Pilke tiedottaa

Pilkkeen muutosneuvottelut päätökseen

Muutosneuvottelut päätettiin aloittaa marraskuussa 2022, koska Pilkkeen nykyinen organisaatiorakenne ja sen työnkuvat eivät parhaalla mahdollisella tavalla palvelleet Pilkkeen ydinliiketoimintaa eli varhaiskasvatustyötä. Neuvotteluiden tavoitteena oli organisaation uudistaminen ja yrityksen talouden tasapainottaminen.

Neuvottelujen tuloksena uudistimme päiväkodin johtajien toimenkuvan sekä palkkauksen. Myös hallinnon organisaatiota uudistettiin, jotta se tukisi parhaalla mahdollisella tavalla päiväkodeissa tehtävää työtä. Lisäksi järjestelimme päiväkodin huoltajien työjärjestelyt ja työajan määräytymisen niin, että ne ovat yhdenmukaiset kaikissa Pilkkeen päiväkodeissa.

Kaikille muutosneuvottelujen kohteena oleville tarjottiin korvaavaa työtä ja irtisanomisilta vältyttiin lähes kokonaan. Muutama nykyinen johtaja on ilmoittanut olevansa kiinnostunut mieluummin opettajan ja/tai varajohtajan tehtävästä. Näin ollen muutamaan yksikköömme voi siis jäädä avoimia päiväkodin johtajan paikkoja ja näihin olemme aloittaneet jo rekrytoinnit.

Pilkkeen toimitusjohtaja Mari Puoskari kiittää kaikkia neuvottelujen osapuolia:– Kiitos hyvästä neuvotteluyhteydestä. Keskustelujen ilmapiiri on ollut hyvä ja ratkaisukeskeinen, mikä on tukenut meitä tässä ajoittain vaikeassakin muutostyössä kohti yhteistä päämäärää. Minä ja koko Pilkkeen johto uskomme, että uudessa strategiassa linjatuilla keinoilla meidän polkumme vaikeasta tilanteesta eteenpäin kirkastuu. Jatkossa keskitymme muun muassa pedagogiikan kehittämiseen, kuntayhteistyön parantamiseen ja henkilöstön työhyvinvointiin, Puoskari sanoo.

Lisätietoja:

Kirsi Ristaniemi, viestintäjohtaja
p. 040 779 3776
kirsi.ristaniemi@pilkepaivakodit.fi