Pilke tiedottaa

Tiedote: Tiedepäiväkodit aukesivat 1.8.2016 Tampereelle ja Vantaalle

LEHDISTÖTIEDOTE 1.8.2016

Luonnontiedepainotteiset päiväkodit aukesivat Tampereelle ja Vantaalle

Tampereesta ja Vantaasta tuli tänään 1. elokuuta 2016 lasten tiedekasvatuksen edelläkävijöitä, kun Pilke päiväkodit avasi kaksi uutta päiväkotia Tampereen Mäyränmäkeen ja Vantaan Päiväkumpuun.

Vantaan Pilke tiedepäiväkoti Oivalluksessa on 75 hoitopaikkaa 0–6-vuotiaille lapsille neljässä ryhmässä ja tamperelaisessa Pilke tiedepäiväkoti Hokauksessa 87 hoitopaikkaa 0–6-vuotiaille lapsille viidessä ryhmässä.

Päiväkotien luonnontiedepainotteisuus on kirjattu päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelmaan ja se tulee näkymään monella eri tavalla päiväkotien arjessa.

Tiedepäiväkodit ovat uudisrakennuksia, joiden leikkitilat on suunniteltu siten, että ne houkuttelevat ja kannustavat tutkimiseen ja kokeiluun. Päiväkodeissa on myös erillinen tutkimusleikkitila, jossa pienet professorit voivat tehdä tutkimuksiaan muun muassa pipeteillä, luupeilla, koeputkilla ja suurennuslaseilla.

”Kasvattajina meidän tehtävä on hoksata lasten luontainen tarve tutkia ympäristöään aistien, kysellen ja kokeillen. Yhdessä voimme ihmetellä, tutkia ja lopuksi oivaltaa”, kertoo Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen.

Pilke päiväkodeille on tärkeää, että lapset oppivat tiedepäiväkodissa oivaltamaan, kokeilemaan ja saavat onnistumisen kokemuksia – leikkiä unohtamatta. Toiminnassa huomioidaan lapsen ikä, kiinnostuksen kohteet ja turvalliset toimintatavat. Keskiössä on ihmettely ja tutkiminen yhdessä lapsen kanssa.

Helsingin yliopiston tohtorikoulutettava Jenni Vartiainen on ollut mukana ideoimassa Pilke päiväkotien tiedepäiväkotikonseptia. Hän valmistelee parhaillaan väitöskirjaa 3–6-vuotiaiden lasten luonnontieteiden opetuksesta.

”On tutkittu, että varhaisessa vaiheessa aloitettu tutkimisen taitojen harjoittelu tukee kiinnostusta ja motivaatioita luonnontieteitä kohtaan myöhemmin koulunkäynnissä”, kertoo Vartiainen.

Lisätietoja:

Minna Martikainen
Toimitusjohtaja
Pilke päiväkodit Oy
p. 044 5212 159
minna.martikainen@pilkepaivakodit.fi

Pilke päiväkodit Oy:llä on yhteensä 51 päiväkotia Uudellamaalla, Lahdessa, Turussa Kouvolassa, Porissa, Nokialla ja Tampereella. Lisäksi se järjestää perusopetuksen iltapäiväkerhotoimintaa 23 koululla. Pilkkeen toiminnassa on mukana n. 3300 lasta. Työntekijöitä on n. 630.