Pilke-vinkit

Leikitäänpeili-leikkiä!

Ikäsuositus: 4-vuotiaasta eteenpäin

Tarvittavat välineet ja paikka: Paikkana toimii alue, jossa on tilaa liikkua rivissä halutun matkaa (vähintään 10 metriä). Soveltuu myös sisäleikiksi.

Leikin kuvaus: Lapsista valitaan yksi vapaaehtoinen peiliksi. Peili sijoittuu seinää vasten ja muut leikkijät asettuvat riviin vähintään kymmenen metrin päähän peilistä. Peilinä olevan tehtävänä on kääntyä selkä muihin päin, mielellään kädet silmien tasolla, ettei peili pääse kurkistelemaan.

Muut leikkijät yrittävät hiipien edetä kohti peiliä. Peilin kääntyessä ympäri leikkijöitä kohti, hiipivät leikkijät pysähtyvät paikoilleen. Jos peili näki jonkun liikkuneen, hän sanoo sen lapsen nimen. Tämä lapsi tai lapset palaavat takaisin aloitusviivalle.

Leikki jatkuu niin kauan, kunnes joku leikkijöistä ehtii koskea peilin selkää ilman, että peili näkee hänen liikkuvan. Näin lapsesta, joka on koskenut peiliä, tulee uusi peili. Muut leikkijät palaavat aloitusviivalle.

Suositeltavaa on, että peili on selin muihin lapsiin hetken aikaa, esimerkiksi hitaasti kolmeen laskien. Jos leikkijät taktikoivat hyvin ja mitä lähemmäs peiliä joku lapsista ennättää, sitä nopeammin peilin kannattaa kääntyä. Leikkijöiden liikkuminen terävöityy ja muuttuu nopeampitempoiseksi.

Mitä taitoja kehittää: Reagointikykyä ja tasapainoa. Nopeuden säätelyä. Havaintomotoriikan osuus korostuu leikissä, sillä lapsi harjaantuu lukemaan peilin liikkeitä ja suhteuttamaan oman liikehdintänsä sekä sen nopeuden siihen.

Tehtävän muuntaminen: • helpottaminen: Kehosta valitaan vain tietty osa, jonka tulee pysyä paikoillaan (esim. jalat). • vaikeuttaminen: Koko kehon on pysyttävä liikkumattomana peilin ollessa lapsiin päin kääntyneenä. Peili voi kääntyä välillä tosi nopeasti ja välillä olla selin lapsiin pidemmän aikaa. Matkaa voi myös pidentää.

Pedagoginen merkitys: Muiden kunnioittaminen ja asteittainen kasvaminen pettymysten sietämiseen silloin, jos jää kiinni liikkeestä. Kuunnellaan peiliä ja totellaan häntä, jos peili on sitä mieltä, että lapsi liikkui. Pyritään rehellisyyteen.

Lähde: Valon julkaisusarja nro 11/2015, Rekkaralli ja muita lasten ulkoleikkejä.