Blogit

Musiikkipäiväkodin opettajan saama kiitos lämmittää mieltä ja palelevia jalkoja

Kirjoittaja työskentelee musiikkipäiväkoti Nummenharjussa varhaiskasvtuksen opettajana

Mïnulle varhaiskasvatuksen opettajana tärkein asia on luoda ryhmälle turvallinen ja lämmin ilmapiiri. Kun lapsi kokee olonsa turvalliseksi, oppimiselle vapautuu aikaa ja tilaa. Kun ryhmäytymiseen panostetaan alkukaudesta, me-henki kasvaa ja lapsista tulee toisilleen läheisiä. Lapsista tulee myös minulle todella tärkeitä. Paras palaute omasta työstä on hymyilevä, tyytyväinen lapsi. Myös vanhemmilta tuleva kiitos lämmittää mieltä. Tämä eräältä vanhemmalta saatu kiitos lämmittää mielen lisäksi myös palelevia jalkoja musiikkipäiväkotiin sopivalla teemalla. Kiitos!?

Varhaiskasvatuksen opettaja