Haluamme hakea lapselle paikkaa tiettyyn toivomaamme Pilkkeen päiväkotiin. Miksi sinne ei myönnetä palveluseteliä?

Jokainen kunta päättää itsenäisesti, tuottaako se varhaiskasvatuksen palveluita palvelusetelimallilla. Kunnat myös hyväksyvät ne yksityiset palveluiden tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen palveluseteliä voi käyttää.

Sellaisissa kunnissa, joissa palveluseteli on käytössä, voivat yksityiset päiväkodit valita, hakeutuvatko ne palvelusetelin palveluntarjoajiksi. Tällä hetkellä suurimpaan osaan Pilkkeen päiväkodeista käy palveluseteli.

Jos palveluseteli ei ole käytössä perheen toivomassa päiväkodissa, voi asiakasmaksuihin hakea Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Lisätietoa varhaiskasvatuksen tuista yms. voit kysyä suoraan päiväkodista tai oman kotikuntasi varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta / asiakaspalvelusta.