Pilke Daycare centers
Soukka

,

Pilke språkbadsdaghemmet Kissankulma

Pilke språkbadsdaghem Kissankulma är ett svenskspråkigt språkbadsdaghem som ligger i Sökö i Esbo. I Kissankulma lär sig barnen språk genom vardagliga aktiviteter men även genom sånger, spel, rim och sagor. Utöver detta anordnar daghemmet tennisklubb en gång i veckan för barn över 3 år.

Föreståndare Johanna Haaga
tel. 040 455 8288
johanna.haaga@pilkepaivakodit.fi

Yläkartanontie 24
02360 Espoo

pk_samplekuva

Apply for a place
at a daycare center!

Apply now!