This post is available in: Suomi In English

Pilke språkbadsdaghemmet Kissankulma

Glatt och hemtrevligt, svenskspråkigt daghem!

Grupper

Lejon (över 3 år) 
tel. 050 9108 430

Priser

Efter stödet för privat vård är kundens kostnad 315 €/mån.

Öppettider

Må–Fr kl. 7.30–17 (enligt behov)

Ansökan

Om du vill få en plats för ditt barn på Kissankulma, fyll i Pilke-daghemmens dagvårdsansökan!

Pilke Kissankulma är ett svenskspråkigt språkbadsdaghem i Sökö i Esbo

Våra ljusa och trivsamma utrymmen är en bra miljö för högklassig och mångsidig småbarnspedagogik med smågruppsverksamhet.

Kissankulma passar för barn i åldern 1,5–5 år som har ett etablerat modersmål. Vi arbetar enligt språkbadsprincipen. Vid språkbad lär sig barnet språket i vardagliga sysslor men också genom sånger, lekar, sagor, rim och ramsor. Vi vill ge barnen och familjerna en trygg och tolerant uppväxtmiljö, där varje barn får växa och utvecklas, och uppleva lycka och uppleva att de lyckas.

Fokus

Svenska

Plats

Kontaktuppgifter

Johanna Haukka Haaga

Föreståndare

Johanna Haaga
tel. 040 455 8288
johanna.haaga@pilkepaivakodit.fi

Yläkartanontie 24
02360 ESPOO

Ansöker om dagvårdsplatserna

kissankulma
Om du vill få en plats för ditt barn på Kissankulma, fyll i Pilke-daghemmens dagvårdsansökan!

Frågor och svar

I allmänhet är daghemmen öppna under sommarlovet. Be daghemschefen om mer exakta öppethållningstider under sommarlovet.

Man behöver inte sova men alla får en liten vilostund under dagen.

Ett gemensamt möte avtalas innan småbarnspedagogiken startar. De dagliga träffarna i samband med att barnet lämnas och hämtas är en viktig del av kontakten. Vi upprätthåller kontakten på telefon, med SMS och med e-post. Varje daghem har även informationstavlor som det är värt att hålla ett öga på. Daghemmen arrangerar föräldrakvällar och andra evenemang regelbundet och diskussioner om småbarnspedagogiken arrangeras varje år. Systemet för verksamhetsstyrning, Daisy, fungerar också som en informationskanal mellan hemmet och daghemmet och vi använder det till att bl.a. boka vårdtider och till att berätta om daghemmets verksamhet. Många daghem har även en föräldrakommitté.

Språkbad startas i regel då barnet är 3–5 år. Språkbadet är avsett för barn som har något annat modersmål än språkbadsspråket. Med beaktande av barnets språkliga färdigheter tar barnet till sig språket genom lek, sång, barnramsor, temaarbeten och vardagssysslor. Genom språkbadet får barnet förmåga att studera andra språk. Barnet får använda sitt modersmål men uppmuntras att använda språkbarnsspråket. Det finns inget krav på att barnets föräldrar ska ha färdigheter i språkbarnsspråket. Deras uppgift är att främja utvecklingen av barnets modersmål.

Tidigare kallades den språkberikade småbarnspedagogiken för språkdusch. Inom den språkberikade småbarnspedagogiken får barnen lära sig ett språk genom vardagliga sysslor och dessutom särskilt genom sång, lek, barnramsor och vardagliga fraser. Målet med den språkberikade småbarnspedagogiken är att stödja språkinlärningen, motivera barnen och göra språkvalen mer mångsidiga.

I de tvåspråkiga daghemmen används det främmande språket så mycket som möjligt. Målet med den tvåspråkiga småbarnspedagogiken är att utnyttja den känsliga perioden under barnets tidiga språkinlärning genom att erbjuda barnet en mer mångsidig språkpedagogik än vanligt. Barnen får möjlighet att ta till sig olika språk och att använda dem funktionellt och lekfullt. Samtidigt skapas en grund för språkinlärning som varar hela livet. Målet är att verksamheten i en mångspråkig omgivning ska väcka barnets språkliga nyfikenhet och experimentlusta. Genom den här sortens organiserade småbarnspedagogik möts även många olika kulturer på ett naturligt sätt.

Exempeldag

Daghemmets vardag byggs alltid upp enligt enhetens storlek och mål, så det här schemat är bara en allmän översikt av dagen. Det gällande schemat finns framme på gruppens anslagstavla.

7:00 Daghemmet öppnar sina dörrar. Välkommen! Vi börjar dagen med kramar och småprat om ditt och datt. Därefter börjar leken småningom.
8:00-8:30 Morgonmål
8:30 Förskoleundervisningen börjar
9:00-10:00 Inom- och utomhusaktiviteter i små grupper
10:00–11:00 Inom- och utomhusaktiviteter i små grupper
11:15 Lunchen

Efter lunch är det dags att sova middag. En del av barnen sover och de andra vilar eller är ute. Efter vilan är det tid för tyst lek och pyssel fram till mellanmålet.

12:30 Förskoleundervisningen slutar
14:00 Mellanmål
14:30 Lekar, aktiviteter i små grupper och utomhusvistelse
15:30 Småningom går vi ut
17:00 Daghemmet stänger dörrarna och vi säger hej då tills i morgon