PILKE PÄIVÄKODIT

Päiväkodit

Denna sidan finns även på: Suomi (Finska) English (Engelska)

Pilke dagis städer

Pilke päiväkodit är det första finländska företag som erbjuder förskolepedagogik och som totalt har  över 110 daghem överallt i Finland. Över 7000 barn deltar i vår verksamhet och vi som arbetar hos Pilke är redan ca 1100 till antalet.

Pilke päiväkodit producerar mångsidig småbarnspedagogik för barn mellan 1 och 6 år, samt klubbverksamhet i samband med detta. I vissa av daghemmen arrangerar vi även förskoleundervisning. Vår verksamhet är baserad på grunderna för den riksomfattande planen för småbarnspedagogik.

Vår verksamhet är byggd på ett äkta möte med barnet, på att utveckla barnets färdigheter och på att uppmärksamma barnets intressen. Beroende på daghem har barnet möjlighet att lära sig finska i språkbadsdaghem, eller engelska i daghem med betoning på engelskan, utveckla sitt kunnande i musik eller framställningskonst, förundras över naturliga och vetenskapliga fenomen och uppleva glädjen i motion under alla de vardagliga bestyren. Vår verksamhet kan sammanfattas i vårt löfte – det bästa för småttingarna.

Sök daghemsplats här redan i dag. 

Yhteistyössä

Pilke päiväkodit oy

Toimisto
Rajatorpantie 8 A
01600 Vantaa

Liity sähköpostilistallemme:

Olemme Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa!

© Copyright 2019 Pilke Päiväkodit