Pilke tiedottaa

Helsingin kaupunki: Helsingissä tyytyväisiä asiakkaita yksityisissä päiväkodeissa

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys Helsingissä erittäin hyvällä tasolla

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala selvitti loppuvuodesta 2019 varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakkaiden tyytyväisyyttä sähköisellä kyselyllä. Kyselyyn saatiin yli 16 000 vastausta. Vastausten perusteella kokonaistyytyväisyys varhaiskasvatukseen ja esiopetuksen on 6,3/7 ja jopa 52 % vastaajista antoi parhaan arvosanan 7.

Vastaajista suurin osa, 74,3 prosenttia, ilmoitti varhaiskasvatuksen muodoksi varhaiskasvatus päiväkodissa ja 16,1 prosenttia esiopetus. Muut vastaajat olivat leikkipuistojen, perhepäivähoidon, ryhmäperhepäivähoidon, kerhotoiminnan tai vuorohoidon asiakkaita.

Kaikissa varhaiskasvatuksen palveluissa erinomainen kokonaistyytyväisyys

Suomenkielisen kunnallisen varhaiskasvatuksen (pl. leikkipuistot) vastauksia saatiin 12 957 ja kokonaistyytyväisyys oli 6,3/7. Ruotsinkielisen kunnallisen varhaiskasvatuksen vastauksia saatiin 1 047 ja kokonaistyytyväisyys oli 6,1/7. Yksityisten varhaiskasvatuksen kokonaistyytyväisyys oli 6,5/7.

Myönteisinä asioina huoltajat nostivat vastauksissaan henkilökunnan ammattimaisuuden ja lapsen yksilöllisen tukemisen varhaiskasvatuksessa. Huoltajien kokemukset varhaiskasvatuksessa olevien lasten ulkoilun riittävyydestä, suvaitsevaisuuden edistämisestä ja monipuolisen leikin ja toiminnan mahdollisuudesta nousivat kokonaistuloksessa erityisen hyviksi.

Kehittämiskohteiksi vastauksissa nostettiin huoltajien tiedonsaannin lisääminen lapsen tutustumisjaksolla, joskin perhepäivähoidossa tiedonsaantia pidettiin erityisen hyvänä. Lisäksi huolta aiheutti henkilökunnan vaihtuvuus.

”Olemme iloisia vastausten määrästä ja erityisen tyytyväisiä hyviin tuloksiin. Esille nousseista haasteista ja kehittämiskohteista jaamme yhteisen näkemyksen huoltajien kanssa ja jatkamme työtä niiden ratkaisemiseksi. Meneillään on erilaisia toimenpiteitä henkilöstön saatavuuden parantamiseksi ja työolosuhteiden kehittämiseksi. Lisäksi aloitamme saadun palautteen pohjalta työstämään uutta tutustumispakettia perheille varhaiskasvatuksen aloitusvaiheeseen ja kiinnitämme huomiota päivittäiseen toiminnastamme viestimiseen”, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

Helsinkiin on perustettu pormestari Jan Vapaavuoren toimesta kaupunkitasoinen työryhmä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimenpiteitä varhaiskasvatuksen henkilöstön haastavan rekrytointitilanteen ratkaisemiseksi. Tammi- ja helmikuussa järjestetään kaksi henkilöstötilaisuutta, joissa halutaan erityistesi kuulla henkilöstön näkemyksiä nykyisistä työoloista sekä uusia ratkaisuideoita niiden parantamiseen.

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin ajalla 20.11.-8.12.2019. Kysely osoitettiin niille huoltajille, joiden lapsi osallistuu Helsingissä varhaiskasvatukseen päiväkodissa, esiopetukseen, ryhmäperhepäivähoitoon, perhepäivähoitoon, vuorohoitoon tai kerhotoimintaan leikkipuistossa tai päiväkodissa. Kyselyyn pystyi vastaamaan suomen, ruotsin ja englannin lisäksi myös venäjäksi, somaliksi tai arabiaksi.

 

Tiedote löytyy Helsingin kaupungin sivuilta.