Pilke Aftonstjärnan

This post is available in: Suomi In English

Pilke Aftonstjärnan

Svenskt språk, lycklig vy!

Grupper

Tfn. 050 381 9893

Små björnar

Stora björnar

Priser

Daghemsavgiften är den samma som i kommunal dagvård.

Öppettider

Må–Fr kl. 7–21 (enligt behov)

Ansökan

Aftonstjärnan är ett köpavtalsdaghem. Man ansöker om dagvårdsplatserna från Esbo stad.

Pilke afton stjärnan är ett mysigt svenskt dagis i Esbo

Daghemmet Aftonstjärnan är ett svenskspråkigt köpavtalsdaghem i Alberga i Esbo och det övergick till Pilke päiväkodit i oktober 2017. Aftonstjärnan är ett litet, hemaktigt daghem med 24 platser och nästan 20 års traditioner inom den svenska småbarnspedagogiken i Esbo. Daghemmet erbjuder småbarnspedagogik för barn i åldern 1–5 år.

Daghemmets mål är att hjälpa barnen att utvecklas till självständiga, kunniga individer som kan ta ansvar för sina gärningar och sin miljö. Barnen skall få en djupare medvetenhet om sina färdigheter och de ska ges en möjlighet att utveckla dem individuellt.

Verksamheten på Aftonstjärnan sker i smågrupper, varvid varje barn kan vara sig självt och lära sig på sitt eget sätt. Smågrupperna indelas enligt ålder och kunskaper. På Aftonstjärnan har alla rätt till en trygg famn och närhet.

Fem personer med ansvar för pedagogiken sköter om barnen. Dessutom ser vår egen anläggningsskötare om att det är rent och vår egen kokerska serverar smaklig mat.

Kom och bekanta dig och upplev själv vår trivsamma atmosfär!

Fokus

Ett Svenskspråkigt daghem

Plats

Kontaktuppgifter

opettaja_pollo

Föreståndare

Camilla Hilden-Pinola
camilla.hilden-pinola@pilkepaivakodit.fi
tfl. 040-660 7248

Daghemmet tfl. 040 457 0131
aftonstjarnan@pilkepaivakodit.fi

Konstapelsgatan 3
02650 Esbo

Ansöker om dagvårdsplatserna

paivakodit_kaupungeittain
Man ansöker om dagvårdsplatserna från Esbo stad.

Frågor och svar

I allmänhet är daghemmen öppna under sommarlovet. Be daghemschefen om mer exakta öppethållningstider under sommarlovet.

Man behöver inte sova men alla får en liten vilostund under dagen.

Ett gemensamt möte avtalas innan småbarnspedagogiken startar. De dagliga träffarna i samband med att barnet lämnas och hämtas är en viktig del av kontakten. Vi upprätthåller kontakten på telefon, med SMS och med e-post. Varje daghem har även informationstavlor som det är värt att hålla ett öga på. Daghemmen arrangerar föräldrakvällar och andra evenemang regelbundet och diskussioner om småbarnspedagogiken arrangeras varje år. Systemet för verksamhetsstyrning, Daisy, fungerar också som en informationskanal mellan hemmet och daghemmet och vi använder det till att bl.a. boka vårdtider och till att berätta om daghemmets verksamhet. Många daghem har även en föräldrakommitté.

Språkbad startas i regel då barnet är 3–5 år. Språkbadet är avsett för barn som har något annat modersmål än språkbadsspråket. Med beaktande av barnets språkliga färdigheter tar barnet till sig språket genom lek, sång, barnramsor, temaarbeten och vardagssysslor. Genom språkbadet får barnet förmåga att studera andra språk. Barnet får använda sitt modersmål men uppmuntras att använda språkbarnsspråket. Det finns inget krav på att barnets föräldrar ska ha färdigheter i språkbarnsspråket. Deras uppgift är att främja utvecklingen av barnets modersmål.

Tidigare kallades den språkberikade småbarnspedagogiken för språkdusch. Inom den språkberikade småbarnspedagogiken får barnen lära sig ett språk genom vardagliga sysslor och dessutom särskilt genom sång, lek, barnramsor och vardagliga fraser. Målet med den språkberikade småbarnspedagogiken är att stödja språkinlärningen, motivera barnen och göra språkvalen mer mångsidiga.

I de tvåspråkiga daghemmen används det främmande språket så mycket som möjligt. Målet med den tvåspråkiga småbarnspedagogiken är att utnyttja den känsliga perioden under barnets tidiga språkinlärning genom att erbjuda barnet en mer mångsidig språkpedagogik än vanligt. Barnen får möjlighet att ta till sig olika språk och att använda dem funktionellt och lekfullt. Samtidigt skapas en grund för språkinlärning som varar hela livet. Målet är att verksamheten i en mångspråkig omgivning ska väcka barnets språkliga nyfikenhet och experimentlusta. Genom den här sortens organiserade småbarnspedagogik möts även många olika kulturer på ett naturligt sätt.

Exempeldag

Daghemmets vardag byggs alltid upp enligt enhetens storlek och mål, så det här schemat är bara en allmän översikt av dagen. Det gällande schemat finns framme på gruppens anslagstavla.

7:00 Daghemmet öppnar sina dörrar. Välkommen! Vi börjar dagen med kramar och småprat om ditt och datt. Därefter börjar leken småningom.
8:00-8:30 Morgonmål
8:30 Förskoleundervisningen börjar
9:00-10:00 Inom- och utomhusaktiviteter i små grupper
10:00–11:00 Inom- och utomhusaktiviteter i små grupper
11:15 Lunchen

Efter lunch är det dags att sova middag. En del av barnen sover och de andra vilar eller är ute. Efter vilan är det tid för tyst lek och pyssel fram till mellanmålet.

12:30 Förskoleundervisningen slutar
14:00 Mellanmål
14:30 Lekar, aktiviteter i små grupper och utomhusvistelse
15:30 Småningom går vi ut
17:00 Daghemmet stänger dörrarna och vi säger hej då tills i morgon