http://www.pilkepaivakodit.fi/wp-content/uploads/2016/01/aurinkorinne.jpg

Pilke Aurinkorinne

Aktiivista, luovaa toimintaa!

Pilke Aurinkorinne

Yhteystiedot

Aurinkorinne-mika-blackwhite

 

Päiväkodin johtaja Mika Järvenpää
Puh. 040 456 6226
mika.jarvenpaa@pilkepaivakodit.fi

 

Vanhan-Mankkaankuja 2 D
02180 ESPOO

Ota yhteyttä!

Nimi (pakollinen)

Sähköposti (pakollinen)

Viesti

Pilke Aurinkorinne

Pilke Aurinkorinne sijaitsee Espoon Mankkaalla, hyvien kulkuyhteyksien varrella.  Päiväkotimme toimii rauhallisessa, luonnonläheisessä ympäristössä, joka tarjoaa virikkeitä luonnossa toimimiseen, liikuntaan sekä erilaisiin taiteellisiin sisältöihin.

 

Laadukas varhaiskasvatus on päiväkodissamme aitoa ja aktiivista läsnäoloa, herkkyyttä lapsen tunteille ja ajatuksille. Päiväkodin positiiviset ja kannustavat varhaiskasvattajat tukevat lapsen myötätunnon, innostuneisuuden ja osallisuuden kehittymistä. Pienryhmätoiminnassa lapset jakautuvat pienempiin, varhaiskasvattajan pedagogisin perustein määriteltyihin ryhmiin. Pienryhmissä toteutuu lapsen yksilöllinen kohtaaminen ja huomioiminen sekä laadukas vuorovaikutus.

Pilke Aurinkorinteessä lapsi osallistuu aktiivisesti oman toimintansa suunnitteluun ja toteutukseen. Lapsi nähdään päiväkodissamme aktiivisena toimijana ja lapsen oma osallisuus toimintaan ja toiminnan suunnitteluun antaa lapselle kokemuksen taitojensa riittävyydestä, roolinsa merkityksellisyydestä ja vastuun saamisesta yhteisössä. Päiväkodissamme on luotu lapselle avoin ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa lapsi voi toteuttaa omaa luovuuttaan.  Oppimisympäristöä kehitetään lapsen kasvun ja oppimisen tavoitteiden suuntaisesti. Lapsi on aktiivinen toimija, joka otetaan mukaan oppimisympäristöjen rakentamiseen.

 

Teemme myös paljon retkiä lähiympäristöön; lähimetsät, leikkipuistot, erilaiset liikuntapaikat sekä teatterit ja kirjastot tuovat uusia oppimiskokemuksia lasten arkeen.

Kaikki yksityiset varhaiskasvatuspalveluja tuottavat yksikkömme ovat kunnan/kaupungin hyväksymiä ja toimintaamme valvotaan säännöllisesti. Noudatamme varhaiskasvatuslakia ja valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

RYHMÄT

Menninkäiset (0-3v.) p. 045 773 48 567
Päivänsäteet (3-5v.) p. 045 773 48 568
Tähtitaivas (3-5v.) p. 045 773 48 569

HINNAT

Päivähoitomaksu on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Päiväkoti on mukana Espoon kaupungin 5-vuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilussa. Kysy lisää päiväkodin johtajalta.

HAKEMINEN

Aurinkorinne on Espoon kaupungin ostopalvelupäiväkoti. Päivähoitopaikkoja haetaan Espoon kaupungin sivuilta.

AUKIOLOAJAT

Ma-Pe klo 7-17 (tarpeen mukaan).

Usein kysyttyä

Miten päiväkodit ovat auki kesällä?

 

Päiväkodit ovat pääsääntöisesti auki kesälomakautena. Kysy tarkemmat kesäkauden aukioloajat päiväkodin johtajalta.

Pitääkö päiväkodissa nukkua päiväunet?

 

Pakko ei ole nukkua, mutta kaikille järjestetään pieni lepohetki päivän aikana.

Miten toimii päiväkodin ja vanhempien välinen yhteydenpito?

