Pilke tiedottaa

Tiedote: Kuopion uudet Pilke-päiväkodit aukesivat 6.8.2018

LEHDISTÖTIEDOTE 6.8.2018

Kuopioon aukesi tänään kaksi uutta yksityistä Pilke-päiväkotia

Pilke päiväkodit Oy avasi maanantaina 6.8.2018 musiikkipainotteisen päiväkoti Ketunpojan Kettulanlahteen ja taidepainotteisen päiväkoti Valon Saaristokaupunkiin.

Pilke taidepäiväkoti Valo sijaitsee Saaristokaupungissa Paloniementiellä. Päiväkodissa on 120 päivähoitopaikkaa 0–5-vuotiaille lapsille.

Valo on taidepainotteinen päiväkoti, jonka tarkoituksena on vahvistaa lapsen luovuutta, uteliaisuutta ja kokeilumieltä. Ilmaisun monet muodot toteutuvat päiväkodin arjessa kuvallisena, sanallisena ja kehollisena ilmaisuna.

Pilkkeellä on ennestään Saaristokaupungissa Pilke tiedepäiväkoti Väläys, joka aukesi elokuussa 2017 Retiisikadulle. Kuopion konservatorio järjestää Väläyksessä viikoittain musiikkikerhoja ja Lasten Tiedekoulu tiedekerhoja.

Saaristokaupungin lisäksi Pilke avasi musiikkipainotteisen päiväkoti Ketunpojan Kettulanlahteen Ahmantielle. Ketunpojassa on 75 päivähoitopaikkaa 0–6-vuotiaille lapsille ja päiväkodissa järjestetään myös esiopetusta.

Musiikkipainotteisen päiväkodin tavoitteena on tarjota lapsille musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja taitoja sekä oppimisen ja onnistumisen kokemuksia. Tavoitteena on myös antaa virikkeitä jatkuvan musiikkiharrastuksen syntymiseen. Musiikkipainotteisuus toteutuu päiväkodin arjessa muun muassa laulamisena, soittamisena, musiikin kuunteluna, loruiluna, improvisointina, liikkumisena ja tanssimisena.

”Pilke päiväkodit Valo ja Ketunpoika lisäävät Kuopion varhaiskasvatuksen monipuolista tarjontaa. Valossa lasten luovuus saa siivet toteutukselle ja Ketunpojassa musiikillinen maailma kuuluu arjessa. Molemmissa uusi oppimisympäristöajattelu tukee pitkäkestoista leikin rakentelua ja toiminnan toteutusta.” kertoo Pilke päiväkotien toimitusjohtaja Minna Martikainen.

Kuopion Pilke päiväkodit ovat yksityisiä päiväkoteja, joihin haetaan palveluseteliä Kuopion kaupungilta. Päiväkotien päivähoitomaksut ovat samoja kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, joka avaa elokuussa 2018 14 uutta Pilke-päiväkotia ympäri Suomen. Avauksien jälkeen yrityksellä on 94 päiväkotia 35 paikkakunnalla.

Varhaiskasvatustoiminnan lisäksi
Pilke järjestää perusopetuksen iltapäivätoimintaa 29 koululla ja muuta kerhotoimintaa. Pilke päiväkodeissa leikkii ja kasvaa noin 6200 lasta ja yritys työllistää noin 1000 varhaiskasvatuksen ammattilaista. Pilkkeen laatulupaus on – parasta oppia pienelle!

 

Lisätietoja:

Minna Martikainen
T oimitusjohtaja
Pilke päiväkodit Oy
p. 044 5212 159
minna.martikainen@pilkepaivakodit.fi