Pilke Daycare centers
Esbo

päiväkoti espoo leppävaara

,

Pilke Aftonstjärnan

Afton stjärnan är det svenska shopping-och dagis centret i Leppävaara i Esbo. Afton stjärnan är en liten, hemformad, 23-sitsig Plant skola med nästan 20 års tradition i den svenska småbarnsfostran i Esbo.

Föreståndare

Camilla Hilden-Pinola
camilla.hilden-pinola@pilkepaivakodit.fi
tfl. 040-660 7248

Konstapelsgatan 3
02650 Esbo

pk_samplekuva

Apply for a place
at a daycare center!

Apply now!