Pilke tiedottaa

Pilke tiedottaa: Lappeenrantaan aukeaa syksyllä kaksi uutta yksityistä Pilke-päiväkotia

Pilke päiväkodit Oy avaa syksyllä 2019 päiväkodit Uus-Lavolaan sekä Joutsenoon

 

Lappeenrannan varhaiskasvatustarjonta monipuolistuu syksyllä, kun Pilke päiväkodit Oy avaa musiikkipainotteisen päiväkoti Norpan Uus-Lavolaan ja luontopainotteisen päiväkoti Kuutin Joutsenoon.

 

Pilke musiikkipäiväkoti Norppa on rakenteilla Uus-Lavolaan Minkinkadulle. Päiväkodissa on 72 paikkaa 0–5-vuotiaille lapsille. Norppa on musiikkipainotteinen päiväkoti, jonka tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja sekä oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena on myös antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen.

 

Musiikkipainotteisuus toteutuu päiväkodin arjessa muun muassa laulamisena, soittamisena, musiikin kuunteluna, loruiluna, improvisointina, liikkumisena ja tanssimisena. Päiväkodin toimintaan kuuluvat luonnollisesti myös muut monipuoliset aktiviteetit kuten liikuntaa, luontoretkiä, teatteriesityksiä ja askartelu- ja maalaustuokioita lepohetkiä unohtamatta.

 

”Musiikki kuuluu yhtenä osana varhaiskasvatuksen arkeen, elämysten ja onnistumisen kokemusten kautta oppiminen on hauskaa ja innostavaa. Musiikki vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kaikkeen oppimiseen. Käyttämällä musiikkia arjen eri toiminnoissa luodaan lapsille iloinen ja itseilmaisuun kannustava ilmapiiri.” kertoo Pilke päiväkodit Oy:n aluejohtaja Merituuli Rein.

 

Päiväkoti Norpan lisäksi Pilke avaa luontopainotteisen päiväkoti Kuutin Joutsenoon Palstakujalle. Kuutissa on 72 paikkaa 0–5-vuotiaille lapsille. Luontopäiväkodissa lapsi oppii myönteistä asennetta luontoon sekä kestävään elämäntapaan. Päiväkodissa ulkoillaan paljon säästä riippumatta. Toiminnassa korostuvat erilaisten luonnonilmiöiden tutkiminen, ihmettely ja säännöllinen retkeily.

 

”Uskon, että luontopäiväkoti Norppa Joutsenossa on oiva lisäys monipuoliseen päiväkotiverkostoon Lappeenrannassa. Pihalla ja päiväkodin lähiympäristössä lapset tutkivat, pohtivat, tekevät ja kokevat itse. Elämysten ja erilaisten kokemusten kautta oppiminen on hauskaa ja innostavaa. Lähes kaiken mitä voi tehdä sisällä, voi tehdä myös ulkona. Yhdessä toimiminen, luovuus ja ekologiset arvot ovat tärkeitä. ” Rein kertoo.

 

Lappeenrannan Pilke-päiväkodit ovat yksityisiä päiväkoteja, joihin haetaan palveluseteliä Lappeenrannan kaupungilta. Päiväkotien asiakasmaksut ovat samoja kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

 

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on 114 päiväkotia ympäri Suomen. Pilkkeellä on ennestään Lappeenrannassa Tirikan päiväkoti, jonka Pilke osti Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lappeenrannan yhdistykseltä 1.1.2019. Pilke järjestää myös perusopetuksen iltapäivätoimintaa 29 koululla ja muuta kerhotoimintaa. Pilke päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa leikkii ja kasvaa yli 7000 lasta ja yritys työllistää noin 1100 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Pilke päiväkotien laatulupaus on – parasta oppia pienelle!

 

Lisätietoja:
Aluejohtaja
Merituuli Rein
Pilke päiväkodit Oy
Puh. 040 905 2661
merituuli.rein@pilkepaivakodit.fi
www.pilkepaivakodit.fi

 

Tutustu päiväkoti Kuuttiin täältä!

Tutustu päiväkoti Norppaan täältä!