Pilke tiedottaa

Pilke pahoittelee Tampereen poikkeustilanteita

Aamulehti kirjoittaa Pilke päiväkotien toiminnasta Tampereen alueella 16.11. ilmestyneessä artikkelissaan: Tampereen kaupunki syyttää suurta yksityistä päiväkotiketjua lainvastaisesta toiminnasta ja lasten turvallisuuden vaarantamisesta.

Kuten artikkelista kävi ilmi, suhtaudumme tilanteeseen hyvin vakavasti ja olemme jo pitkällä asioiden korjaamisessa. Olemme muun muassa onnistuneet täyttämään alueella avoinna olevia työpaikkoja. Tapaamme kaupungin edustajien kanssa säännöllisesti, jaamme tietoja ja teemme tiivistä yhteistyötä haasteiden ratkaisemiseksi.

Pilke toimii Tampereella viidessä päiväkodissa, joista yksi on ostopalvelupäiväkoti ja loput palvelusetelipäiväkoteja. Kaikissa Pilkkeen päiväkodeissa on käytössä yhdenmukaiset toimintatavat.

Me Pilkkeellä toimimme lain mukaan, emmekä ole ohjeistaneet viesteillä tai muillakaan tavoin, että meidän päiväkodeissamme tulisi toimia lain vastaisesti. Toiminnassamme on joskus ollut väliaikaisesti tilanteita, jolloin aikuisten ja lasten mitoitus on poikennut säännöistä. Näistä tilanteista olemme hyvin pahoillamme.

Seuraamme mitoitusta, eli paikalla olevien aikuisten ja lasten määrää, kaiken kaikkiaan erittäin tarkkaan jatkuvasti. Pilke toimii koko Suomessa, ja valtakunnallisesti meillä mitoitus on yritystasolla keskimäärin yksi aikuinen ja kuusi lasta eli 1/6, kun lainmukainen vaatimus kaikille päiväkodeille on 1/7. Meillä Pilkkeellä on siis enemmän aikuisia, kuin mitä laki vaatii, isossa mittakaavassa. Silti meilläkin joskus äkilliset poissaolot aiheuttavat poikkeustilanteita päiväkotien arkeen.

Nämä tilanteet ovat usein sellaisia, joissa emme yrityksistä huolimatta ole onnistuneet saamaan sijaisia päiväkoteihimme. Lisäksi päiväkodin arjessa voi välillä tulla eteen yllättäviä tilanteita. Tyypillisesti esimerkiksi saatamme saada tiedon aikaisin aamulla, että joku työntekijämme on sairastunut, jolloin tilanteen selvittämiseen ja sen vaatimiin järjestelyihin menee hetki. Samoin myöhään iltapäivällä saattaa jonkun lapsen vanhempi tulla hakemaan lastaan myöhässä, eikä vaadittu aikuisten määrä suhteessa paikalla oleviin lapsiin toteudu hetkeen.

Sijaisia palkataan yllättäviin poissaoloihin, kuten esimerkiksi sairastapauksiin. Ennalta tiedetyt poissaolot esimerkiksi lomat ja koulutukset huomioidaan työvuorosuunnittelulla. Olemme viime vuonna ottaneet käyttöön samat ja yhdenmukaiset toimintatavat kaikkiin päiväkoteihimme ympäri Suomen, jotta voidaan olla varmoja siitä, että sijaisia on ja että heitä käytetään silloin kun heille on aidosti tarvetta.  Tänä syksynä on ollut erityisen paha flunssa- ja koronakausi, ja aikuisia ja lapsia on ollut paljon pois.

Varhaiskasvatuksen tilanne niin kunnallisesti kuin yksityisissä yrityksissä on tällä hetkellä erittäin suurissa vaikeuksissa. Koko alalta puuttuu tuhansia työntekijöitä ja rerkytointihaasteet koskettavat meitä kaikkia. Työvoimapulasta ja sairauspoissaoloista johtuen kaikissa Pilkkeen Tampereen päiväkodeissa ei aina ole pystytty toimimaan ennalta tehtyjen suunnitelmien mukaisesti. Olemme tästä hyvin pahoillamme.

Pilke on hakenut apua vaikeaan rekrytointitilanteeseen rekrytointiyrityksiltä ja lisäksi Pirkanmaan alueella on aiemmin kokeiltu esimerkiksi suorahakua ja erilaisia mainoskampanjoita. Pirkanmaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajille on myös järjestetty pedagogista täydennyskoulutusta.

Nykyisen henkilöstön työhyvinvoinnin tukemiseksi Tampereen Pilke-päiväkodeissa työskentelee tällä hetkellä ylimääräisenä resurssina kaksi valtakunnallista pedagogiikan kehittämisen asiantuntijaa.

Työskentelemme kovasti sen eteen, että myös meidän toimintamme kehittyisi ja uudistuisi jatkuvasti. Me Pilkkeellä olemme tänä syksynä uudistaneet strategiaamme, ja työ on jo aivan loppusuoralla. Aloitamme työntekijäkokemukseen ja rekrytointiin liittyvän strategiahankkeen suunnittelun jo ensi viikolla.

Asiakkasperheitä ja henkilöstöämme kiittäen,
Mari Puoskari
Toimitusjohtaja
p. 050 537 2595
mari.puoskari@pilkepaivakodit.fi
www.pilkepaivakodit.fi