Pilke Äppelbo

Äppelbo är ett litet, hemtrevligt och svenskspråkigt daghem.

Pilke Äppelbo

Äppelbo är ett litet, hemtrevligt och svenskspråkigt daghem.

Öppettider

Må–Fr kl. 7–17 (enligt behov)

Grupper

  • Gräshoppan (över 3 år) tel. 040 456 6945
  • Humlan (under 3 år) tel. 040 073 4042

Priser

Daghemsavgiften 315 € månar
Äppelbo daghem kan tyvärr inte erbjuda familjerna
möjlighet till 20h/vecka från 1.1.2021.

Ansökan

Ansök om servicesedel och dagvårdsplats via Åbo stads hemsida. För mera information kontakta föreståndaren.

Äppelbo är ett varmt och hemtrevligt daghem med 33 platser. Daghemmet har stora och ljusa utrymmen. Gården är skyddad och solig och vänd mot en lugn trähusbebyggelse vid Dikesbrinken. Bussförbindelserna är goda, därmed är både naturen i Hirvensalo och centrum nära.

På Äppelbo jobbar vi för en trygg, öppen och positiv gemenskap. En uppmuntrande och tillmötesgående atmosfär stödjer barnens självkänsla och genom att möta barnen på ett respektfullt sätt, lär vi dem också att respektera varandra.

Naturen och utevistelse är viktig för oss och vi har Mulleverksamhet med utbildade Mulle-ledare. Vi samarbetar med tiedekoulu.fi, vilket innebär att barnen erbjuds vetenskapsskola.

Utifrån barnens intressen och behov startar vi olika projekt, som vi jobbar vidare på tillsammans med barnen. Utöver de planerade pedagogiska aktiviteterna, tar vi tillvara på vardagliga pedagogiska möjligheter under hela dagen.

På Äppelbo lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

Pilke Äppelbo - Fokus

Pilke Äppelbo - Plats

Stålarmsgatan 36, 20810 Åbo

Kontakt

Kontaktuppgifter

Manager

Annette Palanen

tel. 040 455 9712
annette.palanen@pilkepaivakodit.fi

appelbo@pilkepaivakodit.fi

Stålarmsgatan 36
20810 Åbo

Ansöker om dagvårdsplatserna

Fyll i Pilke-daghemmens dagvårdsansökan.

Ansöker dagvårdsplatserna från Åbo stad.

Fyll i Pilke-daghemmens dagvårdsansökan

This post is available in: Suomi In English