Pilke tiedottaa

Tiedote: PARO-hyljerobotti helsinkiläiseen Pilke päiväkoti Taikapirttiin

LEHDISTÖTIEDOTE 7.3.2018

PARO-hyljerobotti helsinkiläiseen Pilke päiväkoti Taikapirttiin

Robottihylje on nyt ensimmäistä kertaa käytössä varhaiskasvatuksessa, jossa robottiteknologian käyttö on vielä uutta.

Helsinkiläisessä Pilke päiväkoti Taikapirtissä on maaliskuun ajan testikäytössä PARO-hyljerobotti, jota on aiemmin käytetty muistisairaiden ja vanhusten hoidossa erityyppisissä hoitokodeissa ja –laitoksissa.

PARO on japanilaisten suunnittelema hyljerobotti, jonka tehtävänä on herätellä ihmistä vuorovaikutukseen ja kontaktin ottamiseen. Hyljerobotti sisältää useita tietokoneita, joiden avulla se reagoi kosketukseen, ääneen ja valoon. Se esimerkiksi oppii reagoimaan nimeensä. PAROn tiedetään tuottavan positiivisia tunnekokemuksia muun muassa iloa, mielihyvää ja rentoutuneisuutta.

 Päiväkoti Taikapirtin varhaiskasvattajat yhdessä PARO-robotin kanssa.

Suomessa robottiteknologian käyttö on uutta varhaiskasvatuksessa. Testikäytön tavoitteena on saada tietoa robotiikan hyödyistä osana varhaiskasvatuksen toimintaa ja tutkia voisiko sitä ottaa oppimisympäristöjen osaksi tukemaan lasten oppimisen, tunnetaitojen sekä itsesäätelytaitojen kehitystä.

”Robotiikka on lasten tulevaisuutta ja nyt olisi oiva hetki tutkia, kuinka sitä voisi hyödyntää varhaiskasvatuksessa. Uskon, että PARO-robotti rikastuttaa lasten oppimisympäristöjä ja se on hyvä apuväline aikuisen ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa.” kertoo Pilke päiväkoti Taikapirtin johtaja Mirka Czéh.

Mirka Czéh tekee Metropolia ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnon opinnäytetyötä, jossa hän tutkii teknologian ja robotiikan mahdollisuuksia osana varhaiskasvatuksen kehittyvää toimintakulttuuria. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, soveltuuko PARO-hyljerobotti varhaiskasvatuksen yksilö- ja pienryhmätoimintaan alle kolmevuotiailla lapsilla ja miten sitä voitaisiin siinä hyödyntää.

Lisätietoja:

Pilke päiväkoti Taikapirtin johtaja
Pilke päiväkodit Oy
Mirka Czéh
p. 040 417 4542
mirka.czeh@pilkepaivakodit.fi
Pilke päiväkoti Taikapirtti

 

 

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on 79 päiväkotia ympäri Suomen. Varhaiskasvatustoiminnan lisäksi
Pilke järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa 22 koululla ja muuta kerhotoimintaa. Pilke päiväkodeissa leikkii ja kasvaa noin 4000 lasta ja yritys työllistää noin 900 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Pilkkeen laatulupaus on – parasta pienelle!