Pilke tiedottaa

Pilkkeen päiväkodeille ympäristösertifikaatti

 

Pilkkeen päiväkodeille on myönnetty ympäristösertifikaatti, jonka mukaan toimintamme täyttää ISO 14001:2015-standardin vaatimukset. Ympäristösertifikaatti kattaa kaikki Pilkkeen päiväkodit ympäri Suomea.

– Haluamme omalta osaltamme olla rakentamassa sellaista maailmaa, missä lasten on hyvä oppia ja kasvaa. Pilkkeen päiväkotien ympäristötyö on osa arjen pedagogiikkaa ja pohjautuu valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, kertoo Pilkkeen varhaiskasvatusjohtaja Mirka Laaksonen.

Pilkkeellä on tehty työtä kestävän kehityksen eteen useita vuosia. Tavoittemme on tuoda kestävä kehitys olennaiseksi osaksi päiväkotien arkea, ja haluamme, että se näkyy luontevana osana toimintakulttuuriamme.

Ympäristökasvatus on tärkeä osa varhaiskasvatusta kaikissa Pilkkeen päiväkodeissa. Sen lisäksi Pilkkeen ympäristötyö konkretisoituu monin erilaisin tavoin toiminnassamme. Meillä on erilaisia luontopainotteisia päiväkoteja, joissa lapset oppivat myönteistä asennetta luontoon sekä ekologisesti kestävään elämäntapaan. Pyrimme huomioimaan ympäristön jo silloin, kun vasta rakennutamme uusia päiväkoteja. Hiilijalanjälkemme pienentäminen vähentämällä päiväkotien jätteen määrää ja ruokahävikkiä on konkreettinen arjen esimerkki kestävän kehityksen työstämme.

Pilkkeen ympäristötyön perusteet nousevat valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta. Sen mukaiset kestävän kehityksen osa-alueet ovat sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen ja ekologinen ulottuvuus.

Pilkkeen ympäristösertifiointia ylläpidetään jatkossa osana laatutyötämme. Ympäristösertifikaatti, kuten myös Pilkkeen laatusertifikaatti, myönnetään vuodeksi kerrallaan. Sertifikaattien voimassaolon vahvistaa ulkopuolinen auditoija.

Voit lukea lisää Pilkkeen laadusta ja kestävästä kehityksestä täältä.

Lisätietoja:
Mirka Laaksonen, varhaiskasvatusjohtaja
puh. 040 594 0554
mirka.laaksonen@pilkepaivakodit.fi