Pilke mediassa

Sosiaali- ja kuntatalouslehti: Yksityisen ja julkisen puolen onnellinen liitto päiväkotihankkeissa

Kunnilla häämöttää edessään investointien aikakausi. Vanhat betoniset päiväkodit ja muut aikansa eläneet kuntarakennukset alkavat tulla tiensä päähän. Luopuminen tekee kunnan taloudelle kipeää, ja päätöksentekoa varjostaa huoli tulevasta. Millainen huominen kunnalla on edessään syntyvyyden laskiessa ja muuttoliikkeen keskittyessä kasvukeskuksiin? Entä miten kuntaan syntyville lapsille pystytään takaamaan monipuolinen varhaiskasvatus myös tulevaisuudessa?

Yksityinen päiväkoti vastaa muuttuviin tarpeisiin

Monissa kunnissa yksityinen varhaiskasvatus on viime vuosina tuotu yhä kiinteämmin osaksi kunnan palvelutarjontaa. Ostamalla palvelun yksityiseltä toimijalta kunta välttyy mittavilta investoinneilta ja voi keskittää resurssinsa muiden palveluiden kehittämiseen. Pilke päiväkotien toimitusjohtajan Minna Martikaisen mukaan yhteistyöstä on kunnalle sekä taloudellista että sosiaalista hyötyä.

– Kunnan ei tarvitse investoida uudisrakentamiseen tai päiväkodin toiminnan pyörittämiseen. Jos lasten määrä kunnassa pienenee, ei kunnan myöskään tarvitse ryhtyä vähennystoimenpiteisiin, hän kertoo.

– Lisäksi yksityinen varhaiskasvatus tuo kuntaan erilaista palvelutuotantoa, esimerkiksi vaikka englannin kieltä, mikä on hyvä asia perheiden kannalta.

Pilke päiväkodeissa varhaiskasvatus voi painottua esimerkiksi musiikkiin, luontoon, kieliin tai liikuntaan. Uuden päiväkodin toiminta suunnitellaan kunnan varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä kunnan tarpeet ja toiveet huomioiden.

– Siilinjärven kuntaan valmistui elokuussa uusi Pilke-päiväkoti, Martikainen kertoo.

– Kävimme Siilinjärven varhaiskasvatusväen kanssa etukäteen läpi heidän ajatuksiaan päiväkodin toiminnan sisällöstä. Heillä oli toiveena musiikkipäiväkoti, ja sellainen siitä sitten tuli. Nämä ovat aina yhdessä päätettäviä asioita.

Terveellisiä tiloja nopealla aikataululla

Sisäilmaongelmien kanssa kamppaillaan monissa kunnissa. Kosteus- ja homevauriot eivät koputa ovelle kauniisti ja kohteliaasti. Ne tunkeutuvat tiloihin nopeasti ja ottavat voimakkaasti valtaansa koko rakennuksen. Tällöin kunta on vaikean paikan edessä. Uudet tilat tarvitaan nopealla aikataululla, mutta päätöksentekoon kuluu byrokratian vuoksi kolmesta viiteenkin vuotta. Tässä kohtaa yksityiset toimijat tulevat avuksi.

– Nopeus on meillä se valtti, kertoo Martikainen.

– Eräässä kunnassa syntyi juuri tilanne, jossa tilat tulivat tiensä päähän eikä kunnan investointiaikataulun puitteissa voitu rakentaa uutta päiväkotia nopeasti. Me pystyimme kuitenkin toteuttamaan projektin vielä samana vuonna.

Tasavertainen osa palveluverkkoa

Noin viidesosa varhaiskasvatuspalveluista tuotetaan Suomessa yksityisesti. Monissa kunnissa yksityiset palveluntarjoajat ovatkin tärkeä ja luonnollinen osa palveluverkkoa. Martikainen uskoo kuntien ja yksityisen varhaiskasvatuksen yhteistyön lisääntyvän entisestään tulevaisuudessa.

– Jos kunnan täytyy valita, rakentaako se esimerkiksi uuden päiväkodin vai kirjaston, niin päiväkoti on näistä se, minkä kunta pystyy nykyisellä palvelusetelimallilla tai yksityisen hoidon tuella tuottamaan asukkaille yksityisesti. Monissa Suomen kunnissa rakennuskanta on tosi vanhaa, ja investointitarpeita on paljon.

On tärkeää taata laadukas varhaiskasvatus myös tulevaisuudessa. Kun yksityiset ja kunnan palvelut toimivat rinnakkain, voi monipuolinen varhaiskasvatus kunnissa jatkua.

– Parasta kuntayhteistyö on silloin, kun yksityinen toimija otetaan oikeasti tasavertaiseksi osaksi palveluverkkoa. Mielestäni on hienoa, että kunnat antavat asukkailleen mahdollisuuden monipuolisiin palveluihin ja perheillä on mahdollisuus valita, Martikainen tiivistää.

 

Lue artikkeli myös Sosiaali- ja kuntatalouslehdestä.