Pilke tiedottaa

Pilke on korjannut Rovaniemen päiväkoti Kuukkelin toimintaa aluehallintovirastolta saadun huomautuksen perusteella

Pilke on ryhtynyt korjaaviin toimenpiteisiin päiväkoti Kuukkelissa Lapin aluehallintovirastolta saadun huomautuksen takia. Valitettavasti varhaiskasvatusalan henkilöstöpula on vaikeuttanut pätevän henkilöstön saamista Rovaniemen alueella. Lapin Kansa kirjoittaa aiheesta jutussaan 24.3.

Lapin aluehallintovirasto on antanut 24.2. Pilkkeelle huomautuksen Rovaniemen päiväkoti Kuukkelin toiminnasta. Selvityspyyntö asiaan liittyen tuli Pilkkeelle joulukuussa 2022, ja olemme tuolloin välittömästi ryhtyneet korjaaviin toimiin. Teemme läheistä yhteistyötä aluehallintoviraston ja Rovaniemen kaupungin kanssa, jotta lasten varhaiskasvatus toteutuu laadukkaasti ja turvallisesti.

Toimintamme parantamisessa ollaan jo pitkällä. Loppuvuodesta 2022 alkaen on muun muassa tehty seuraavia asioita:

– Päiväkodille on nimitetty uusi päiväkodinjohtaja, joka on aloittanut tehtävässään 1.3.

– Olemme hakeneet apua vaikeaan rekrytointitilanteeseen rekrytointiyrityksiltä ja lisäksi alueella on kokeiltu esimerkiksi suorahakua ja erilaisia mainoskampanjoita.

– Olemme työvoimapulasta huolimatta onnistuneet rekrytoimaan päiväkotiin 6 uutta varhaiskasvatuksen ammattilaista.

– Rovaniemen Pilke-päiväkodeissa on työskennellyt ylimääräisenä resurssina Pilkkeen oma pedagogiikan kehittämisen asiantuntija.

– Kehitämme Pilkkeen omaa organisaatiota ja johtamista aktiivisesti. Aluejohtajien ja päiväkodin johtajien työnkuvaa on muutettu ja selkiytetty vuoden vaihteessa, ja kevään aikana toteutamme laajan sisäisen johdon koulutusohjelman.

– Päiväkodissa on käyty läpi Pilkkeen toimintatapoja ja varmistettu, että kaikki työntekijät tietävät heillä olevan velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista varhaiskasvatuksen toteutumisessa (niin sanottu ilmoitusvelvollisuus varhaiskasvatuksessa).

Samaan aikaan valitettavasti varhaiskasvatuksen tilanne niin kunnallisesti kuin yksityisissä yrityksissä on erittäin suurissa vaikeuksissa. Koko alalta puuttuu tuhansia työntekijöitä ja rekrytointihaasteet koskettavat meitä kaikkia alan toimijoita.

Työvoimapula ja sairauspoissaolot ovat vaikuttaneet toimintaamme myös Rovaniemellä. Olemme tästä hyvin pahoillamme. Yrityksenä Pilke pyrkii vaikuttamaan siihen, että alalle saataisiin lisää koulutuspaikkoja ja uutta henkilökuntaa muun muassa muuntokoulutuksilla ja rekrytoimalla työntekijöitä ulkomailta. Kehitämme myös omaa toimintaamme ja tapoja huolehtia henkilöstömme hyvinvoinnista. Olemme esimerkiksi ottaneet käyttöön laajan työterveyshuollon ja virikesetelit, ja aloittamassa oman työhyvinvointiohjelman.

Lisätietoja:

Piia Kekkonen, aluejohtaja, Pilke päiväkodit Oy

p. 044 493 8286

piia.kekkonen@pilkepaivakodit.fi