This post is available in: In English

Uudet avattavat päiväkodit 2020

Masku

Avaamme elokuussa 2020 musiikkipainotteisen päiväkoti Rumpalin Maskuun

Musiikkipäiväkoti Rumpali aukeaa osoitteeseen Maskulantie 13, 21520 Masku.

Pilke päiväkodit Oy avaa musiikkipainotteisen päiväkodin Maskuun osoitteeseen Maskulantie 13, 21520 Masku. Päiväkoti Rumpali tarjoaa laadukasta ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta lämminhenkisessä päiväkodissa, jossa on päiväkotipaikkoja 72 lapselle.

Musiikkipainotteisen päiväkodin tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja sekä oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena on myös antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. Musiikkipainotteisuus toteutuu päiväkodin arjessa muun muassa laulamisena, soittamisena, musiikin kuunteluna, loruiluna, improvisointina, liikkumisena ja tanssimisena.

Lue lisää päiväkodista täältä.

Turku

Avaamme elokuussa 2020 kielirikasteisen päiväkodin Pernoon

Pilke Satakieli tarjoaa kielirikasteista varhaiskasvatusta englannin kielellä.

Pilke päiväkodit Oy avaa elokuussa 2020 päiväkodin Turkuun osoitteeseen Ruotsinsalmenkatu 6, 20240 Turku. Pilke päiväkoti Satakieli tarjoaa laadukasta ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta 0-5-vuotiaille lapsille.

Satakielessä järjestetään kielirikasteista varhaiskasvatusta englanniksi ja lapset pääsevät muun muassa harjoittelemaan tuttuja lauluja, loruja sekä käsitteitä yhdessä lauleskellen ja pohdiskellen englannin kielellä. Kielirikasteisessa toiminnassa lapsen on helppo tutustua uuteen kieleen vähitellen.

Lue lisää päiväkodista täältä.

Siilinjärvi

Avaamme elokuussa 2020 musiikkipainotteisen päiväkoti Nuotin uudisrakennukseen.

Ekologinen hirsipäiväkoti Nuotti on satsaus lasten ja työntekijöiden hyvinvointiin.

Pilke päiväkodit Oy avaa hirsipäiväkodin Taivallahdelle osoitteeseen Silkkiuikuntie 1, 71800 Siilinjärvi elokuussa 2020. Rakennustyöt aloitetaan syksyn 2019 aikana.

Musiikkipainotteisen päiväkodin tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja sekä oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena on myös antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. Musiikkipainotteisuus toteutuu päiväkodin arjessa muun muassa laulamisena, soittamisena, musiikin kuunteluna, loruiluna, improvisointina, liikkumisena ja tanssimisena.

Hirsipäiväkoti on vastaus voimakkaasti kasvavaan kysyntään saada lapsille sisäilmaltaan puhtaita päiväkotitiloja. Ekologisessa hirsipäiväkodissa lapset saavat nauttia raikkaasta sisäilmasta, hyvästä akustiikasta sekä massiivipuun tuomasta levollisesta ja rauhallisesta tunnelmasta.

Lue lisää päiväkodista täältä.

Saarijärvi

Avaamme elokuussa 2020 Saarijärvelle luontopainotteisen päiväkodin hirsirakennukseen.

Ekologisessa hirsipäiväkoti Solmussa lapset saavat nauttia raikkaasta sisäilmasta.

Pilke luontopäiväkoti Solmu aukeaa Saarijärvelle elokuussa 2020. Päiväkoti Solmu tarjoaa laadukasta ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta lämminhenkisessä hirsipäiväkodissa, jossa on 72 päiväkotipaikkaa 0–6 lapsille. Päiväkodissa järjestetään myös esiopetusta.

Hirsipäiväkoti on vastaus voimakkaasti kasvavaan kysyntään saada lapsille sisäilmaltaan puhtaita päiväkotitiloja. Ekologisessa hirsipäiväkodissa lapset saavat nauttia raikkaasta sisäilmasta, hyvästä akustiikasta sekä massiivipuun tuomasta levollisesta ja rauhallisesta tunnelmasta. Terveellinen ja aistiystävällinen ympäristö lisää niin lasten kuin kasvattajienkin hyvinvointia päivän aikana.

Luontopäiväkoti Solmussa ulkoillaan paljon säästä riippumatta. Toiminnassa korostuvat erilaisten luonnonilmiöiden tutkiminen ja ihmettely.  Leikki, yhdessä tekeminen ja lasten ajatusten kuuleminen ohjaavat toimintaa. Lapsen arjessa kokemat ja havainnoimat ilmiöt ovat oppimisen lähtökohtana. Kekseliäisyys, kierrätys ja luonnon omien antimien hyödyntäminen oppimisessa ja leikkivälineinä ovat tärkeä osa luontopäiväkodin arkea.

Lue lisää päiväkodista täältä.

Rovaniemi

Avaamme elokuussa 2020 tiedepainotteisen päiväkodin Rovaniemelle!

Lapset oppivat tiedepäiväkodissa leikin ja toiminnan kautta oivaltamaan, kokeilemaan ja saavat onnistumisen kokemuksia.

Pilke tiedepäiväkoti Kuukkeli aukeaa Rovaniemelle elokuussa 2020. Kuukkeli tarjoaa laadukasta ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta ja esiopetusta lämminhenkisessä päiväkodissa 0-6-vuotiaille lapsille.

Tiedepäiväkodissa keskitytään lasten ajatuksista ja kiinnostuksesta nousseiden ilmiöiden tutkimiseen ja ihmettelyyn yhdessä. Lasten iästä riippuen se voi olla vaikka veden olomuotojen tarkastelua, aurinkokunnan tutkimista, sateenkaaren ihmettelyä tai kolmiulotteisten kappaleiden rakentelua. Alle kolmevuotiaiden tiedekasvatus perustuu aistien käyttämiseen, havaitsemiseen, ihmettelyyn, kyselemiseen, tarinoihin ja satuihin.

Päiväkodin oppimisympäristöt on rakennettu siten, että ne houkuttelevat ja kannustavat tutkimiseen ja kokeiluun. Päiväkodissa on muun muassa erillinen tutkimusleikkitila, jossa pienet professorit voivat tehdä tutkimuksiaan pipeteillä, luupeilla, koeputkilla ja suurennuslaseilla. Päiväkodin piha, lähiympäristö ja erilaiset retkikohteet toimivat myös hyvinä tutkimuspaikkoina.

Tutustu päiväkotiin tästä!

Tutustu ekologiseen hirsipäiväkotiin!

Löydä lähin päiväkotisi