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkia kohtaan. Musiikkipainotteisen päiväkodin tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja sekä oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Musiikkikasvatuksen rakennuspalikoina toimivat laulut, laululeikit, lorut, soittaminen, liikunta ja musiikin kuuntelu. Tavoitteena on myös antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen.

Musiikkipainotteisten päiväkotien toimintaan kuuluvat luonnollisesti myös muut monipuoliset aktiviteetit kuten teatteriesitykset, retkeilyt, askartelu- ja maalaustuokiot lepohetkiä unohtamatta.

Miten musiikkipainotteisuus näkyy päiväkodin arjessa?

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ensisijaisena tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkia kohtaan. Musiikki antaa lapselle keinon itseilmaisuun, tunne-elämän syventymiseen sekä mielikuvituksen rikastumiseen.

Päiväkodin musiikillinen oppimisympäristö luodaan yhdessä lasten kanssa. Lapsille annetaan mahdollisuus musiikillisiin elämyksiin sekä oppimisen ja onnistumisen kokemuksiin. Musiikkipainotteisuus toteutuu arjessa muun muassa laulamisena, soittamisena, musiikin kuunteluna, loruiluna, improvisointina, liikkumisena ja tanssimisena. Annamme mahdollisuuden spontaaneihin musiikkihetkiin arjen toimintojen yhteydessä. Teemme myös yhteistyötä muun muassa erilaisten musiikkiopistojen ja musiikin ammattilaisten kanssa.

Pilke-päiväkoti Sinikello on musiikkikasvatuksen pioneeri Suomessa

Millaista on musiikkipainoitteinen varhaiskasvatus? Miten musiikki näkyy, kuuluu ja tuntuu parhaimmillaan päiväkodin arjessa? Lue täältä Sinikellon päiväkodin johtaja Maiju Oksasen haastattelu: Musiikki on soinut Sinikellossa jo vuosikymmeniä.

Sinikello on paitsi Turun vanhin yksityinen päiväkoti myös musiikkikasvatuksen pioneeri Suomessa. Pilke musiikkipäiväkoti Sinikello jatkaa vuodesta 1963 alkaneita tuttuja perinteitä, jossa musiikki kuuluu kaikille.

”Nykyään meillä voi valita esiopetuksessa soittimeksi ukulelen, nokkahuilun tai kanteleen. Myös erillisiä pianotunteja on tarjolla niistä kiinnostuneille. Muskaritoiminta ja tanssiminen kuuluu nykyään varhaiskasvatussuunnitelmaan, ja ne mahdollistetaan kaikille lapsille.”

Musiikkipainotteiset päiväkodit kartalla

   Lasten ajatuksia ja toiveita:

   ”Haluan laulaa rockia!”
   ”Munamiesmusiikkia ja Hevisaurusta”
   ”Minä haluan olla tuiki tuiki tähtönen!”
   ”Kapuloilla on kiva soittaa!”