Pilke Äppelbo

Äppelbo är ett litet, hemtrevligt och svenskspråkigt daghem.

Pilke Äppelbo

Äppelbo är ett litet, hemtrevligt och svenskspråkigt daghem.

Öppettider

Må–Fr kl. 7–17 (enligt behov)

Grupper

  • Gräshoppan (över 3 år) tel. 040 456 6945
  • Humlan (under 3 år) tel. 040 073 4042

Priser

Daghemsavgiften 321 € månar
Äppelbo daghem kan tyvärr inte erbjuda familjerna
möjlighet till 20h/vecka från 1.1.2021.

Ansökan

Ansök om servicesedel och dagvårdsplats via Åbo stads hemsida. För mera information kontakta föreståndaren.

Pilke dagvårdsansökan

Daisy Family

Vår kommunikations- och informationskanal mellan hemmet och daghemmet är Daisy. Via Daisy informerar vi bl.a. om vad som händer på daghemmet. Familjerna lämnar via Daisy bl.a. vårdtidsreserveringar och frånvaroanmälningar. Logga här in på Pilkes Daisy Family!

Äppelbo är ett varmt och hemtrevligt daghem med 33 platser. Daghemmet har stora och ljusa utrymmen. Gården är skyddad och solig och vänd mot en lugn trähusbebyggelse vid Dikesbrinken. Bussförbindelserna är goda, därmed är både naturen i Hirvensalo och centrum nära.

På Äppelbo jobbar vi för en trygg, öppen och positiv gemenskap. En uppmuntrande och tillmötesgående atmosfär stödjer barnens självkänsla och genom att möta barnen på ett respektfullt sätt, lär vi dem också att respektera varandra.

Naturen och utevistelse är viktig för oss och vi har Mulleverksamhet med utbildade Mulle-ledare. Vi samarbetar med tiedekoulu.fi, vilket innebär att barnen erbjuds vetenskapsskola.

Utifrån barnens intressen och behov startar vi olika projekt, som vi jobbar vidare på tillsammans med barnen. Utöver de planerade pedagogiska aktiviteterna, tar vi tillvara på vardagliga pedagogiska möjligheter under hela dagen.

På Äppelbo lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

Pilke Äppelbo - Fokus

Pilke Äppelbo - Plats

Stålarmsgatan 36, 20810 Åbo

Ta kontakt och kom till besök!

Pilke Äppelbo - Våra klientfamiljers erfarenheter

We want to create a good day for the children, every day. In addition to daily meetings and discussions, we investigate the experiences of our customer families annually in an anonymous online survey. We also ask feedback from children.

”Inventiveness, finding new ways of doing things, resolution of issues, looking for the best for the customer are matters of the heart for Pilke and myself”
- Chief Account Manager

Vårt daghems klientfamiljer betygsätter oss

4,5

Pilke-daghemmens klienttillfredsställelseenkät 2022:
"Jag är nöjd med den småbarnspedagogik som mitt barn får” (skalan 1–5, där 5 är bäst).

Kontaktuppgifter

Jag svarar gärna på alla angelägenheter och frågor som gäller vårt daghem: introduktionsbesök, lediga platser, daghemsansökningar, klientavtal och ändringar i dem, faktureringsfrågor, klientfeedback osv.

Manager

Annette Palanen

tel. 040 455 9712
annette.palanen@pilkepaivakodit.fi

appelbo@pilkepaivakodit.fi

Stålarmsgatan 36
20810 Åbo

Ansöker om dagvårdsplatserna

Fyll i Pilke-daghemmens dagvårdsansökan.

Ansöker dagvårdsplatserna från Åbo stad.

Fyll i Pilke-daghemmens dagvårdsansökan

This post is available in: Suomi In English