Pilke tiedottaa

Tiedote: Pilke avaa elokuussa päiväkodin Tornioon

LEHDISTÖTIEDOTE 3.5.2018

Tornioon aukeaa elokuussa uusi musiikkipainotteinen päiväkoti Huvikumpu

Pilke päiväkotien toiminta laajenee syksyllä Lapin maakuntaan.

Tornion varhaiskasvatustarjonta monipuolistuu syksyllä, kun Pilke päiväkodit Oy avaa musiikkipainotteisen päiväkoti Huvikummun Kirjohaudantielle uudisrakennukseen.

Pilke musiikkipäiväkoti Huvikummussa on 75 päivähoitopaikkaa 0–5-vuotiaille lapsille. Musiikkipainotteisen päiväkodin tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja sekä oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena on myös antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. Musiikkipainotteisuus toteutuu päiväkodin arjessa muun muassa laulamisena, soittamisena, musiikin kuunteluna, loruiluna, improvisointina, liikkumisena ja tanssimisena.

”Olemme iloisia saadessamme avata Tornioon Pilke musiikkipäiväkodin ja tarjota torniolaisille perheille Pilkkeen varhaiskasvatuksen osaamista yhteistyössä paikallisen varhaiskasvatuksen kanssa.” kertoo Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen.

Pilke musiikkipäiväkoti Huvikumpu on yksityinen päiväkoti, joihin haetaan palveluseteliä Tornion kaupungilta. Päiväkodin päivähoitomaksu on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on 79 päiväkotia ympäri Suomen. Varhaiskasvatustoiminnan lisäksi Pilke järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa 22 koululla ja muuta kerhotoimintaa. Pilke päiväkodeissa leikkii ja kasvaa noin 5000 lasta ja yritys työllistää noin 950 varhaiskasvatuksen ammattilaista.

 

 

Lisätietoja:

Minna Martikainen
Toimitusjohtaja
Pilke päiväkodit Oy
p. 044 5212 159
minna.martikainen@pilkepaivakodit.fi