Espoon kaupunki ottaa käyttöön palvelusetelit varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa 1.8.2021 alkaen. Palveluseteli käy osaan Espoon yksityisistä päiväkodeista, lue tästä lisää.

Pilkkeen suomenkieliset ja ruotsinkieliset päiväkodit Espoossa siirtyvät kaikki käyttämään palveluseteliin pohjautuvaa asiakasmaksua. Pilkkeellä on Espoossa myös englanninkielisiä päiväkoteja, ja niissä on mahdollista edelleen saada asiakasmaksuihin Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Myöskään Pilkkeen ostopalvelupäiväkoteihin Espoossa tämä muutos ei vaikuta mitenkään.

Mitä tarkoittaa varhaiskasvatuksen palveluseteli?

 • Palveluseteli on tapa, jolla kunnat järjestävät erilaisia palveluja asukkailleen oman palvelutuotantonsa rinnalla. Palvelusetelillä voidaan tuottaa esimerkiksi varhaiskasvatusta tai erilaisia sote-palveluja.
 • Varhaiskasvatuksessa palvelusetelillä kunta korvaa yksityisen päiväkodin kustannuksia perheille. Perheet saavat itse valita, mihin yksityiseen päiväkotiin he hakevat.
 • Perheen tulot ja perheen koko vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen, samalla tavoin kuin ne vaikuttavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin.
 • Palveluseteli-mallissa yksityisen päiväkodin asiakasmaksu perheelle määräytyy samoin perustein kuin kunnan päiväkodissa. Päiväkoti voi lisäksi laskuttaa tarjoamastaan palvelusta lisämaksun, enintään 50 euroa kuussa. Tarkista päiväkodin tarkka asiakasmaksu päiväkodin omilta verkkosivuilta tai päiväkodin johtajalta.

Lapseni on Espoossa Pilkkeen päiväkodissa Kelan yksityisen hoidon tuella, mitä minun pitää tehdä?

 1. Hae palveluseteliä!
  Palveluseteliä haetaan Espoon varhaiskasvatuksen sähköisessä palvelussa. Tee hakemus 31.3.2021 mennessä. Kaupunki ilmoittaa perheille suoraan palvelusetelin myöntämisestä.
 2. Ilmoita Kelaan!
  Ole yhteydessä Kelaan ja ilmoita yksityisen hoidon tuen lopettamisesta 31.7.2021.
 3. Tee uusi palvelusopimus, kun sinulle on myönnetty palveluseteli.
  Tee lopuksi uusittu palvelusopimus oman Pilke-päiväkotisi kanssa. Päiväkodin johtaja kertoo sinulle lisää.

Haluan hakea lapselleni päiväkotipaikkaa Pilkkeen päiväkodista Espoossa. Miten toimin, jotta saan palvelusetelin?

 1. Etsi Pilkkeen sivuilta päiväkoti, johon haluat hakea. Tutustu tästä Pilkkeen päiväkoteihin Espoossa.
  Päiväkodin omalla sivulla on tieto siitä, käykö kyseisessä päiväkodissa palveluseteli. Kaikki Pilkkeen Espoossa toimivat suomenkieliset ja ruotsinkieliset päiväkodit siirtyvät palvelusetelin käyttöön 1.8.2021 alkaen. Englanninkielisissä Pilke-päiväkodeissa Espoossa asiakasmaksuihin saa jatkossakin Kelan myöntämään yksityisen hoidon tukea. Ostopalvelupäiväkoteihin haetaan kunnan haun kautta.
 2. Hae paikkaa toivomaasi Pilke-päiväkotiin: täytä hakemus tästä. Päiväkodin johtaja ottaa tämän jälkeen sinuun yhteyttä viikon kuluessa. Saat silloin lisää tietoa ja voit kysyä tarkemmin palvelusetelin hakemisesta!
 3. Hae palveluseteliä Espoon varhaiskasvatuksen sähköisessä palvelussa. Tee hakemus 4 kuukautta ennen toivomaasi päivähoidon aloituksen ajankohtaa. Kaupunki ilmoittaa perheille suoraan palvelusetelin myöntämisestä.

Usein kysyttyä varhaiskasvatuksen palvelusetelistä

Varhaiskasvatuksen palveluseteli - Usein kysyttyä

Palvelusetelin myötä perheen maksamat asiakasmaksut määräytyvät jatkossa yksilöllisesti samalla tavoin kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakkaiden. Maksun määrään vaikuttavat perheen tulot ja koko. Tällä hetkellä asiakasmaksu on korkeimmillaan sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa eli 288 euroa kuukaudessa. Päiväkoti voi lisäksi laskuttaa tarjoamastaan palvelusta lisämaksun, enintään 50 euroa kuussa. Lisätietoja varhaiskasvatuksen tuista yms. voit kysyä oman kotikuntasi varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta / asiakaspalvelusta.

Palvelusetelin hakeminen vaihtelee hieman eri kunnissa. Useimmiten palveluseteliä voi hakea aikaisintaan 4 kk ennen toivottua aloitusaikaa päiväkodissa. Kun haet paikkaa Pilkkeen päiväkodista, saat päiväkodin johtajalta lisää tietoa siitä, miten omassa kunnassasi varhaiskasvatuksen palveluseteliä haetaan, ja missä vaiheessa hakemus kuuluu tehdä.

Palveluseteliä haetaan omasta kunnastasi. Kun haet paikkaa Pilkkeen päiväkodista, saat päiväkodin johtajalta lisää tietoa siitä, miten omassa kunnassasi varhaiskasvatuksen palveluseteliä haetaan, ja missä vaiheessa hakemus kuuluu tehdä. Voit myös kysyä tarkemmin palvelusetelin hakemisesta, ota yhteyttä Pilkkeen päiväkotiin!

Jokainen kunta päättää itsenäisesti, tuottaako se varhaiskasvatuksen palveluita palvelusetelimallilla. Kunnat myös hyväksyvät ne yksityiset palveluiden tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen palveluseteliä voi käyttää.

Sellaisissa kunnissa, joissa palveluseteli on käytössä, voivat yksityiset päiväkodit valita, hakeutuvatko ne palvelusetelin palveluntarjoajiksi. Tällä hetkellä suurimpaan osaan Pilkkeen päiväkodeista käy palveluseteli.

Jos palveluseteli ei ole käytössä perheen toivomassa päiväkodissa, voi asiakasmaksuihin hakea Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Lisätietoa varhaiskasvatuksen tuista yms. voit kysyä suoraan päiväkodista tai oman kotikuntasi varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta / asiakaspalvelusta.

Palvelusetelin avulla yksityisen päiväkodin asiakasmaksu perheelle määräytyy yksilöllisesti samoin perustein kuin kunnan päiväkodissa. Tällä hetkellä asiakasmaksu on korkeimmillaan sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa eli 288 euroa kuukaudessa Päiväkoti voi lisäksi laskuttaa tarjoamastaan palvelusta lisämaksun, enintään 50 euroa kuussa.

Kunkin perheen tulot ja perheen koko vaikuttavat varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoon. Lisätietoja varhaiskasvatuksen tuista yms. voit kysyä oman kotikuntasi varhaiskasvatuksen palveluohjauksesta / asiakaspalvelusta.

Etsi Pilkkeen sivuilta päiväkoti, johon haluat hakea. Tästä löydät kaikki Pilkkeen päiväkodit.
Päiväkodin omalla sivulla on tieto siitä, käykö kyseisessä päiväkodissa palveluseteli. Jos toivomasi päiväkoti ei käytä palveluseteliä, voit hakea asiakasmaksuihin Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea.