Pilke-päiväkotien painotteisuudet

Pilke-päiväkodit tarjoavat erilaisia painotteisuuksia päiväkodista riippuen. Painotuksia ovat kielet, tiede, luonto, liikunta, musiikki, taide ja ilmaisu.

Painotteisuus kirjataan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja se näkyy monella eri tavalla päiväkodin arjessa. Painotteisuuden tarkoituksena on herättää lapsen luontainen uteliaisuus ja kiinnostus oppimiseen ja elämyksiin. Päiväkodin toimintaan kuuluvat luonnollisesti myös muut monipuoliset aktiviteetit kuten ulkoilu, lauluhetket ja askartelu, lepohetkiä unohtamatta. Kaikkea toimintaamme ohjaa valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma.

kieli_pollo

Englanti

Pilke päiväkodit tarjoavat kaksikielistä varhaiskasvatusta monipuolisesti. Tarjolla on kokonaan englanninkielisiä päiväkoteja (playschools), laajamittaista kaksikielisestä varhaiskasvatuksesta sekä englanninkielistä kielirikasteisesta varhaiskasvatuksesta. Tavoitteena on, että toiminta monikielisessä ympäristössä herättää lasten kielellisen uteliaisuuden ja kokeilunhalun.

Englanninkieliset päiväkodit
kieli_pollo

Ruotsi

Tarjolla on sekä kokonaan ruotsinkielisiä päiväkoteja että laajamittaista kaksikielisestä varhaiskasvatusta. Lapset omaksuvat uuden kielen turvallisessa ympäristössä leikkien, laulujen, lorujen, teematyöskentelyn ja arkiaskareiden lomassa.

Ruotsinkieliset päiväkodit
jalkapallo_pollo_517_600_PNG

Liikunta

Päiväkodin liikuntapainotteisuuden tavoitteena on liikunnan riemun ja liikunnallisen elämäntavan löytäminen. Liikuntapainotteisessa päiväkodissa tarjotaan lapsille ohjattua ja tavoitteellista liikuntaa säännöllisesti sekä harjoitetaan ja tuetaan motorisia taitoja laaja-alaisesti.

Liikuntapainotteiset päiväkodit
musiikki_pollo

Musiikki

Musiikkikasvatuksen ensisijaisena tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkia kohtaan. Musiikki antaa lapselle keinon itseilmaisuun, tunne-elämän syventymiseen sekä mielikuvituksen rikastumiseen.

Musiikkipainotteiset päiväkodit
retkeilija_pollo

Luonto

Luontopainotteisen päiväkodin toiminnassa korostuvat erilaisten luonnonilmiöiden tutkiminen ja ihmettely, säännöllinen retkeily ja luonnossa liikkuminen.

Luontopainotteiset päiväkodit
kemisti_pollo

Tiede

Tiedepäiväkodissa ihmetellään ja tutkitaan lasten kiinnostuksesta heränneitä luonnontieteellisiä ilmiöitä pienryhmässä yhdessä kavereiden ja varhaiskasvattajan kanssa.

Tiedepainotteiset päiväkodit
taiteilija_pollo

Taide ja ilmaisu

Taide- ja ilmaisupainotteisuuden tarkoituksena on vahvistaa lapsen luovuutta, uteliaisuutta ja kokeilumieltä. Erilaisten ilmaisumuotojen avulla lapsi tutustuu itseensä syventäen tunne-elämää, rikastuttaen myös mielikuvitusta. Kuvataiteellisen toiminnan kautta lasten ajatukset ja tunteet saavat muodon sekä värin.

Taide- ja ilmaisupainotteiset päiväkodit