Pilke tiedottaa

Tiedote: Pilke päiväkodeille Avainlippu-tunnus

LEHDISTÖTIEDOTE 21.6.2016

Pilke päiväkodeille on myönnetty Avainlippu merkkinä Suomessa työllistävästä palvelusta

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Pilke päiväkodeille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Pilke päiväkodit tarjoaa varhaiskasvatuspalveluita lapsille päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa.

 

Avainlipun ensisijaisena myöntämiskriteerinä on aina se, että tuotteen oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi lasketaan kotimaisuusaste, jonka on oltava vähintään 50 prosenttia omakustannusarvosta. Omakustannusarvossa otetaan huomioon palveluun liittyvät kustannukset, kuten henkilöstökustannukset, alihankinnat ja materiaalihankinnat. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

– Liitymme ilolla Avainlippu-yrityksiin. On hienoa olla suomalainen työnantaja ja osallistumme ylpeinä Suomen talouden nostamistalkoisiin palveluidemme kanssa, kommentoi Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen.

Avainlippu-merkki tunnetaan varsin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 86% prosenttia suomalaisista tuntee Avainlipun. Vastaajista suurin osa (57 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin erittäin paljon tai melko paljon.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia suomalaisuudesta, luotettavuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä palvelun kotimaisuudesta ja suomalaisesta omistuspohjasta omille sidosryhmilleen, Reetta Mentu kertoo.

 

Lisätietoja

Kai Seppälä, Talousjohtaja, Pilke päiväkodit Oy, 0500 504 300, kai.seppala@pilkepaivakodit.fi

Reetta Mentu, Markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, 050 561 5030, reetta.mentu@avainlippu.fi

 

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tuottava yritys, jolla on yhteensä 46 päiväkotia Uudellamaalla, Lahdessa, Kouvolassa ja Turun seudulla. Lisäksi Pilke järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa 23
koululla Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Lahdessa, Porissa ja Vantaalla. Pilkkeen toiminnassa on mukana noin 3300 lasta. Työntekijöitä on noin 630. www.pilkepaivakodit.fi

Suomalaisen Työn Liitto on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen työn arvostusta ja menestystä. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja verkkopalveluita, tutkii suomalaisen työn nykytilaa ja tulevaisuutta. Liitolla on 2750 yritys- ja yhteisöjäsentä. Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 3200 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi