This post is available in: In English

Pilkkeen toiminnassa vastuullisuus tarkoittaa ensisijaisesti laatuun, kestävään kehitykseen, sosiaaliseen vastuuseen ja taloudellisen raportoinnin avoimuuteen liittyviä asioita.

Vastuullisuus on meille tärkeää, koska haluamme omalta osaltamme olla rakentamassa sellaista maailmaa, missä lasten on hyvä oppia ja kasvaa. Toimimme varhaiskasvatuslain, valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman ja kuntien omien varhaiskasvatussuunnitelmien mukaan.

”Vastuullisuus on meille tärkeää, koska haluamme rakentaa maailmaa, jossa lasten on hyvä oppia ja kasvaa.”

Vastuullisuus Pilke päiväkotien toiminnassa ja yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa

Kerromme vastuullisuudestamme säännöllisesti eri sidosryhmillemme. Keskustelemme meiltä palveluja tilaavien kuntien kanssa vastuullisuuden eri näkökohdista osana yhteistyötämme. Kerromme vastuullisesta toiminnastamme lasten perheille esimerkiksi osana esittelytilaisuuksia ja vanhempainiltoja.

Yhteinen keskustelu varhaiskasvatuksen teemoista on Pilkkeen laatu- ja vastuullisuustyön peruslähtökohta. Haluamme oppia lisää, ja kuulemme mielellämme palautetta tai ehdotuksia siitä, miten Pilkkeen vastuullisuutta voi kehittää. Kerro meille ideasi, miten voimme vahvistaa vastuullisuustyötämme!

Pilkkeen laatutyö numeroina vuonna 2022:

 • Pilke teki lähes 100 sisäistä havainnointikäyntiä omiin yksiköihinsä. Näillä käynneillä haluamme varmistaa sen, että toimintamme on tasalaatuista koko Suomessa.

Kestävä kehitys ja vastuu ympäristöstä – näin ne näkyvät Pilke päiväkotien arjessa

Maailmassa, jossa lapsen on hyvä oppia ja kasvaa, on tärkeässä roolissa kestävä kehitys ja yhteinen vastuu ympäristöstämme. Pilkkeen arjessa nämä konkretisoituvat mm. näiden asioiden kautta: luontopäiväkodit ja Luonnossa kotonaan -verkosto, Vihreä lippu -päiväkodit, uusien päiväkotirakennusten rakentaminen ympäri Suomea, hirsipäiväkodit ja ympäristökasvatus sekä arjen teot hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Pilkkeen luontopainotteiset päiväkodit ja toiminta Luonnossa kotonaan -verkostossa

Pilkkeellä on erityisiä luontopainotteisia päiväkoteja, joissa lapset oppivat myönteistä asennetta luontoon sekä ekologisesti kestävään elämäntapaan. Luontopäiväkodeissa ulkoillaan paljon ja toiminnassa korostuvat erilaisten luonnonilmiöiden tutkiminen ja ihmettely, säännöllinen retkeily ja luonnossa liikkuminen.

Pilkkeen luontopainotteisten päiväkotien joukossa on myös seitsemän Luonnossa kotonaan -verkostoon kuuluvaa päiväkotia, joiden toiminnassa ulkoilmaelämä on kaiken perusta. Päiväkodeissa nukutaan toisinaan jopa päiväunet ulkoilmassa, esimerkiksi laavuilla tai riippukeinuissa. Luonnossa kotonaan on Suomen Ladun vuodesta 1999 koordinoima toimintamuoto, joka keskittyy varhaiskasvatuksessa ja koululaisten iltapäivätoiminnassa toteutettavaan luontoliikuntaan sekä luonto- ja ympäristökasvatukseen.

Pilkkeen luontokäsikirja julkaistu!

Tutustu Suomen ladun kanssa yhteistyössä tehtyyn Pilkkeen luontokäsikirjaan täältä.

Luontopäiväkoti vaalii kestävää elämäntapaa

Millaista on arki luontopäiväkodissa? Miten vastuullisuus ja kestävä elämäntapa näkyy päiväkodin toiminnassa? Mistä asioista syntyy luonnostaan hyvän päivän ainekset?

”Meidän arki lasten kanssa on kiireetöntä ulkoilmaelämää ja luonnossa oppimista. Luontopäiväkoti antaa erinomaiset raamit toteuttaa lapsilähtöistä varhaiskasvatusta” kertoo ylivieskalaisen Pilke-päiväkoti Luonnossa kotonaan Taikaniityn johtaja Elina Salmela.

Lue lisää!

Pilkkeen Vihreä lippu -tunnusta käyttävät päiväkodit

Vihreä lippu on ympäristöjärjestö FEE Suomen kestävän kehityksen ohjelma päiväkodeille, kouluille, oppilaitoksille sekä lasten ja nuorten vapaa-ajantoimijoille. Se ohjaa pitkäjänteiseen, tulokselliseen ja innostavaan toimintaan, jossa toteutuvat kestävän kehityksen eri näkökulmat. Vihreä lippu -toiminta on YK:n ympäristöjärjestön UNEP:n suosittelemaa ja kuuluu kansainväliseen Eco Schools -ohjelmaan, joka toimii 68 eri maassa.

Vihreä lippu -toimintaa toteutetaan 1–2 vuoden mittaisissa projekteissa. Kun päiväkoti täyttää ohjelman kriteerit, se palkitaan sertifikaatilla ja salkoon nostettavalla vihreällä lipulla. Vihreän lipun käyttöoikeuden voi saada aikaisintaan vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta, ensimmäisen projektin päätteeksi.

