Pilke tiedottaa

Tiedote: Porin asuntomessualueelle aukeaa uusi tiedepainotteinen päiväkoti Välke

LEHDISTÖTIEDOTE 7.3.2018

Porin asuntomessualueelle aukeaa uusi tiedepainotteinen päiväkoti Välke

Vuoden 2018 Asuntomessut järjestetään Porissa 6.7.-5.8.2018. Alueelle rakentuu 28 pientaloa, 1 korjausrakentamiskohde, 1 rivitalo, palvelutalo sekä Pilke tiedepäiväkoti Välke.

Porin varhaiskasvatustarjonta monipuolistuu loppukesästä, kun Pilke päiväkodit Oy avaa Karjarantaan Koekadulle tiedepainotteisen päiväkoti Välkkeen elokuussa 2018.

Pilke tiedepäiväkoti Välkkeessä on 100 päivähoitopaikkaa 0–6-vuotialle lapsille ja päiväkodissa järjestetään myös esiopetusta ryhmäkoon täyttyessä.

”Tiedepäiväkoti Välke on rakennettu huomioiden uuden oppimisympäristön edellytykset. Yli 3- vuotiaat lapset ruokailevat porrastetusti salissa ja näin kaikki muut ryhmätilat saadaan monipuoliseen leikki- ja toimintakäyttöön. Välineistössä on erityisesti huomioitu myös tietotekniikka, tabletit ja interaktiivinen työpöytä leikki- ja opetuskäytössä. Pihalla on perinteisten keinujen lisäksi paljon kiipeilyyn ja tasapainoiluun innostavia välineitä.” kertoo Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen.

Tiedepainotteisessa päiväkodissa keskitytään lasten kiinnostuksesta nousseiden luonnon ilmiöiden tutkimiseen ja ihmettelyyn yhdessä lasten kanssa. Lasten iästä riippuen se voi olla vaikka veden olomuotojen tai avaruuden tutkimista, sateenkaaren ihmettelyä tai kolmiulotteisten kappaleiden rakentelua. Ilmiöiden tutkiminen on lapsille leikkiä, jossa opitaan ja koetaan onnistumisen elämyksiä.

Päiväkotiin rakennetaan myös leikkitilat siten, että ne houkuttelevat ja kannustavat tutkimiseen ja kokeiluun. Päiväkotiin tulee erillinen tutkimusleikkitila, jossa pienet professorit voivat tehdä tutkimuksiaan muun muassa pipeteillä, luupeilla, koeputkilla ja suurennuslaseilla.

Pilke tiedepäiväkoti Välke on yksityinen päiväkoti, johon haetaan palveluseteliä Porin kaupungilta. Päiväkodin päivähoitomaksu on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on 79 päiväkotia ympäri Suomen. Porissa Pilkkeellä on ennestään kaksi päiväkotia, Pilke musiikkipäiväkoti Rytmi Murtosenmutkassa sekä Pilke Kielipolku Tiilimäessä.

Varhaiskasvatustoiminnan lisäksi Pilke järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa 22 koululla ja muuta kerhotoimintaa. Porissa Pilkkeellä on tällä hetkellä yhdeksän

iltapäiväkerhoa. Pilkkeen toiminnassa on kaiken kaikkiaan mukana noin 4000 lasta. Työntekijöitä on noin 900. Yrityksen laatulupaus on – parasta pienelle!

 

Lisätietoja:

Minna Martikainen
T oimitusjohtaja
Pilke päiväkodit Oy
p. 044 5212 159
minna.martikainen@pilkepaivakodit.fi 

 

Pilke päiväkodeilla ja iltapäiväkerhoilla on yksi tavoite: tarjota lapselle hyvä päivä – joka päivä. Ja koska hyvään päivään ei ole yhtä kaavaa, tärkeintä on luoda turvallinen ja ilmapiiriltään kannustava ympäristö, jonne lapsen on kiva mennä ja jossa on hyvä olla. Loppu tuleekin sitten luonnostaan – kunhan on vain pilkettä silmässä.