This post is available in: In English

Luonto

Pilke päiväkotien ympäristökasvatus ja luontopainotteisuus

Luontopainotteisessa päiväkodissa lapsi oppii myönteistä asennetta luontoon, ulkoiluun sekä kestävään elämäntapaan. Päiväkodissa ulkoillaan paljon säästä riippumatta. Toiminnassa korostuvat erilaisten luonnonilmiöiden tutkiminen ja ihmettely ja säännöllinen retkeily. Kekseliäisyys, kierrätys ja luonnon omien antimien hyödyntäminen oppimisessa ja leikkivälineinä ovat tärkeä osa luontopäiväkodin arkea. 

Toimintaamme kuuluvat luonnollisesti myös muut monipuoliset aktiviteetit kuten lauluhetket, teatteriesitykset, askartelu- ja maalaustuokiot lepohetkiä unohtamatta. Arvostamme jokaista kiireetöntä hetkeä, jonka saamme viettää keskustellen, leikkien ja höpsötellen; maailmaa yhdessä tutkien.

Miten luontopainotteisuus näkyy päiväkodissa?

Lapsena ja nuorena saaduilla luontokokemuksilla on merkittävä vaikutus läpi ihmiselämän. Luonto tarjoaa monipuolisen ja innostavan ympäristön lapsen liikkumiselle ja oppimiselle. Luontopainotteisessa päiväkodissa lapsi oppii myönteistä asennetta luontoon sekä kestävään elämäntapaan. Päiväkodissa ulkoillaan paljon säästä riippumatta.

Luontopainotteisen päiväkodin toiminnassa korostuvat erilaisten luonnonilmiöiden tutkiminen ja ihmettely, säännöllinen retkeily ja luonnossa liikkuminen. Leikki, yhdessä tekeminen ja lasten ajatusten kuuleminen ohjaavat toimintaa. Lapsen arjessa kokemat ja havainnoimat ilmiöt ovat oppimisen lähtökohtana. Kekseliäisyys, kierrätys ja luonnon omien antimien hyödyntäminen oppimisessa, leikkivälineinä ja oppimisympäristön luomisessa ovat tärkeänä osana luontopäiväkodin arkea. Metsä on lapselle hyvä leikkipaikka, josta löytyy lähes rajattomasti ideoita ja keinoja leikkeihin, liikkumiseen ja luovuuteen.

Pilkkeellä on myös seitsemän Luonnossa kotonaan -päiväkotia, joiden toiminnassa ulkoilmaelämä on kaiken perusta ja päiväkodeissa nukutaan toisinaan mm. laavu- tai riippukeinupäikkäreitä. Luonnossa kotonaan (LK) on Suomen Ladun vuodesta 1999 koordinoima toimintamuoto, joka keskittyy varhaiskasvatuksessa ja koululaisten iltapäivätoiminnassa toteutettavaan luontoliikuntaan sekä luonto- ja ympäristökasvatukseen. Luonnossa kotonaan on ulkoilmaelämää säällä kuin säällä, ympäri vuoden.

Pilkkeen luontokäsikirja julkaistu!

Tutustu Suomen ladun kanssa yhteistyössä tehtyyn Pilkkeen luontokäsikirjaan täältä.

Luontopainotteiset päiväkodit kartalla

      Ihmetellään, havainnoidaan ja opitaan uutta!