Blogit

Blogi: Näin yksityisiä päiväkoteja valvotaan

Näin yksityisiä päiväkoteja valvotaan

 

Yksityinen varhaiskasvatus ei ole villiviidakko vaan tarkasti valvottua toimintaa. Se noudattaa samaa varhaiskasvatuslakia ja sen säädöksiä sekä valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita kuin kunnallinen varhaiskasvatus. Sen lisäksi toimintaa ohjaavat kunnalliset asiakirjat.

 

Suomessa yksityisten päiväkotien toiminnan laatua ja toteutusta valvotaan hyvin. Kunnilla ja kaupungeilla on käytössä valvontaan erilaisia toimintamalleja. Aluehallintoviranomainen taas seuraa kunnan ja kaupungin valvontatoimenpiteitä.

 

”Yksityisen varhaiskasvatuksen pitää jo lain mukaan vastata sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta.” kiteyttää Vantaan kaupungin varhaiskasvatuspäällikkö Kati Timo.

 

Valvontakäyntejä ja dokumentointia

 

Yksityistä varhaiskasvatusta valvotaan, ohjataan ja seurataan suunnitelmallisesti valvonta- ja ohjausasiakirjoilla, työkäynneillä, dokumentoinnilla sekä järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia.

 

Valvonnan tavoitteena on ohjauksen, neuvonnan ja seurannan avulla ylläpitää ja kehittää yksityisen päiväkodin toiminnan toteutusta. Valvottavia asioita ovat muun muassa henkilöstön pätevyys ja riittävyys, tarvittavien asiakirjojen kuten turvallisuusselvityksen ja omavalvontasuunnitelman ajankohtaisuus sekä yhteistyön sujuvuus alueellisesti.

 

Varhaiskasvatuspäälliköt tekevät vuosittain valvontakäyntejä kaikkiin kunnan tai kaupungin alueella toimiviin yksityisiin päiväkoteihin.

 

Vantaalla valvontakäyntien lisäksi palveluntuottajat kutsutaan vuosittain yksityisen varhaiskasvatuksen tapaamisiin sekä varhaiskasvatuksen tulosaluepäiviin. Kaupungilla on myös käytössä Yksityisen varhaiskasvatuksen käsikirja ja palvelusetelitoimintaa ohjaava Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja.

 

 

Myös AVI valvoo toimintaa

 

Myös aluehallintovirasto (AVI) valvoo yksityistä päiväkotitoimintaa. Laki velvoittaa yksityisiä päiväkoteja tekemään kirjallisen ilmoituksen aluehallintovirastoon toiminnan käynnistämisestä, toiminnan muutoksesta, vastuuhenkilön vaihtumisesta ja toiminnan lopettamisesta. AVI-ilmoitukset lähetetään aluehallintovirastoon kunnan tai kaupungin kautta, jotka täydentävät ilmoitukset omilla tiedoillaan.

 

Yrityksen sisäinen valvonta

 

Kuntien ja kaupunkien sekä AVI:n valvonnan lisäksi Pilke päiväkodit toteuttaa sisäistä valvontaa.

 

Päiväkotien johtajat tarkistavat vuosittain laatukatsauksen mukaisesti päiväkodin toimintaa määrittävät eri asiakirjat, kuten esimerkiksi omavalvonta- ja turvallisuussuunnitelmat, valvontakäyntiin tarvittavat materiaalit, työsuojeludokumentit, johtajan- ja henkilöstön käsikirjat sekä varhaiskasvatussuunnitelmat.

 

Lisäksi Pilkkeen varhaiskasvatusjohtaja tekee havainnointikäyntejä päiväkoteihin.