This post is available in: Suomi English

Pilke Äppelbo

Äppelbo är ett litet, hemtrevligt och svenskspråkigt daghem.

Grupper

Gräshoppan (över 3 år)
tel. 040 456 6945

Humlan (under 3 år)
tel. 040 073 4042

Priser

Daghemsavgiften 315 € månar

Öppettider

Må–Fr kl. 7–17 (enligt behov)

Ansökan

Ansök om servicesedel och dagvårdsplats via Åbo stads hemsida. För mera information kontakta föreståndaren.

Äppelbo är ett varmt och hemtrevligt daghem med 33 platser. Daghemmet har stora och ljusa utrymmen. Gården är skyddad och solig och vänd mot en lugn trähusbebyggelse vid Dikesbrinken. Bussförbindelserna är goda, därmed är både naturen i Hirvensalo och centrum nära.

På Äppelbo jobbar vi för en trygg, öppen och positiv gemenskap. En uppmuntrande och tillmötesgående atmosfär stödjer barnens självkänsla och genom att möta barnen på ett respektfullt sätt, lär vi dem också att respektera varandra.

Naturen och utevistelse är viktig för oss och vi har Mulleverksamhet med utbildade Mulle-ledare. Vi samarbetar med tiedekoulu.fi, vilket innebär att barnen erbjuds vetenskapsskola.

Utifrån barnens intressen och behov startar vi olika projekt, som vi jobbar vidare på tillsammans med barnen. Utöver de planerade pedagogiska aktiviteterna, tar vi tillvara på vardagliga pedagogiska möjligheter under hela dagen.

På Äppelbo lägger vi grunden för ett livslångt lärande.

Fokus

Ett Svenskspråkigt daghem

Plats

Kontaktuppgifter

Anette Palanen

Manager

Annette Palanen

tel. 040 455 7481
annette.palanen@pilkepaivakodit.fi

appelbo@pilkepaivakodit.fi

Stålarmsgatan 36
20810 Åbo

Ansök om dagvårdsplats

Äppelbo
Fyll i Pilke-daghemmens dagvårdsansökan.

Ansöker dagvårdsplatserna från Åbo stad

Frågor och svar

I allmänhet är daghemmen öppna under sommarlovet. Be daghemschefen om mer exakta öppethållningstider under sommarlovet.

Man behöver inte sova men alla får en liten vilostund under dagen.

Ett gemensamt möte avtalas innan småbarnspedagogiken startar. De dagliga träffarna i samband med att barnet lämnas och hämtas är en viktig del av kontakten. Vi upprätthåller kontakten på telefon, med SMS och med e-post. Varje daghem har även informationstavlor som det är värt att hålla ett öga på. Daghemmen arrangerar föräldrakvällar och andra evenemang regelbundet och diskussioner om småbarnspedagogiken arrangeras varje år. Systemet för verksamhetsstyrning, Daisy, fungerar också som en informationskanal mellan hemmet och daghemmet och vi använder det till att bl.a. boka vårdtider och till att berätta om daghemmets verksamhet. Många daghem har även en föräldrakommitté.

Språkbad startas i regel då barnet är 3–5 år. Språkbadet är avsett för barn som har något annat modersmål än språkbadsspråket. Med beaktande av barnets språkliga färdigheter tar barnet till sig språket genom lek, sång, barnramsor, temaarbeten och vardagssysslor. Genom språkbadet får barnet förmåga att studera andra språk. Barnet får använda sitt modersmål men uppmuntras att använda språkbarnsspråket. Det finns inget krav på att barnets föräldrar ska ha färdigheter i språkbarnsspråket. Deras uppgift är att främja utvecklingen av barnets modersmål.

Tidigare kallades den språkberikade småbarnspedagogiken för språkdusch. Inom den språkberikade småbarnspedagogiken får barnen lära sig ett språk genom vardagliga sysslor och dessutom särskilt genom sång, lek, barnramsor och vardagliga fraser. Målet med den språkberikade småbarnspedagogiken är att stödja språkinlärningen, motivera barnen och göra språkvalen mer mångsidiga.

I de tvåspråkiga daghemmen används det främmande språket så mycket som möjligt. Målet med den tvåspråkiga småbarnspedagogiken är att utnyttja den känsliga perioden under barnets tidiga språkinlärning genom att erbjuda barnet en mer mångsidig språkpedagogik än vanligt. Barnen får möjlighet att ta till sig olika språk och att använda dem funktionellt och lekfullt. Samtidigt skapas en grund för språkinlärning som varar hela livet. Målet är att verksamheten i en mångspråkig omgivning ska väcka barnets språkliga nyfikenhet och experimentlusta. Genom den här sortens organiserade småbarnspedagogik möts även många olika kulturer på ett naturligt sätt.

Exempeldag

Daghemmets vardag byggs alltid upp enligt enhetens storlek och mål, så det här schemat är bara en allmän översikt av dagen. Det gällande schemat finns framme på gruppens anslagstavla.

7:00 Daghemmet öppnar sina dörrar. Välkommen! Vi börjar dagen med kramar och småprat om ditt och datt. Därefter börjar leken småningom.
8:00-8:30 Morgonmål
8:30 Förskoleundervisningen börjar
9:00-10:00 Inom- och utomhusaktiviteter i små grupper
10:00–11:00 Inom- och utomhusaktiviteter i små grupper
11:15 Lunchen

Efter lunch är det dags att sova middag. En del av barnen sover och de andra vilar eller är ute. Efter vilan är det tid för tyst lek och pyssel fram till mellanmålet.

12:30 Förskoleundervisningen slutar
14:00 Mellanmål
14:30 Lekar, aktiviteter i små grupper och utomhusvistelse
15:30 Småningom går vi ut
17:00 Daghemmet stänger dörrarna och vi säger hej då tills i morgon