 

Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta sovitaan yhteinen tapaaminen. Päivittäiset kohtaamiset lapsen tuonti- ja hakutilanteissa ovat tärkeä osa yhteydenpitoa. Yhteyttä pidetään puhelimitse, tekstiviestein ja sähköposteilla. Jokaisessa päiväkodissa on myös infotaulut, joita kannattaa seurata. Päiväkodeissa järjestetään säännöllisesti vanhempainiltoja ja muita tapahtumia ja vuosittain järjestetään varhaiskasvatuskeskustelut. Kodin ja päiväkodin välisenä tiedotuskanavana toimii myös toiminnanohjausjärjestelmä Daisy, jonka kautta tehdään mm. hoitoaikavaraukset ja tiedotetaan päiväkodin tapahtumista. Monissa päiväkodeissa toimii myös vanhempaintoimikunta.

Mitä tarkoittaa kielikylpy?

 

Kielikylpy aloitetaan pääsääntöisesti 3-5-vuotiaana. Kielikylpy on tarkoitettu muuta kuin kielikylpykieltä äidinkielenään puhuville lapsille. Lasten kielelliset valmiudet huomioiden lapset omaksuvat uuden kielen leikkien, laulujen, lorujen, teematyöskentelyn ja arkiaskareiden lomassa. Kielikylvyn kautta lapsi saa valmiudet muiden kielten opiskeluun. Lapsi voi käyttää äidinkieltään, mutta häntä kannustetaan käyttämään kielikylpykieltä. Lapsen vanhemmilta ei edellytetä kielikylpykielen osaamista, heidän tehtävänään on edistää lapsen oman äidinkielen kehittymistä.

Mitä tarkoittaa kielirikasteinen varhaiskasvatus?

 

Kielirikasteinen varhaiskasvatus tunnettiin aiemmin nimellä kielisuihku. Kielirikasteisessa varhaiskasvatuksessa opitaan kieltä arjen toimintojen lisäksi erityisesti laulujen, leikkien, lorujen ja jokapäiväisten fraasien avulla. Kielirikasteisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on kielen oppimisen tukeminen, lasten motivoiminen ja kielivalintojen monipuolistaminen.

Mitä tarkoittaa kaksikielinen varhaiskasvatus?

 

Kaksikielisissä päiväkodeissa vierasta kieltä käytetään mahdollisimman paljon. Kaksikielisen varhaiskasvatuksen tavoitteena on hyödyntää lasten varhaisen kielenoppimisen herkkyyskautta tarjoamalla lapsille tavanomaista monipuolisempaa kielikasvatusta. Lapsille tarjotaan tilaisuuksia omaksua kieliä ja käyttää niitä toiminnallisesti ja leikinomaisesti. Samalla luodaan pohjaa elinikäiselle kielten opiskelulle. Tavoitteena on, että toiminta monikielisessä ympäristössä herättää lasten kielellisen uteliaisuuden ja kokeilunhalun. Myös monenlaiset kulttuurit kohtaavat luontevasti tällä tavoin järjestetyssä varhaiskasvatuksessa.

Esimerkkipäivä – Päiväkodin arki rakentuu aina yksikön koon ja tavoitteiden mukaisesti, joten tämä aikataulu on yleisarvio päivästä.

 • 7:00Päiväkodin ovet avautuvat. Tervetuloa! Aloitamme päivämme sylitellen lapsia ja jutustelemme mukavia. Sitten lähdemme vähitellen leikin touhuun.
  8:00-8:30Aamupalan aika
  9:00–11:00Pienryhmätoimintaa sisällä ja ulkona
  n. 11:15Lounas
  Lounaan jälkeen on päiväunien aika. Osa lapsista nukkuu ja osa lepää tai ulkoilee. Levon jälkeen on hiljaisten leikkien ja puuhien aika ennen välipalaa.
  13:00-15:00Välipala
  14:30Leikkejä, pienryhmätoimintaa ja ulkoilua
  17:00Päiväkodin ovet sulkeutuvat ja sanomme näkemiin huomiseen

Yhteistyössä

Pilke päiväkodit oy

Toimisto
Rajatorpantie 8 A
01600 Vantaa

Liity sähköpostilistallemme:

Olemme Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa!

© Copyright 2019 Pilke Päiväkodit