This post is available in: In English

Pilke päiväkotien painotteisuudet

Pilke päiväkodit tarjoavat erilaisia painotteisuuksia päiväkodista riippuen. Painotuksia ovat kielet, tiede, luonto, liikunta, musiikki, taide ja ilmaisu.

Pilkkeen varhaiskasvatus on monipuolista. Se tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin painotteisuuksiin, joilla tuetaan lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita. Painotteisuus kirjataan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja se näkyy monella eri tavalla päiväkodin arjessa. Painotteisuuden tarkoituksena on herättää lapsen luontainen uteliaisuus ja kiinnostus oppimiseen ja elämyksiin. Päiväkodin henkilöstö saa painotukseen liittyviä koulutuksia yhteistyökumppaneiltamme esimerkiksi Suomen Ladulta ja Lasten Tiedekoululta. Etsi lähimmät Pilkkeen päiväkodit painotuksen ja sijainnin mukaan.

Päiväkodin toimintaan kuuluvat luonnollisesti myös muut monipuoliset aktiviteetit kuten ulkoilu, lauluhetket, kädentaidot ja leikki – lepohetkiä unohtamatta. Arjen pedagogiikka on läsnä päiväkodin joka hetkessä. Se on yhdessä pysähtymistä ja asioiden ihmettelyä; herneiden laskemista salaatin seasta, väreillä leikittelyä maalatessa. Arvostamme jokaista kiireetöntä hetkeä, jonka saamme viettää lasten kanssa yhdessä leikkien, keskustellen ja maailmaa yhdessä tutkien. Luomme lapselle turvallisen ympäristön, jossa tunneilmaisut ovat sallittuja, syli on aina tarjolla ja leikille on aikaa. Hiljalleen heistä kasvaa itsenäisiä toimijoita, jotka luottavat taitoihinsa ja uskaltavat unelmoida!

Kaikissa Pilkkeen päiväkodeissa noudatetaan suomalaista varhaiskasvatuslakia ja toimintaamme ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Plkkeen henkilökunnalle paras asiakaspalaute on ilolla hoitoon saapuva lapsi – siitä tiedämme tekevämme laadukasta ja tärkeää työtä!

kieli_pollo

Englanti

Pilke päiväkodit tarjoavat kaksikielistä varhaiskasvatusta monipuolisesti. Tarjolla on kokonaan englanninkielisiä päiväkoteja (playschools), laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta sekä englanninkielistä kielirikasteista varhaiskasvatusta. Tavoitteena on, että toiminta monikielisessä ympäristössä herättää lasten kielellisen uteliaisuuden ja kokeilunhalun.

Englanninkieliset päiväkodit
kieli_pollo

Ruotsi

Tarjolla on sekä kokonaan ruotsinkielisiä päiväkoteja että laajamittaista kaksikielisestä varhaiskasvatusta eli niin kutsuttuja kielikylpypäiväkoteja. Lapset omaksuvat uuden kielen turvallisessa ympäristössä leikkien, laulujen, lorujen, teematyöskentelyn ja arkiaskareiden lomassa.

Ruotsinkieliset päiväkodit
jalkapallo_pollo_517_600_PNG

Liikunta

Päiväkodin liikuntapainotteisuuden tavoitteena on liikunnan riemun ja liikunnallisen elämäntavan löytäminen. Liikuntapainotteisessa päiväkodissa tarjotaan lapsille ohjattua ja tavoitteellista liikuntaa säännöllisesti sekä harjoitetaan ja tuetaan motorisia taitoja laaja-alaisesti.

Liikuntapainotteiset päiväkodit
musiikki_pollo

Musiikki

Musiikkikasvatuksen ensisijaisena tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkia kohtaan. Musiikki antaa lapselle keinon itseilmaisuun, tunne-elämän syventymiseen sekä mielikuvituksen rikastumiseen. Musiikkikasvatuksen rakennuspalikoina toimivat laulut, laululeikit, lorut, soittaminen, liikunta ja musiikin kuuntelu.

Musiikkipainotteiset päiväkodit
retkeilija_pollo

Luonto

Luontopainotteisessa päiväkodissa lapsi oppii myönteistä asennetta luontoon, ulkoiluun sekä kestävään elämäntapaan. Luontopainotteisen päiväkodin toiminnassa korostuvat erilaisten luonnonilmiöiden tutkiminen ja ihmettely, säännöllinen retkeily ja luonnossa liikkuminen. Pilkkeellä on myös kolme Luonnossa kotonaan -päiväkotia, joiden toiminnassa ulkoilmaelämä on kaiken perusta ja päiväkodeissa nukutaan toisinaan mm. laavupäikkäreitä.

Luontopainotteiset päiväkodit
kemisti_pollo

Tiede

Tiedepainotteisessa päiväkodissa keskitytään lasten kiinnostuksesta nousseiden luonnonilmiöiden tutkimiseen ja ihmettelyyn yhdessä lasten kanssa. Lasten iästä riippuen se voi olla vaikka veden olomuotojen tai avaruuden tutkimista, sateenkaaren ihmettelyä tai kolmiulotteisten kappaleiden rakentelua. Ilmiöiden tutkiminen on lapsille leikkiä, jossa opitaan ja koetaan onnistumisen elämyksiä.

Tiedepainotteiset päiväkodit
taiteilija_pollo

Taide ja ilmaisu

Taide- ja ilmaisupainotteisuuden tarkoituksena on vahvistaa lapsen luovuutta, uteliaisuutta ja kokeilumieltä. Erilaisten ilmaisumuotojen avulla lapsi tutustuu itseensä syventäen tunne-elämää, rikastuttaen myös mielikuvitusta. Kuvataiteellisen toiminnan kautta lasten ajatukset ja tunteet saavat muodon sekä värin.

Taide- ja ilmaisupainotteiset päiväkodit