Pilke tiedottaa

Tiedote: Mikkeliin aukeaa syksyllä kaksi uutta yksityistä Pilke päiväkotia

LEHDISTÖTIEDOTE 25.4.2018

Mikkeliin aukeaa syksyllä kaksi uutta yksityistä Pilke päiväkotia

Pilke päiväkodit Oy avaa syksyllä 2018 päiväkodit Tupalaan sekä Kirkonvarkauteen.

Mikkelin varhaiskasvatustarjonta monipuolistuu syksyllä, kun Pilke päiväkodit Oy avaa musiikkipainotteisen päiväkoti Sävelpolun Tupalaan ja tiedepainotteisen päiväkoti Siriuksen Kirkonvarkauteen.

Pilke musiikkipäiväkoti Sävelpolku rakennetaan Poikolanrinteeseen Tupalaan. Päiväkodissa on 60 päivähoitopaikkaa 0–5-vuotiaille lapsille.

Sävelpolku on musiikkipainotteinen päiväkoti, jonka tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja sekä oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena on myös antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. Musiikkipainotteisuus toteutuu päiväkodin arjessa muun muassa laulamisena, soittamisena, musiikin kuunteluna, loruiluna, improvisointina, liikkumisena ja tanssimisena.

Tupalan lisäksi Pilke avaa tiedepainotteisen päiväkoti Siriuksen Kirkonvarkauteen Väänäsenpolulle. Siriuksessa on 75 päivähoitopaikkaa 0–5-vuotiaille lapsille.

Tiedepainotteisessa päiväkodissa keskitytään lasten kiinnostuksesta nousseiden luonnon ilmiöiden tutkimiseen ja ihmettelyyn yhdessä lasten kanssa. Lasten iästä riippuen se voi olla vaikka veden olomuotojen tai avaruuden tutkimista, sateenkaaren ihmettelyä tai kolmiulotteisten kappaleiden rakentelua. Ilmiöiden tutkiminen on lapsille leikkiä, jossa opitaan ja koetaan onnistumisen elämyksiä.

Päiväkotiin rakennetaan myös leikkitilat siten, että ne houkuttelevat ja kannustavat tutkimiseen ja kokeiluun. Päiväkotiin tulee erillinen tutkimusleikkitila, jossa pienet professorit voivat tehdä tutkimuksiaan muun muassa pipeteillä, luupeilla, koeputkilla ja suurennuslaseilla.

”Hyvä yhteistyö Mikkelin varhaiskasvatuksen kanssa mahdollisti meille samanaikaisesti kahden päiväkodin perustamisen Mikkeliin, mikä on loistava mahdollisuus. Myös asiakkaat ovat jo pidemmän aikaa kyselleet, koska he pääsevät Mikkelissä Pilke päiväkotiin ja nyt se vihdoin toteutuu. On ollut mukava huomata, että mikkeliläiset lapsiperheet ovat kiinnostuneita niin musiikin kuin oivaltavan oppimisen pedagogiikasta.” kertoo Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen.


Mikkelin Pilke päiväkodit ovat yksityisiä päiväkoteja, joihin haetaan palveluseteliä Mikkelin kaupungilta. Päiväkotien päivähoitomaksut ovat samoja kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on 79 päiväkotia ympäri Suomen. Varhaiskasvatustoiminnan lisäksi Pilke järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa 22 koululla ja muuta kerhotoimintaa. Pilkkeen toiminnassa on kaiken kaikkiaan mukana noin 4500 lasta. Työntekijöitä on noin 950. Yrityksen laatulupaus on – parasta pienelle!

 

Lisätietoja:
Minna Martikainen
T oimitusjohtaja
Pilke päiväkodit Oy
p. 044 5212 159
minna.martikainen@pilkepaivakodit.fi

Pilke päiväkodeilla ja iltapäiväkerhoilla on yksi tavoite: tarjota lapselle hyvä päivä – joka päivä. Ja koska hyvään päivään ei ole yhtä kaavaa, tärkeintä on luoda turvallinen ja ilmapiiriltään kannustava ympäristö, jonne lapsen on kiva mennä ja jossa on hyvä olla. Loppu tuleekin sitten luonnostaan – kunhan on vain pilkettä silmässä.