This post is available in: In English

Pilke Aurinkorinne

Aktiivista, luovaa toimintaa!

Ryhmät

Menninkäiset (0-3v.)
puh. 045 773 48 567

Päivänsäteet (3-5v.)
puh. 045 773 48 568

Tähtitaivas (3-5v.) 
puh. 045 773 48 569

Hinnat

Asiakasmaksu on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Päiväkoti on mukana Espoon kaupungin 5-vuotiaiden lasten maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilussa. Kysy lisää päiväkodin johtajalta.

Aukioloajat

Ma–Pe 7-17 (tarpeen mukaan)

Hakeminen

Aurinkorinne on Espoon kaupungin ostopalvelupäiväkoti. Päivähoitopaikkoja haetaan Espoon kaupungin sivuilta.

Pilke Aurinkorinne sijaitsee Mankkaalla luonnonläheisessä ympäristössä

Pilke Aurinkorinne sijaitsee Espoon Mankkaalla, hyvien kulkuyhteyksien varrella.  Päiväkotimme toimii rauhallisessa, luonnonläheisessä ympäristössä, joka tarjoaa virikkeitä luonnossa toimimiseen, liikuntaan sekä erilaisiin taiteellisiin sisältöihin.

Laadukas varhaiskasvatus on päiväkodissamme aitoa ja aktiivista läsnäoloa, herkkyyttä lapsen tunteille ja ajatuksille. Päiväkodin positiiviset ja kannustavat varhaiskasvattajat tukevat lapsen myötätunnon, innostuneisuuden ja osallisuuden kehittymistä. Pienryhmätoiminnassa lapset jakautuvat pienempiin, varhaiskasvattajan pedagogisin perustein määriteltyihin ryhmiin. Pienryhmissä toteutuu lapsen yksilöllinen kohtaaminen ja huomioiminen sekä laadukas vuorovaikutus.

Pilke Aurinkorinteessä lapsi osallistuu aktiivisesti oman toimintansa suunnitteluun ja toteutukseen. Lapsi nähdään päiväkodissamme aktiivisena toimijana ja lapsen oma osallisuus toimintaan ja toiminnan suunnitteluun antaa lapselle kokemuksen taitojensa riittävyydestä, roolinsa merkityksellisyydestä ja vastuun saamisesta yhteisössä. Päiväkodissamme on luotu lapselle avoin ja yhteisöllinen oppimisympäristö, jossa lapsi voi toteuttaa omaa luovuuttaan.  Oppimisympäristöä kehitetään lapsen kasvun ja oppimisen tavoitteiden suuntaisesti. Lapsi on aktiivinen toimija, joka otetaan mukaan oppimisympäristöjen rakentamiseen.

Teemme myös paljon retkiä lähiympäristöön; lähimetsät, leikkipuistot, erilaiset liikuntapaikat sekä teatterit ja kirjastot tuovat uusia oppimiskokemuksia lasten arkeen.

Sijainti

Yhteystiedot

Mika Järvenpää - Pilke päiväkodit Oy

Päiväkodin johtaja

Mika Järvenpää

Puh. 040 456 6226
mika.jarvenpaa@pilkepaivakodit.fi

Vanhan-Mankkaankuja 2 D
02180 ESPOO

Hae päiväkotipaikkaa

päiväkoti espoo mankkaa
Hae päiväkotipaikkaa Espoon kaupungin sivuilta

Usein kysyttyä

Päiväkodit ovat pääsääntöisesti auki kesälomakautena. Kysy tarkemmat kesäkauden aukioloajat päiväkodin johtajalta.

Pakko ei ole nukkua, mutta kaikille järjestetään pieni lepohetki päivän aikana.

Ennen varhaiskasvatuksen aloitusta sovitaan yhteinen tapaaminen. Päivittäiset kohtaamiset lapsen tuonti- ja hakutilanteissa ovat tärkeä osa yhteydenpitoa. Yhteyttä pidetään puhelimitse, tekstiviestein ja sähköposteilla. Jokaisessa päiväkodissa on myös infotaulut, joita kannattaa seurata. Päiväkodeissa järjestetään säännöllisesti vanhempainiltoja ja muita tapahtumia ja vuosittain järjestetään varhaiskasvatuskeskustelut.

Kodin ja päiväkodin välisenä tiedotuskanavana toimii myös toiminnanohjausjärjestelmä Daisy, jonka kautta tehdään mm. hoitoaikavaraukset ja tiedotetaan päiväkodin tapahtumista. Monissa päiväkodeissa toimii myös vanhempaintoimikunta.

Pilkkeen arvot ovat turvallisuus, suvaitsevaisuus, myönteisyys, osallisuus ja innovatiivisuus. Nämä viisi arvoa kiteytyvät laatulupaukseen: parasta oppia pienelle.

Kaikki yksityiset varhaiskasvatuspalveluja tuottavat yksikkömme ovat kunnan/kaupungin hyväksymiä ja toimintaamme valvotaan säännöllisesti. Noudatamme varhaiskasvatuslakia ja valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa.

Esimerkkiaikataulu päiväkodin päivästä

Päiväkodin arki rakentuu aina yksikön koon ja tavoitteiden mukaisesti, joten tämä aikataulu on yleisarvio päivästä.

7:00 Päiväkodin ovet avautuvat. Tervetuloa! Aloitamme päivämme sylitellen lapsia ja jutustelemme mukavia. Sitten lähdemme vähitellen leikin touhuun.
8.00-8.30 Aamupalan aika
n. 11.15 Lounas

Lounaan jälkeen on päiväunien aika. Osa lapsista nukkuu ja osa lepää tai ulkoilee. Levon jälkeen on hiljaisten leikkien ja puuhien aika ennen välipalaa.

13-15  Leikkejä, pienryhmätoimintaa ja ulkoilua
14:30 Välipala
17:00 Päiväkodin ovet sulkeutuvat ja sanomme näkemiin, huomiseen!