Blogit

Blogi: Päiväkotien uudet oppimisympäristöt ohjaavat omatoimisuuteen

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) astui voimaan 1.8.2017. Uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa oppimisympäristöjen merkitys on korostunut lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukena. Tavoitteena on rakentaa päiväkoteihin kehittäviä, oppimista edistäviä, terveellisiä ja turvallisia oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöillä tarkoitetaan muun muassa päiväkodin tiloja, välineitä ja tarvikkeita sekä piha-aluetta ja lähiympäristöä.

Oppimisympäristöt ovat muokkautuvia lasten iän ja kasvun tarpeiden mukaisesti. Niitä kehitettäessä huomioidaan lasten herkkyyskaudet, kiinnostuksen kohteet ja fyysiset ominaisuudet. Lapsi on aktiivinen toimija, joka otetaan mukaan oppimisympäristöjen rakentamiseen. Houkuttelevat ja monipuoliset oppimisympäristöt ohjaavat lapsia omatoimisuuteen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen muiden lasten kanssa.

Meillä Pilke päiväkodeilla oppimisympäristöt ovat avoimia ja yhteisöllisiä, joissa lapsi voi liikkua kiinnostuksensa mukaisesti. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi musiikki- ja liikuntatilat, ateljee, muuttuvat leikkitilat ja ruokasali. Muunneltavilla huonekaluilla tiloja jaetaan eri leikeille ja toiminnoille. Lasta ohjataan rakentamaan leikki lattiatasoon, pois pöydän äärestä. Leikkivälineet ovat lasten saatavilla. Oppimisympäristön tulee kannustaa lasta liikkumaan, kokeilemaan ja käyttämään mielikuvitusta.

Uusi vasu velvoittaa kiinnittämään huomiota myös ergonomiaan, ekologisuuteen, esteettömyyteen, tilojen valaistukseen ja akustiikkaan sekä sisäilman laatuun oppimisympäristöjen rakennettaessa ja kehitettäessä.

Pilke päiväkodit on kehittänyt rakentajayhteistyökumppaneiden kanssa tilojen rakennustekniikkaa ja valaistusta muun muassa ekologisemmalla led-valaistuksella sekä käyttämällä allergisoimatonta puukuitulevyä tilojen akustointiin. Pilke päiväkodeilla on myös käytössä huonetiloissa älyohjattu ilmanvaihtojärjestelmä. Sisäilman laadulla on tärkeä merkitys sekä lasten että kasvattajien jaksamiseen ja vireyteen päiväkotipäivän aikana.

Auraan elokuussa 2017 avautunut luontopäiväkoti Kurki on ensimmäinen hirsipäiväkotimme, jossa lapset saavat nauttia raikkaasta sisäilmasta, hyvästä akustiikasta sekä massivipuun tuomasta levollisesta ja rauhallisesta tunnelmasta. Terveellinen ja aistiystävällinen oppimisympäristö lisää niin lasten kuin kasvattajienkin hyvinvointia päiväkodissa.

Teksti: Minna Martikainen

Juttu on luettavissa myös täältä.