Pilke tiedottaa

Tiedote: Mikkelin uudet Pilke-päiväkodit aukesivat 6.8.2018

LEHDISTÖTIEDOTE 6.8.2018

Mikkeliin aukesi tänään kaksi uutta yksityistä Pilke-päiväkotia

Pilke päiväkodit Oy avasi maanantaina 6.8.2018 musiikkipainotteisen päiväkoti Sävelpolun Poikolanrinteeseen Tupalaan sekä tiedepainotteisen päiväkoti Siriuksen, joka aloitti toimintansa samoissa tiloissa päiväkoti Sävelpolun kanssa.

Sävelpolussa on 60 päivähoitopaikkaa 0–5-vuotiaille lapsille. Se on musiikkipainotteinen päiväkoti, jonka tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja sekä oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena on myös antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. Musiikkipainotteisuus toteutuu päiväkodin arjessa muun muassa laulamisena, soittamisena, musiikin kuunteluna, loruiluna, improvisointina, liikkumisena ja tanssimisena.

Pilke tiedepäiväkoti Siriusta rakennetaan parhaillaan Kirkonvarkauteen Väänäsenpolulle. Päiväkotirakennus valmistuu syksyn 2018 aikana. Siriuksessa on 75 päivähoitopaikkaa 0–5- vuotiaille lapsille.

Tiedepainotteisessa päiväkodissa keskitytään lasten kiinnostuksesta nousseiden luonnon ilmiöiden tutkimiseen ja ihmettelyyn yhdessä lasten kanssa. Lasten iästä riippuen se voi olla vaikka veden olomuotojen tai avaruuden tutkimista, sateenkaaren ihmettelyä tai kolmiulotteisten kappaleiden rakentelua. Ilmiöiden tutkiminen on lapsille leikkiä, jossa opitaan ja koetaan onnistumisen elämyksiä.

Päiväkotiin rakennetaan myös leikkitilat siten, että ne houkuttelevat ja kannustavat tutkimiseen ja kokeiluun. Päiväkotiin tulee erillinen tutkimusleikkitila, jossa pienet professorit voivat tehdä tutkimuksiaan muun muassa pipeteillä, luupeilla, koeputkilla ja suurennuslaseilla.

”Hyvä yhteistyö Mikkelin varhaiskasvatuksen kanssa mahdollisti meille samanaikaisesti kahden päiväkodin perustamisen Mikkeliin, mikä on loistava mahdollisuus. Myös asiakkaat ovat jo pidemmän aikaa kyselleet, koska he pääsevät Mikkelissä Pilke-päiväkotiin ja nyt se vihdoin toteutuu. On ollut mukava huomata, että mikkeliläiset lapsiperheet ovat kiinnostuneita niin musiikin kuin oivaltavan oppimisen pedagogiikasta.” kertoo Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen.

 

Mikkelin Pilke-päiväkodit ovat yksityisiä päiväkoteja, joihin haetaan palveluseteliä Mikkelin kaupungilta. Päiväkotien päivähoitomaksut ovat samoja kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, joka avaa elokuussa 2018 14 uutta Pilke-päiväkotia ympäri Suomen. Avauksien jälkeen yrityksellä on 94 päiväkotia 35 paikkakunnalla.

Varhaiskasvatustoiminnan lisäksi
 Pilke järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa 29 koululla ja muuta kerhotoimintaa. Pilke päiväkodeissa leikkii ja kasvaa noin 6200 lasta ja yritys työllistää noin 1000 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Pilkkeen laatulupaus on – parasta oppia pienelle!

 

Lisätietoja:

Minna Martikainen
T oimitusjohtaja
Pilke päiväkodit Oy
p. 044 5212 159
minna.martikainen@pilkepaivakodit.fi