Pilke språkbadsdaghemmet Kissankulma

Glatt och hemtrevligt, svenskspråkigt daghem!

Pilke språkbadsdaghemmet Kissankulma

Glatt och hemtrevligt, svenskspråkigt daghem!

Öppettider

Må–Fr kl. 7.30–17 (enligt behov)

Grupper

  • Lejon (över 3 år) tel. 050 9108 430

Priser

Vårt daghem använder Esbo stads servicesedel från och med 1.8.2021. Läs mer här!

Från och med 1.8.2021 är klientavgiften som högst 318 €/månad med Esbos servicesedel. Servicesedelns värde och den avtalade vårdtiden påverkar avgiften.

Daghemmet deltar i Esbo stads experiment med 20 kostnadsfria timmars småbarnspedagogik i veckan för 5-åriga barn. Be om mer information av daghemschefen.

Pilke Kissankulma är ett svenskspråkigt språkbadsdaghem i Sökö i Esbo

Våra ljusa och trivsamma utrymmen är en bra miljö för högklassig och mångsidig småbarnspedagogik med smågruppsverksamhet.

Kissankulma passar för barn i åldern 1,5–5 år som har ett etablerat modersmål. Vi arbetar enligt språkbadsprincipen. Vid språkbad lär sig barnet språket i vardagliga sysslor men också genom sånger, lekar, sagor, rim och ramsor. Vi vill ge barnen och familjerna en trygg och tolerant uppväxtmiljö, där varje barn får växa och utvecklas, och uppleva lycka och uppleva att de lyckas.

Pilke språkbadsdaghemmet Kissankulma - Fokus

Pilke språkbadsdaghemmet Kissankulma - Plats

Yläkartanontie 24, 02360 ESPOO

Kontakt

Kontaktuppgifter

Föreståndare

Johanna Haaga
tel. 040 455 8288
johanna.haaga@pilkepaivakodit.fi

Yläkartanontie 24
02360 ESPOO

This post is available in: Suomi In English