Espoon kaupunki ottaa käyttöön palvelusetelit varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa 1.8.2021 alkaen. Palveluseteli käy osaan Espoon yksityisistä päiväkodeista, lue tästä lisää.

Pilkkeen suomenkieliset ja ruotsinkieliset päiväkodit Espoossa siirtyvät kaikki käyttämään palveluseteliin pohjautuvaa asiakasmaksua. Pilkkeellä on Espoossa myös englanninkielisiä päiväkoteja, ja niissä on mahdollista edelleen saada asiakasmaksuihin Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea. Myöskään Pilkkeen ostopalvelupäiväkoteihin Espoossa tämä muutos ei vaikuta mitenkään.

Mitä tarkoittaa varhaiskasvatuksen palveluseteli?

 • Palveluseteli on tapa, jolla kunnat järjestävät erilaisia palveluja asukkailleen oman palvelutuotantonsa rinnalla. Palvelusetelillä voidaan tuottaa esimerkiksi varhaiskasvatusta tai erilaisia sote-palveluja.
 • Varhaiskasvatuksessa palvelusetelillä kunta korvaa yksityisen päiväkodin kustannuksia perheille. Perheet saavat itse valita, mihin yksityiseen päiväkotiin he hakevat.
 • Perheen tulot ja perheen koko vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen, samalla tavoin kuin ne vaikuttavat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin.
 • Palveluseteli-mallissa yksityisen päiväkodin asiakasmaksu perheelle määräytyy samoin perustein kuin kunnan päiväkodissa. Päiväkoti voi lisäksi laskuttaa tarjoamastaan palvelusta lisämaksun, enintään 50 euroa kuussa. Tarkista päiväkodin tarkka asiakasmaksu päiväkodin omilta verkkosivuilta tai päiväkodin johtajalta.

Lapseni on Espoossa Pilkkeen päiväkodissa Kelan yksityisen hoidon tuella, mitä minun pitää tehdä?

 1. Hae palveluseteliä!
  Palveluseteliä haetaan Espoon varhaiskasvatuksen sähköisessä palvelussa. Tee hakemus 31.3.2021 mennessä. Kaupunki ilmoittaa perheille suoraan palvelusetelin myöntämisestä.
 2. Ilmoita Kelaan!
  Ole yhteydessä Kelaan ja ilmoita yksityisen hoidon tuen lopettamisesta 31.7.2021.
 3. Tee uusi palvelusopimus, kun sinulle on myönnetty palveluseteli.
  Tee lopuksi uusittu palvelusopimus oman Pilke-päiväkotisi kanssa. Päiväkodin johtaja kertoo sinulle lisää.

Haluan hakea lapselleni päiväkotipaikkaa Pilkkeen päiväkodista Espoossa. Miten toimin, jotta saan palvelusetelin?

 1. Etsi Pilkkeen sivuilta päiväkoti, johon haluat hakea. Tutustu tästä Pilkkeen päiväkoteihin Espoossa.
  Päiväkodin omalla sivulla on tieto siitä, käykö kyseisessä päiväkodissa palveluseteli. Kaikki Pilkkeen Espoossa toimivat suomenkieliset ja ruotsinkieliset päiväkodit siirtyvät palvelusetelin käyttöön 1.8.2021 alkaen. Englanninkielisissä Pilke-päiväkodeissa Espoossa asiakasmaksuihin saa jatkossakin Kelan myöntämään yksityisen hoidon tukea. Ostopalvelupäiväkoteihin haetaan kunnan haun kautta.
 2. Hae paikkaa toivomaasi Pilke-päiväkotiin: täytä hakemus tästä. Päiväkodin johtaja ottaa tämän jälkeen sinuun yhteyttä viikon kuluessa. Saat silloin lisää tietoa ja voit kysyä tarkemmin palvelusetelin hakemisesta!
 3. Hae palveluseteliä Espoon varhaiskasvatuksen sähköisessä palvelussa. Tee hakemus 4 kuukautta ennen toivomaasi päivähoidon aloituksen ajankohtaa. Kaupunki ilmoittaa perheille suoraan palvelusetelin myöntämisestä.

Usein kysyttyä varhaiskasvatuksen palvelusetelistä

Varhaiskasvatuksen palveluseteli - Usein kysyttyä

Perheitä tuetaan kahdella eri tavalla yksityisen päiväkodin asiakasmaksuissa. Omasta asuinkunnasta riippuen perheelle voidaan myöntää joko kotikunnan varhaiskasvatuksen palveluseteli tai Kelan yksityisen hoidon tuki. Lue tästä lisää!

Eri kunnat ovat tehneet erilaisia päätöksiä siitä, millaista tukea lapsiperheille tarjotaan yksityisen päiväkodin asiakasmaksuihin. Palveluseteli ei ole käytössä kaikissa kunnissa. Jos palveluseteli ei ole käytössä omassa kunnassasi, voit hakea Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea.

Varhaiskasvatuksen palveluseteliä voi hakea sellaisissa kunnissa ja sellaisten päiväkotien asiakasmaksuihin, joissa se on käytössä. Palveluseteliä ei myönnetä samaan aikaan muun tuen kuten yksityisen hoidon tuen kanssa. Kunnasta ja päiväkodista riippuen perhe voi hakea joko yksityisen hoidon tukea tai palveluseteliä.

Palveluseteliä voi hakea heti, kun lapsi on saanut päiväkotipaikan ja palvelusopimus Pilkkeen kanssa on tehty.

Palveluseteliä haetaan omasta kunnastasi. Kun haet paikkaa Pilkkeen päiväkodista, saat päiväkodin johtajalta lisää tietoa siitä, miten omassa kunnassasi varhaiskasvatuksen palveluseteliä haetaan, ja missä vaiheessa hakemus kuuluu tehdä.

Palvelusetelin suuruus vaihtelee. Siihen vaikuttavat perheen tulot ja koko sekä lapsen hoitopäivän pituus. Joissain kunnissa yksityisille päiväkodeille on annettu lupa laskuttaa tuottamastaan palvelusta lisämaksua. Palvelusetelin avulla perheen maksama asiakasmaksu on useimmiten sama kuin kunnallisessa päivähoidossa. Kysy lisää toivomasi Pilkkeen päiväkodin johtajalta!