Pilke mediassa

Lappeenrannan Uutiset: Lappeenrantaan aukesi kaksi uutta yksityistä Pilke-päiväkotia – painotuksina musiikki ja luonto

Pilke päiväkodit Oy avasi tällä viikolla päiväkodit Lappeenrannan Uus-Lavolaan ja Joutsenoon.

Pilke musiikkipäiväkoti Norppa aukesi maanantaina 5.8.2019 Minkinkadulle Uus-Lavolaan. Päiväkodissa on 72 paikkaa 0–5-vuotiaille lapsille.

Norppa on musiikkipainotteinen päiväkoti, jonka tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja sekä oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena on myös antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen.

Musiikkipainotteisuus toteutuu päiväkodin arjessa muun muassa laulamisena, soittamisena, musiikin kuunteluna, loruiluna, improvisointina, liikkumisena ja tanssimisena.

– Musiikki kuuluu yhtenä osana varhaiskasvatuksen arkeen, elämysten ja onnistumisen kokemusten kautta oppiminen on hauskaa ja innostavaa. Musiikki vaikuttaa kokonaisvaltaisesti kaikkeen oppimiseen. Käyttämällä musiikkia arjen eri toiminnoissa luodaan lapsille iloinen ja itseilmaisuun kannustava ilmapiiri, kertoo Pilke päiväkodit Oy:n aluejohtaja Merituuli Rein.

Päiväkoti Norpan lisäksi Pilke avasi luontopainotteisen päiväkoti Kuutin tiistaina 6.8.2019 Joutsenoon Palstakujalle. Kuutissa on myös 72 paikkaa 0–5-vuotiaille lapsille.

Luontopäiväkodissa lapsi oppii myönteistä asennetta luontoon sekä kestävään elämäntapaan. Päiväkodissa ulkoillaan paljon säästä riippumatta. Toiminnassa korostuvat erilaisten luonnonilmiöiden tutkiminen, ihmettely ja säännöllinen retkeily.

– Uskon, että luontopäiväkoti Kuutti Joutsenossa on oiva lisäys monipuoliseen päiväkotiverkostoon Lappeenrannassa. Pihalla ja päiväkodin lähiympäristössä lapset tutkivat, pohtivat, tekevät ja kokevat itse. Elämysten ja erilaisten kokemusten kautta oppiminen on hauskaa ja innostavaa. Lähes kaiken mitä voi tehdä sisällä, voi tehdä myös ulkona. Yhdessä toimiminen, luovuus ja ekologiset arvot ovat tärkeitä, Rein kertoo.

Lappeenrannan Pilke-päiväkodit ovat yksityisiä päiväkoteja, joihin haetaan palveluseteliä Lappeenrannan kaupungilta. Päiväkotien asiakasmaksut ovat samoja kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on 128 päiväkotia ympäri Suomen. Pilkkeellä on ennestään Lappeenrannassa Tirikan päiväkoti, jonka Pilke osti Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lappeenrannan yhdistykseltä 1.1.2019.

Yritys järjestää myös perusopetuksen iltapäivätoimintaa 24 koululla ja muuta kerhotoimintaa. Pilke päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa leikkii ja kasvaa yli 9000 lasta ja yritys työllistää noin 1450 varhaiskasvatuksen ammattilaista.

 

Lue juttu täältä!

Tutustu Pilke Norppaan täältä!

Tutustu Pilke Kuuttiin täältä!