This post is available in: Suomi In English

Pilke språkbadsdaghemmet Merituuli

Glatt och hemtrevligt, svenskspråkigt daghem!

Grupper

Tfn. 0400 461 214

Priser

Efter stödet för privat vård är kundens kostnad 315 €/mån.

Oppettider

Må–Fr kl. 7.30–17 (enligt behov)

Ansökan

Om du vill få en plats för ditt barn på Merituuli, fyll i Pilke-daghemmens dagvårdsansökan!

Merituuli är et språkbadsdaghemmet i Olari

Vi är ett litet och hemtrevligt, privat daghem med språkbad i svenska i närheten av invånarparken i Olars. Hos oss lär sig barnen svenska i en trygg miljö genom lek, sång, ramsor och vardagssysslor. Våra utrymmen är hemtrevliga och vårt mål är att skapa en miljö där varje barn har något meningsfullt att göra.

Det viktigaste för oss är en positiv atomsfär och glada barn som trivs på vårt daghem. I en liten grupp är det möjligt att se och höra varje barn. En annan central aspekt är samarbete och ömsesidigt förtroende med föräldrarna. Vårt mångsidiga veckoprogram innehåller bland annat musik, motion, skapande verksamhet (pyssel/bakning), smågruppsverksamhet samt fri lek. Vi har dagligen uteaktiviteter där vi på olika sätt använder lekparkerna, naturen och idrottsplanen som finns i vår närmiljö.

Läs mer om fördelarna med flerspråkighet i managers blogginlägg. 

Fokus

Svenska

Plats

”Som mamma kunde jag inte vara lyckligare och nöjdare med Merituuli dagis som dagvårdsplats. Min son, 3 år, går gärna till dagis varje morgon, tycker om det mycket och utvecklas enormt. Pedagogerna är supertrevliga, alla mammors dröm. Och det är inte alls en nackdel att det svenska språket redan är en stor del i vardagen. Jag är förvånad över de enorma framstegen som har ägt rum både språkligt, men också i vardagliga sysslor på så kort tid … tack vare de underbara och professionella pedagogerna❤️ ”

Kontaktuppgifter

Johanna Haukka Haaga

Föreståndare

Johanna Haaga

Tel. 040 455 8288
johanna.haaga@pilkepaivakodit.fi

Meteorinkatu 6 A
02210 ESPOO

Ansöker om dagvårdsplatserna

Merituuli_espoo
Fyll i Pilke-daghemmens dagvårdsansökan!

Frågor och svar

I allmänhet är daghemmen öppna under sommarlovet. Be daghemschefen om mer exakta öppethållningstider under sommarlovet.

Man behöver inte sova men alla får en liten vilostund under dagen.

Ett gemensamt möte avtalas innan småbarnspedagogiken startar. De dagliga träffarna i samband med att barnet lämnas och hämtas är en viktig del av kontakten. Vi upprätthåller kontakten på telefon, med SMS och med e-post. Varje daghem har även informationstavlor som det är värt att hålla ett öga på. Daghemmen arrangerar föräldrakvällar och andra evenemang regelbundet och diskussioner om småbarnspedagogiken arrangeras varje år. Systemet för verksamhetsstyrning, Daisy, fungerar också som en informationskanal mellan hemmet och daghemmet och vi använder det till att bl.a. boka vårdtider och till att berätta om daghemmets verksamhet. Många daghem har även en föräldrakommitté.

Språkbad startas i regel då barnet är 3–5 år. Språkbadet är avsett för barn som har något annat modersmål än språkbadsspråket. Med beaktande av barnets språkliga färdigheter tar barnet till sig språket genom lek, sång, barnramsor, temaarbeten och vardagssysslor. Genom språkbadet får barnet förmåga att studera andra språk. Barnet får använda sitt modersmål men uppmuntras att använda språkbarnsspråket. Det finns inget krav på att barnets föräldrar ska ha färdigheter i språkbarnsspråket. Deras uppgift är att främja utvecklingen av barnets modersmål.

Tidigare kallades den språkberikade småbarnspedagogiken för språkdusch. Inom den språkberikade småbarnspedagogiken får barnen lära sig ett språk genom vardagliga sysslor och dessutom särskilt genom sång, lek, barnramsor och vardagliga fraser. Målet med den språkberikade småbarnspedagogiken är att stödja språkinlärningen, motivera barnen och göra språkvalen mer mångsidiga.

I de tvåspråkiga daghemmen används det främmande språket så mycket som möjligt. Målet med den tvåspråkiga småbarnspedagogiken är att utnyttja den känsliga perioden under barnets tidiga språkinlärning genom att erbjuda barnet en mer mångsidig språkpedagogik än vanligt. Barnen får möjlighet att ta till sig olika språk och att använda dem funktionellt och lekfullt. Samtidigt skapas en grund för språkinlärning som varar hela livet. Målet är att verksamheten i en mångspråkig omgivning ska väcka barnets språkliga nyfikenhet och experimentlusta. Genom den här sortens organiserade småbarnspedagogik möts även många olika kulturer på ett naturligt sätt.

Exempeldag

Daghemmets vardag byggs alltid upp enligt enhetens storlek och mål, så det här schemat är bara en allmän översikt av dagen. Det gällande schemat finns framme på gruppens anslagstavla.

7:00 Daghemmet öppnar sina dörrar. Välkommen! Vi börjar dagen med kramar och småprat om ditt och datt. Därefter börjar leken småningom.
8:00-8:30 Morgonmål
8:30 Förskoleundervisningen börjar
9:00-10:00 Inom- och utomhusaktiviteter i små grupper
10:00–11:00 Inom- och utomhusaktiviteter i små grupper
11:15 Lunchen

Efter lunch är det dags att sova middag. En del av barnen sover och de andra vilar eller är ute. Efter vilan är det tid för tyst lek och pyssel fram till mellanmålet.

12:30 Förskoleundervisningen slutar
14:00 Mellanmål
14:30 Lekar, aktiviteter i små grupper och utomhusvistelse
15:30 Småningom går vi ut
17:00 Daghemmet stänger dörrarna och vi säger hej då tills i morgon