Pilke Kanttarelli Oulussa on Vihreä lippu -päiväkoti

Luonto- ja liikuntapäiväkoti Kanttarellissa Oulussa on toteutettu Vihreä lippu -kasvatusta jo kymmenen vuoden ajan. Kestävän kehityksen periaatteet näkyvät Kanttarellin arjessa mm. jätteiden lajittelun, kierrätyksen ja luontoa säästävien toimintojen kautta.

Pilke-päiväkoti Kanttarelli sai Vihreä lippu -toimijapalkinnon vuonna 2019.

Lue lisää!

Uusien päiväkotien rakentaminen ja hirsipäiväkodit

Pilke on vuodesta 2012 investoinut 100 miljoonaa euroa päiväkotien rakentamiseen ympäri Suomea, ja rakennuttanut yli 50 päiväkotia.
Kun rakennamme uusia päiväkotirakennuksia, huomioimme niiden suunnittelussa seuraavat ympäristön kannalta tärkeät asiat:

   • Käytämme maalämpöä aina kun se on mahdollista.
   • Hyödynnämme aurinkoenergiaa joissain kohteissamme (esimerkiksi Pikkuponi Vaasassa).
   • Asennamme energiaa säästävän led-valaistuksen.
   • Säädämme ilmastoinnin antureiden avulla mahdollisimman energiatehokkaaksi.
   • Käytämme luonnonmukaisia materiaaleja kuten hirsi, puukuituiset äänieristelevyt, allergisoimattomat lattiapinnoitteet.

Pilke on kehittänyt yhdessä Honkarakenteen ja Mediset-rakennusliikkeen kanssa aistiystävällisen ja puhtaan sisäilman hirsipäiväkodin. Lue tästä lisää Pilkkeen hirsipäiväkodeista!

Ympäristökasvatus ja arjen teot Pilkkeen hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Pilkkeen vastuu ympäristöstä toteutuu lasten arjessa erilaisin tavoin joka päivä. Ympäristökasvatus on osa varhaiskasvatustamme. Toiminnassamme käytetään esimerkiksi paljon luonnonmateriaaleja ja huomioidaan uusiokäyttö. Hyödynnämme päiväkotien ja toimipisteiden lähiluontoympäristöä, jossa retkeillään luontoa kunnioittaen ja siitä yhdessä oppien.

Oman päivittäisen toimintamme hiilijalanjälkeä pyrimme pienentämään muun muassa vähentämällä jätteen määrää, pienentämällä ruokahävikkiä toimipisteissämme sekä kierrättämällä ja lajittelemalla toiminnassamme syntyvät jätteet. Vastuullisuus ajattelumme ulottuu myös toimitusketjuihin, ja toivomme lounasruoan toimittajiltamme lähiruoan käyttöä. Päiväkotiruoan suunnittelua ohjaavat muun muassa eettisyys ja ekologisuus.

Kestävää kehitystä tukevat toimintatavat vaihtelevat hieman eri kunnissa sijaitsevien päiväkotien välillä, sillä esimerkiksi kierrätys on eri kunnissa järjestetty eri tavoin. Koulutamme henkilökuntaamme sekä tarjoamme tietoa ja välineitä, joiden avulla vastuulliset toimintatavat juurtuvat varhaiskasvatustyötä tekevien pilkeläisten arkeen. Kolme esimerkkiä arjen ekoteoista päiväkodissa yhdessä lasten kanssa, lue tästä lisää!

Sosiaalinen vastuumme: olemme hyvä työnantaja sekä vaalimme tasa-arvoa ja monimuotoisuutta

Osa vastuullisuuttamme on työntekijöiden ammatillisen kehittymisen ja työhyvinvoinnin tukeminen. Laadimme vuosittaisen työhyvinvointisuunnitelman, joka tukee henkilöstön työssä jaksamista. Seuraamme sitä, miten tyytyväisiä työntekijämme ovat. Viimeisimmässä henkilöstökyselyssä Pilke yrityksenä sai arvosanaksi 4,02/5. Voit lukea lisää Pilkkeestä työnantajana sivuillamme olevasta Pilke työnantajana -osiosta.

Toimimme työehtosopimusten mukaisesti. Koulutamme Pilkkeen esimiehiä, jotta he osaavat toimia oikeudenmukaisesti työssään ja jotta esimiestyön laatu olisi yhdenmukainen kaikille pilkeläisille hyvän päivän tekijöille.

Suomi kansainvälistyy ja tulee monikulttuurisemmaksi. Monimuotoisuus näkyy Pilkkeen työyhteisöissä, asiakasperheissä ja lapsiryhmissä. Pilkkeellä on kielipainotteisia päiväkoteja, ja erityisesti englanninkielisten päiväkotiemme yhteisöt ovat kansainvälisiä. Arvostamme monimuotoisuutta ja sitoudumme toiminnassamme tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

Taloudellinen vastuu

Pilkkeen tuottamaa palvelua rahoitetaan pääosin yhteisistä verovaroista. Meillä on vastuu siitä, että palveluja ostavat kunnat ja niitä käyttävät perheet ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Tiedämme, että kuntayhteistyökumppanimme arvostavat Pilke-päiväkodeissa eniten palvelun laatua, luotettavuutta, monipuolisuutta ja ystävällisyyttä.